Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 9-х класах з математики у загальноосвітніх навчальних закладах (2015/2016 н р.)

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 9-х класах з математики у загальноосвітніх навчальних закладах (2015/2016 н р.)

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 9-х класах з МАТЕМАТИКИ

у загальноосвітніх навчальних закладах (2015/2016 н.р.)

Укладач: Біляніна О.Я., методист науково-методичного центру природничо-математичних дисциплін ІППОЧО


Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, Міністерством освіти і науки України видано наказ № 94 від 08.02.16 року «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», згідно якого у 2015/2016 н.р. Державна підсумкова атестація з математики для учнів 9-х класів у письмовій формі проводитиметься у період з 1 по 8 червня.

Зокрема, у наказі № 94 від 08.02.16 року «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році звертається увага на:

1) оформлення атестаційної роботи (наводиться зразок);

2) вимоги до змісту ДПА;

3) час (регламент) виконання роботи для загальноосвітніх класів та класів з поглибленим вивченням;

4) критерії оцінювання ДПА;

5) переведення балів у оцінку та обґрунтування і оприлюднення її.

Відповідно до вищевказаного наказу та сформованих у ньому орієнтовних вимог, рекомендуємо вчителям математики та керівникам навчальних закладів взяти до уваги, що завдання для проведення атестації можуть укладати вчителі математики, їх погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу, тому несуть повну відповідальність за їх зміст.

Вимоги до змісту завдань

Державної підсумкової атестації з математики для учнів 9-х класів.

 1. Завдання для проведення атестації мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими МОН України, та охоплювати увесь курс математики 5-9 класу.

 2. Для проведення державної підсумкової атестації з математики треба підготувати декілька (означає - не менше 10) варіантів атестаційних робіт.

 3. Форма проведення державної підсумкової атестації з математики – тестова. Для учнів загальноосвітніх класів пропонується поділити роботу на 3, а для класів з поглибленим вивченням – на 4 частини.

 4. У кожній із частин атестаційної роботи рекомендується поєднати завдання з алгебри і геометрії у орієнтовному відношенні 2 до 1.

Перша частина – 10-12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання. Для кожного тестового завдання рекомендується подати 4-5 варіантів відповіді.

Виконуючи завдання першої частини, учень не повинен наводити будь-які міркування. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в роботі указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь.

Друга частина атестаційної роботи може складатися із 4-6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Такі завдання вважаються виконаними правильно, якщо записана правильна відповідь (наприклад: число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках.

Третя частина атестаційної роботи може складатися з 3-4 завдань відкритої форми, для яких учні мають подати розгорнуту відповідь.

Для класів з поглибленим вивченням математики пропонується додати четверту частину роботи. Її рекомендується скласти із 3 завдань, що відповідають програмі поглибленого вивчення математики.

Завдання третьої і четвертої частин вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу розв'язання та надав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої і четвертої частин оцінює вчитель відповідно до критеріїв і схеми оцінювання завдань, з якими учні завчасно ознайомлені.

Оформлення атестаційної роботи

Атестаційна робота оформлюється письмово на окремих аркушах або в зошиті зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт, до прикладу:

Робота
на державну підсумкову атестацію
з математики за курс основної школи
учня (учениці) 9 класу
( прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)


Підписування роботи здійснюється на титульній сторінці. На другій сторінці на першому рядку записують варіант роботи, до прикладу:

Варіант 1.

У верхній лівій частині титульної та інших сторінок аркушів зошита ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу. На ньому зазначається дата, до прикладу: 05.06.2016 р.

Оформлення відповідей на завдання атестаційної роботи в тестовій формі здійснюється учнем (ученицею) на аркуші зі штампом навчального закладу – спеціальному бланку відповідей.

У верхній лівій частині титульної та інших сторінок зошита ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу. На ньому зазначається дата, до прикладу: 05.06.2016 р.

Час виконання атестаційної роботи

Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом 135 хвилин для учнів загальноосвітніх класів.

Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну роботу протягом 180 хвилин.

Оцінювання атестаційної роботи

Для оцінювання письмової роботи необхідно користуватися критеріями оцінювання затвердженими наказом МОН від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

Зауважте! Систему переведення балів у оцінку потрібно обґрунтовувати і оприлюднювати.

Підсумкове оцінювання

Результати атестації виставляються:

- у класному журналі – на сторінці предмета «Алгебра» у стовпчик з написом «ДПА» після річної оцінки;

- у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та враховуються при визначенні середнього балу.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію у додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту виставляється атестаційний бал з математики – 12 балів окремим учням системи загальної середньої освіти, які звільняються від атестації:

- учасники IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, у якій вони стали переможцями у 9 класі;

- учасники ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницької роботи Малої академії наук у 9 класі з математики, якщо під час конкурсу оцінювалися навчальні досягнення учнів з математики.

Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис (звільнений (а)).

Зауважуємо, що учні 9-х класів, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації, зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надаватиметься право пройти атестацію в інші терміни.

Зразок завдань атестаційної роботи

Зразками укладання завдань для державної підсумкової атестації з математики, проведення оцінювання, шкалювання, бланки відповідей тощо можуть бути посібники минулих років випуску, рекомендованих МОНУ: «Збірник завдань для атестаційних письмових робіт з математики» (авт. О.С. Істер, О.В. Єргіна – Київ : Ґенеза, 2016. –32 с. : іл.),

«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас» (авт. А.Г.Мерзляк та ін.; за редакцією М.І. Бурди – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2015.–256с.);

«Збірник завдань для атестаційних письмових робіт з математики» (авт. О.С. Істер, О.В. Єргіна – Київ : Ґенеза, 2015. –32 с. : іл.) та інші.

Наприклад:

Частина перша (завдання 1 - 10)

Оберіть одну відповідь, яка, на вашу думку, є правильною:

 1. Обчисліть значення виразу 25 + 5  (–7).

а) 210; б) –10; в) 10; г) – 210.

 1. Знайдіть 20% від числа 150.

а) 7,5; б) 35; в) 30; г) 50.

 1. Подайте у вигляді многочлена вираз (2х – 1)(2х + 1).

а) (2х + 1)2; б) 4х2 - 1; в) 4х2 + 4х +1; г) 4х2 + 2х +1 .

 1. Сума коренів рівняння 2х2 + 7х + 5 = 0 дорівнює:

а) – 2,5; б) – 3,5; в) 3,5; г) 2,5.

 1. Графік функції у = 5х – 100 перетинає вісь ординат у точці:

а) (20; 5); б) (0; -100); в) (0; 100); г) (20; 0).

6. Обчисліть: .

а) -3,6; б) 4,4; в) -4,4; г) 4,04.

7. Скільки цілих розв’язків має нерівність х2 9.

а) 5; б) 6; в) 7; г) 8.

8. Діагональ квадрата дорівнює см. Знайдіть його площу.

а) 1 см2; б) 2см2; в) 2 см2; г) см2.

9. Сума кутів трапеції, прилеглих до бічної сторони, дорівнює:

а) 90о; б) 120о; в) 60о; г) 180о.

10. Знайдіть координати точки О, відносно якої симетричні

точки M (–2, 7) і N (4; –3).

а) (1; 2); б) (-3; 5); в) (3; -2); г) (3; 2).

Друга частина атестаційної роботи може складатися із 4-6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Наприклад:

Частина друга (завдання 11 - 16)

Розв’яжіть завдання і подайте до кожного відповідь:

 1. Розв’яжіть нерівність (4х –1)(х - 3) + х2 > 6 + 5х(х - 2).

 2. Скільки розв’язків має рівняння –5х2 – 7х = 13 .

 3. Знайдіть дев’ятий член геометричної прогресії,

якщо b8b10 = 144.

 1. Побудуйте графік функції у = у = – 1.

 2. У прямокутному трикутнику АВС  С = 90 о . Знайдіть АВ, якщо  А = 60о, СЕ АВ, АЕ = 8 см.

 3. Сторони прямокутника дорівнюють 40 см і 30 см. Знайдіть площу круга, описаного навколо цього прямокутника.

Третя частина атестаційної роботи може складатися з 3-4 завдань відкритої форми, для яких учні мають подати розгорнуту відповідь.

Наприклад:

Частина третя (завдання 17 - 20)

Розв’яжіть завдання:

 1. Розв’яжіть рівняння =1 - 5а.

 2. Знайдіть область визначення функції + .

 3. Вишиванки для хлопчика і дівчинки коштували разом 750 грн. Після того, як вишиванка для хлопчиків подешевшала на 20%, а для дівчаток подорожчала на 20%, вони стали коштувати 660 грн. Знайдіть початкову ціну кожної вишиванки.

20. Довжини сторін трикутника дорівнюють 5 см, 6 см, 10 см. Знайти довжину медіани, проведеної до більшої сторони трикутника.

Для класів з поглибленим вивченням математики пропонується додати четверту частину роботи. Її рекомендується скласти із 3 завдань, що відповідають програмі поглибленого вивчення математики.

Наприклад:

Частина четверта (завдання 21 - 23)

Розв’яжіть завдання:

 1. Розв’яжіть рівняння

.

 1. Знайдіть розв’язки нерівності залежно від значення параметра а

.

 1. Запишіть рівняння кола з центром у точці О (-1; -2), яке дотикається до прямої 4х + 3у + 20 = 0.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
«Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області у 2015/2016 навчальному...

П’ятихатської районної державної адміністрації
«Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області у 2014/2015 навчальному...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Відділ освіти наказ
«Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області у 2014/2015 навчальному...

Нака з
Р-43/0/3-16 «Про організаційні заходи щодо проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання здобутих...

Методичні рекомендації щодо викладання математики
Навчання математики в 5-9 класах та 10-11 профільних класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році буде...

Комунальний заклад освіти
«Про порядок закінчення 2013/2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2014/2015 навчальному році
У 2014/2015 навчальному році вивчення математики в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Виконавчий комітет кременчуцької міської ради полтавської області управління освіти
Міністерства освіти І науки України «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...

Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт...
Підсумкові контрольні роботи у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводяться письмово з таких предметів: українська...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка