Пошук по сайту


Календарно-тематичне планування з алгебри

Календарно-тематичне планування з алгебри

Відділ освіти Куп’янської районної державної адміністрації

Кислівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Куп'янської районної ради Харківської області

Календарно-тематичне планування

з алгебри

курсу інваріантної складової

робочого навчального плану

у 10 класі

на 2015 – 2016 навчальний рік

вчитель математики

вищої кваліфікаційної категорії

старший вчитель

Жижченко Інна Яківна
Розглянуто на засіданні

методичного об'єднання вчителів

природничо-математичних предметів

від «28» серпня 2015 р.

протокол №1
Погоджено

Заступник директора

з навчальної роботи: ___________

І.М. Бурлуцька

«31 » серпня 2015 р.


Кислівка 2015 р.

Навчально-методичне забезпечення


  1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10 -11 класи. Математика.

Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень., затверджена Міністерством освіти і науки України. Наказ від 28.10.10 №1021

  1. Алгебра і початки аналізу: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів: академічний рівень. Нелін Є.П. Х.: Гімназія – 2010. – 416с.

  2. Обласна методична тема:

Формування професійної мобільності педагогічних працівників регіону в умовах упровадження Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

Районна методична тема:

Формування мережної взаємодії закладів району з метою підвищення якості навчально-виховного процесу.

Шкільна методична тема:

Впровадження в практику Нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

Методична тема вчителя:

Розвиток навчальних потреб та інтелектуального рівня учнів на уроках та в позаурочний час.

Загальний тематичний план


№ з/п

Назва тем

Кількість годин

Кількість контр.

робітТема 1. Функції, рівняння і нерівності

12

1Тема 2. Степенева функція

14

1Тема 3. Тригонометричні функції

20

1Тема 4. Тригонометричні рівняння і нерівності

16

1Тема 5. Систематизація та узагальнення, резервний час

8

1
Разом:

70

5


Графік контрольних, підсумкових робіт


№ з/п

Назва тем

ДатаФункції, рівняння і нерівності


Степенева функція


Тригонометричні функції


Тригонометричні рівняння і нерівності


Систематизація та узагальнення

Календарно-тематичне планування з алгебри

в 10 класі

Академічний рівень

(2 години на тиждень, всього - 70 годин)


п/п

Назва розділу, теми уроків, практичних робіт і варіативних модулів

к-ть год.

Дата проведення


прим.

За планом

фактична

І Семестр 32 год.

Тема 1. Функції, рівняння і нерівності 12 годин


Множина та її елементи.

1Підмножина. Операції над множинами.

1Функція та її основні властивості.

1Парні і непарні функції.

1Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень.

1Тренувальні вправи.

1Обернена функція.

1Рівносильні рівняння та рівносильні нерівності. Рівняння-наслідок.

1Метод інтервалів. Рівняння та нерівності з модулями.

1Тренувальні вправи.

1Контрольна робота №1

1Корекція знань, умінь, навиків

1


Тема 2. Степенева функція 14 годин


Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

1Перетворення коренів. Дії над коренями.

1Розв’язування вправ

1Функція та її графік

1Розв’язування вправ

1Тренувальні вправи.

1Ірраціональні рівняння.

1Розв’язування рівнянь

1Розв’язування рівнянь {Ірраціональні нерівності}

1Узагальнене поняття степеня

1Степенева функція. Її властивості та графік

1Тренувальні вправи.

1Контрольна робота №2

1Корекція знань, умінь, навиків

1

Тема 3. Тригонометричні функції. 20 годин


Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції кута і числового аргументу.

1Властивості тригонометричних функцій: знаки функцій, парність і непарність, періодичність

1Розв’язування вправ

1Властивості і графік функції y=sinx .

1Властивості і графік функції y=cosx.

1Властивості і графік функції y=tgx

1


ІІ Семестр 38 год.


Властивості і графік функції y=ctgx.

1Тренувальні вправи. Самостійна робота

1Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу.

1Тренувальні вправи.

1Формули додавання.

1Формули подвійного аргументу.

1Формули зведення.

1Формули суми і різниці

1Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму.

1Формули половинного аргументу.

1Гармонічні коливання.

1Тренувальні вправи.

1Контрольна робота №3

1Корекція знань, умінь, навиків

1

Тема 4. Тригонометричні рівняння і нерівності

16 годин


Обернені тригонометричні функції: означення, властивості, графіки

1Рівняння cosx=b

1Рівняння sinx=b

1Рівняння tgx=b, ctgx=b

1Тренувальні вправи.

1Тренувальні вправи. С.Р.

1Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних.

1Тренувальні вправи.

1Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники

1Тренувальні вправи.

1Тренувальні вправи.

1Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей

1Тренувальні вправи.

1Тренувальні вправи.

1Контрольна робота №4

1Корекція знань, умінь, навиків

1


Тема 5. Систематизація та узагальнення матеріалу

8 годин


Функції, рівняння і нерівності

1Степенева функція

1Ірраціональні рівняння і нерівності

1Тригонометричні функції

1Тригонометричні рівняння і нерівності

1Контрольна робота №5

1
Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

1
Підсумкове оцінювання.

1


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу у 5-б класі

Та завдання уроку
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 6 клас

1. Початок зоряного шляху
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 5 клас

Календарно-тематичне планування з геометрії
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-12 класи. Математика. Видавництво «Перун», Київ, 2005 р

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу у 8-б класі
Одиничне коло. Значення тригонометричних функцій деяких кутів ІІІ. Вектори (20 год)

Календарно-тематичне планування з геометрії
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-12 класи. Математика. Видавництво «Перун», Київ, 2005 р

Календарно-тематичне планування
За програмою «Мистецтво» («Образотворче мистецтво») для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 кл.» /Авт. Л. Масол та ін.)

Календарно-тематичне планування з теми
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 8 класу при вивченні теми «Розв’язування прямокутних трикутників»

Календарно-тематичне планування з геометрії
«Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. М. Бурда, Ю. Мальований, Є. Нелін,...

Календарно-тематичне планування Математика
Письмове додавання І віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Ускладнені розширені задачі на знаходження...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка