Пошук по сайту


Безм'ятежненська зош І iii ступенів Шевченківської районної ради Харківської області наказ

Безм'ятежненська зош І iii ступенів Шевченківської районної ради Харківської області наказБезм'ятежненська ЗОШ І - III ступенів Шевченківської районної ради

Харківської області
НАКАЗ

31.08.2016 №77

Про вимоги до колективу щодо дотримання

норм єдиного орфографічного режиму у школіЗ метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму у школі

НАКАЗУЮ:

1. Для виконання всіх видів робіт учням мати таку кількість зошитів:

• з іноземної мови — по 2 робочих зошити та один для словника;

• з української та російської мов — по 2 зошити;

• з математики: у 1—6-х класах — по 2 зошити, у 7—9-х класах — по 3 зошити (2 — з алгебри, 1— з геометрії), у 10—11 -х класах — по 2 зошити (1— з алгебри і початків аналізу, 1 — з геометрії);

• з фізики, хімії — по 2 зошити (1 — для виконання класних і домашніх навчальних робіт та розв'язування задач, 1 — для оформлення лабораторних, практичних робіт, практикумів);

• з біології, географії, природознавства, історії, астрономії, креслення, інформатики, факультативних занять, допризовної підготовки, образотворчого мистецтва — по 1 зошиту;

• з музики — 1 нотний зошит.

2. Для контрольних робіт і тематичного опитування з української, російської мови , математики, фізики, хімії виділити спеціальні зошити.

3. У зошитах з української, російської мов та літератур записувати вид роботи, одним рядком нижче — її назву, наприклад:

Диктант Переказ

Проліски Літечко

Це стосується і невеликих за обсягом робіт, які виконуються в зошитах для класних і домашніх робіт.

4.3 фізики, хімії та математики записувати назву теми.

5. Встановити такий порядок ведення зошитів:

5.1. Писати в зошитах акуратно, чітко.

5.2. Уніфікувати підписи на обкладинках зошитів.

Зошити підписувати мовою, що вивчається.

5.3. У зошитах з іноземної мови записувати словами назву дня тижня, число і місяць. У зошитах з інших предметів дату записувати словами, в окремому рядку вказувати, класна чи домашня робота, зазначати назву теми уроку, вид роботи, назву зв'язного тексту, наприклад:

Десяте вересня

Класна робота

Вправа 126 (Задача 237)

5.4. Дотримуватись абзаців. Між датою і заголовком, назвою виду роботи і заголовком, а також між заголовком і текстом у зошитах з української, російської та іноземної мов рядка не пропускати. У зошитах з математики між цими записами пропускати одну клітинку. Між останнім рядком тексту однієї письмової роботи і датою або заголовком (назвою виду) наступної роботи у зошитах з української, російської та іноземної мов пропускати два рядки, у зошитах з математики — чотири клітинки.

5.5. Акуратно виконувати підкреслення, креслення, умовні позначення олівцем або ручкою чорного кольору.

5.6. Помилки виправляти таким чином: неправильно написану літеру або пунктуаційний знак закреслювати скісною рискою, замість закресленого надписувати потрібні літери, слова, речення. Не брати неправильно написаних знаків у дужки.

6. Встановити такий порядок перевірки письмових робіт учителем:

6.1. Зошити учнів, у яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряти:

• з української, російської мов і математики у 1—5-х класах — після кожного уроку в усіх учнів; у 6—9-х класах — після кожного уроку тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти — не всі роботи, а тільки найбільш важливі, але з таким розрахунком, щоб раз на тиждень перевіряти зошити всіх учнів (з геометрії у 7—9-х класах — один раз на два тижні); у 10—11-х класах з математики — після кожного уроку в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти — найбільш важливі роботи (загалом зошити в усіх учнів перевіряти 2 рази на місяць);

• з іноземних мов у 5—6-х класах — після кожного уроку; у 7— 11 –х класах — після кожного уроку тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень; не всі роботи, а тільки найбільш важливі — в учнів із високою успішністю (з таким розрахунком, щоб один раз на два тижні виставляти оцінки всім учням); у 10—11-х класах — не менш як один раз на місяць; зошити-словники — так само;

• з літератури у 5—9-х класах — не менш ніж два рази на місяць; у 10—11-х класах — не менш ніж один раз на місяць;

• з історії, географії, біології, фізики, хімії, інформатики, креслення, астрономії— вибірково, але з таким розрахунком, щоб кожний зошит перевіряти не менше ніж один-два рази на квартал.

6.2. Підкреслення і виправлення помилок робити тільки червоною пастою (чорнилом, олівцем).

6.3. Оцінку за ведення зошитів з української мови, російської виставляти у класний журнал кожного місяця, за ведення зошита з літератури у 5-му класі — двічі на семестр.

6.4. Обов'язково оцінювати всі контрольні роботи із внесенням балів до класного журналу. За самостійні навчальні письмові роботи також виставляти оцінку в журналі.

6.5. Учнівські роботи над помилками виконувати у зошитах з письмових робіт.

7. Встановити, що зошити для контрольних робіт та тематичного тестування зберігаються у кабінетах заступників директора як документи, що належать до переліку шкільної документації.

8. Розглянути можливості забезпечення учнів зошитами шкільного зразка з уніфікованими написами на них.

9. Увести в дію з 3 вересня поточного року щоденник шкільного зразка.

10. Згідно з рішенням педагогічної ради школи від 31 серпня поточного року вважати обов'язковим ведення всієї шкільної документації чорнилами чорного кольору.
Директор школи О.Л.Назарова
З наказом від 31.08.2016 року № 77 ознайомлені:

Верба Л.І._______

Воронько Т.А._______

Гончарова А.Ф._______

Гринько В.В._______

Деркач І.В.________

Конюхова І.В.________

Муховатий В.В._______

Онищенко Л.М._______

Пересада О.В._________

Ступак В.А.__________

Ступак С.С.__________

Чебан О.М. ________

Чижевська Л.О._______

Шемет С.В.___

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робочий навчальний план безм'ятежненської загальноосвітньої школи...
України 6 березня 2002 року за №229/6517, наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 17. 08. 2012 №921 «Про...

Програма виховання І навчання дітей від двох до семи років «Дитина»
Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №7 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Перелік навчальних програм в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ...
Комплекс навчально-розвивальних програм для 1-4 класів загальноос-вітньої школи. Рівкінд Ф. М

Засновник Харківської Директор Департаменту науки І
Харківської приватної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Лєствіца» Харківської області

Робочий навчальний план харківської приватної загальноосвітньої школи...
Харківської приватної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Лєствіца» Харківської області

Робочий навчальний план харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Державних санітарних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка