Пошук по сайту


Україна міністерство освіти І науки україни петрівська районна рада кіровоградської області

Україна міністерство освіти І науки україни петрівська районна рада кіровоградської області

Сторінка1/2
  1   2


УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПЕТРІВСЬКА РАЙОННА РАДА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОЛОДИМИРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

28326 с. Володимирівка, Петрівського району, вул.Леніна, 51,тел.(05237) 9-42-94, e-mail: volodumurivka@ukr.net
_____________№___________

на №__________від_________


Петрівська районна державна

адміністрація

Відділ освіти

ДОВІДКА

про результативність директорських

контрольних робіт ( зрізів)

за І семестр 2014/2015 н.р.

Згідно з планом роботи школи в грудні місяці проводилися директорські контрольні роботи (зрізи) з таких предметів, як українська мова (2 – 11 класи), математика (2 - 11 класи), фізика (7 – 11 класи), основи здоров’я (4 – 9 класи).

Завдання для контрольних робіт готувалися на засіданнях шкільних та міжшкільних методичних об′єднань і затверджувалися дирекцією школи.

У 2 класі математику викладає Погорєла Т.М. У даному класі навчається 16 учнів. Контрольний зріз виконували 15 учнів. Із них роботу написали на:

«10»- 2 (13,4%); «5» - 1 (6,7%);

«9» - 6 (40,2%); «4» - 2 (13,4%);

«7» - 2 (13,4%); «2» - 2 (13,4%).

Середній бал: 6,0

Коефіцієнт ефективності: 5,0

Ступінь навченості достатній, 52,3%

Добір матеріалу для проведення контрольного зрізу та оцінювання результатів здійснювався відповідно до Методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Завдання включали матеріал, що відображав засвоєння навчального матеріалу на кінець І семестру.

Контрольний зріз з математики включав у себе:

 • задачі на 2 дії;

 • обчислення виразів;

 • розв'язування привладів.

Аналіз показав, що учні класу на достатньому рівні засвоїли програмовий матеріал і набули необхідних навичок усного і письмового обчислення.

Учні отримали такі результати:

 • високий – 2 учні (13,4%);

 • достатній – 8 учнів (53,6%);

 • середній – 3 учні (20,1%);

 • початковий – 2 учні (13,4%).

Результати засвідчили, що учні 2 класу на достатньому рівні володіють знаннями та вміннями розв'язувати задачі на 2 дії,знаходити значення виразів, розв'язувати приклади.

Недоліки, допущені у роботах, свідчать про відсутність систематичного повторення вивченого матеріалу, недостатнє засвоєння навчального матеріалу з окремих тем на уроках. Учитель не завжди враховує індивідуальні можливості учнів, рівень їх готовності до навчальної діяльності.

Прогалини у знаннях учнів найчастіше пов'язані з недоліками в методиці розв'язання задач (способу, виду, типу), коли вчитель слабо використовує активні форми роботи на уроці, мало уваги приділяє причинно - наслідковим зв'язкам, розвитку пізнавальної самостійності учнів, роботі з підручником. Під час вивчення нового матеріалу не завжди виділяється головне, не даються школярам зразки чітких міркувань при розв'язуванні задач, алгоритмів обчислення виразів, не спонукають їх до пошуку нових способів виконання цих робіт, часто обмежуються простим відтворенням змісту матеріалу. Учитель не завжди проводить діагностику навчальних досягнень учнів, не встановлює залишковий рівень володіння матеріалом попередньої теми, детально не аналізує виявлені прогалини у знаннях і вміннях школярів та не вживає конкретних практичних заходів щодо виправлення становища. Неякісне організовується повторення пройденого матеріалу під час закріплення знань на уроці, формально проводиться індивідуальна робота з учнями які потребують додаткової підготовки з математики.

У 2 класі українську мову викладає Погорєла Т.М. У даному класі навчається 16 учнів. Контрольний зріз виконували 15 учнів. Із них роботу написали на:

«10»- 3 (20,1%); «6» - 1 (6,7%);

«9» - 8 (53,6%); «4» - 1 (6,7%).

«7» - 2 (13,4%);

Середній бал: 8,0

Коефіцієнт ефективності: 7,0

Ступінь навченості достатній, 67%

Добір матеріалу для проведення контрольного зрізу та оцінювання результатів здійснювався відповідно до Методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Завдання включали матеріал, що відображав засвоєння навчального матеріалу на кінець навчального року.

Контрольний зріз з української мови включав у себе списування тексту.

Аналіз показав, що учні класу на достатньому рівні засвоїли програмовий матеріал, набули необхідних навичок усного і письмового обчислення.

Учні отримали такі результати:

 • високий – 3 учні (20,1%);

 • достатній – 10 учнів (67%);

 • середній – 2 учні (13,4%);

 • початковий – 0 учнів (0%).

Результати засвідчили, що учні 2 класу повністю оволоділи вміннями списувати друкований текст.

Недоліки, допущені у роботах, свідчать про відсутність систематичного повторення вивченого матеріалу, недостатнє засвоєння навчального матеріалу з окремих тем на уроках.

Типові помилки, які допустили учні:

 • написання дзвінких приголосних перед глухими приголосними – 13,4%

 • перенос слів із рядка в рядок – 20,1%

 • пропуск букв – 33,5%;

 • написання ненаголошених е та и – 13,4%.

Прогалини у знаннях учнів найчастіше пов'язані з недоліками в методиці викладання навчального матеріалу, коли вчитель слабо використовує активні форми роботи на уроці, мало уваги приділяє причинно - наслідковим зв'язкам, розвитку пізнавальної самостійності учнів, роботі з підручником. Під час вивчення нового матеріалу не завжди виділяється головне, не даються школярам зразки чітких міркувань при виконанні вправи, не спонукають їх до пошуку нових способів виконання цих робіт, часто обмежуються простим відтворенням змісту матеріалу. Учитель не завжди проводить діагностику навчальних досягнень учнів, не встановлює залишковий рівень володіння матеріалом попередньої теми, детально не аналізує виявлені прогалини у знаннях і вміннях школярів та не вживає конкретних практичних заходів щодо виправлення становища. Неякісно організовується повторення пройденого матеріалу під час закріплення знань на уроці, формально проводиться індивідуальна робота з учнями які потребують додаткової підготовки з української мови.

У 3 класі математику викладає Тузніченко В.І.. У даному класі навчається 9 учнів. Контрольний зріз виконували 7 учнів. Із них роботу написали на:

«9» - 2(28,4%); «6» - 1 (14,2%); «1» –1 (14,2%).

«8» - 1 (14,2%); «4» - 2 (28,4%);

Середній бал – 5,8;

Коефіцієнт ефективності – 3,7;

Ступінь навченості низький, становить 42,8 %

Добір матеріалу для проведення контрольного зрізу та оцінювання результатів здійснювався відповідно до Методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Завдання включали матеріал, що відображав засвоєння навчального матеріалу на кінець І семестру.

Контрольний зріз з математики складався з тестових завдань.

Аналіз показав, що учні класу на низькому рівні засвоїли програмовий матеріал, не набули необхідних навичок усного і письмового обчислення. Учні отримали такі результати:

- високий - 0 учень (0 %);

- достатній - 3 учні (42,6%);

- середній - 3 учні (42,6%);

- початковий - 1 учень (14,2%).

Результати засвідчили, що учні 3 класу посередньо оволоділи знаннями та вміннями розв'язувати задачі на 2 дії, будувати прямокутники та знаходити їх периметр, додавати та віднімати багатоцифрові числа.

Недоліки, допущені у роботах, свідчать про відсутність систематичного повторення вивченого матеріалу, недостатнє засвоєння навчального матеріалу з окремих тем на уроках. Учитель не завжди враховує індивідуальні можливості учнів, рівень їх готовності до навчальної діяльності.

Прогалини у знаннях учнів найчастіше пов'язані з недоліками в методиці розв'язання задач (способу, виду, типу), коли вчитель слабо використовує активні форми роботи на уроці, мало уваги приділяє причинно - наслідковим зв'язкам, розвитку пізнавальної самостійності учнів, роботі з підручником. Під час вивчення нового матеріалу не завжди виділяється головне, не даються школярам зразки чітких міркувань при розв'язуванні задач, алгоритмів обчислення виразів, не спонукають їх до пошуку нових способів виконання цих робіт, часто обмежуються простим відтворенням змісту матеріалу. Учитель не завжди проводить діагностику навчальних досягнень учнів, не встановлює залишковий рівень володіння матеріалом попередньої теми, детально не аналізує виявлені прогалини у знаннях і вміннях школярів та не вживає конкретних практичних заходів щодо виправлення становища. Неякісно організовується повторення пройденого матеріалу під час закріплення знань на уроці, формально проводиться індивідуальна робота з учнями які потребують додаткової підготовки з математики.

У 3 класі українську мову викладає Тузніченко В.І. У даному класі навчається 9 учнів. Контрольний зріз виконували 9 учнів. Із них роботу написали на:

«10» - 1 (11,1%); «7» - 2 (22,2%); «5» - 2 (22,2%);

«9» - 2 (22,2%); «6» - 1 (11,1%); «2» - 1 (11,1%).

Середній бал – 6,6;

Коефіцієнт ефективності – 4,6;

Ступінь навченості достатній, становить 51,5%

Добір матеріалу для проведення контрольного зрізу та оцінювання результатів здійснювався відповідно до Методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Завдання включали матеріал, що відображав засвоєння навчального матеріалу на кінець І семестру.

Контрольний зріз з української мови включав у себе написання диктанту. Аналіз показав, що учні класу на достатньому рівні засвоїли програмовий матеріал, набули необхідних навичок усного і письмового мовлення. Учні отримали такі результати:

- високий - 1 учень (11,1%);

- достатній - 4 учні (44,4%);

- середній - 3 учні (33,3%);

- початковий - 1 учень (11,1%).

Результати засвідчили, що учні 3 класу оволоділи знаннями та вміннями писати під диктовку, каліграфічно оформляючи записи.

Але деякі учні не змогли справитися з поставленими завданнями і допустили ряд помилок, недописали речення.

Недоліки, допущені у роботах, свідчать про відсутність систематичного повторення вивченого матеріалу, недостатнє засвоєння навчального матеріалу з окремих тем на уроках. Учитель не завжди враховує індивідуальні можливості учнів, рівень їх готовності до навчальної діяльності.

Прогалини у знаннях учнів найчастіше пов'язані з недоліками в методиці викладання навчального матеріалу, коли вчитель слабо використовує активні форми роботи на уроці, мало уваги приділяє причинно - наслідковим зв'язкам, розвитку пізнавальної самостійності учнів, роботі з підручником. Під час вивчення нового матеріалу не завжди виділяється головне, не даються школярам зразки чітких міркувань при виконанні вправи, не спонукають їх до пошуку нових способів виконання цих робіт, часто обмежуються простим відтворенням змісту матеріалу. Учитель не завжди проводить діагностику навчальних досягнень учнів, не встановлює залишковий рівень володіння матеріалом попередньої теми, детально не аналізує виявлені прогалини у знаннях і вміннях школярів та не вживає конкретних практичних заходів щодо виправлення становища. Неякісно організовується повторення пройденого матеріалу під час закріплення знань на уроці, формально проводиться індивідуальна робота з учнями які потребують додаткової підготовки з української мови.

У 4 класі математику викладає Кращенко О.В.. У даному класі навчається 15 учнів. Контрольний зріз виконували 12 учнів. Із них роботу написали на:

«7»- 2 (16,6%); «5» - 2 (16,3%); «3» - 1 (8,3%);

«6» - 1 (8,3%); «4» - 5 (41,5%); «1» - 1(8,3%).

Середній бал: 4,5

Коефіцієнт ефективності: 1,2

Ступінь навченості низький, становить 34,7%

Добір матеріалу для проведення контрольного зрізу та оцінювання результатів здійснювався відповідно до Методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Завдання включали матеріал, що відображав засвоєння навчального матеріалу на кінець І семестру.

Контрольний зріз з математики включав у себе тестові завдання:

 • задачі на 3 дії;

 • обчислення виразів на дії різного ступеня;

 • розв'язування рівнянь;

 • знаходження периметра квадрата.

Аналіз показав, що учні класу на низькому рівні засвоїли програмовий матеріал, не набули необхідних навичок обчислення.

Учні отримали такі результати:

 • високий – 0 учнів (0%);

 • достатній – 2 учні (16,6%);

 • середній – 8 учнів (66,4%);

 • початковий – 2 учні (16,6%).

Результати засвідчили, що учні 4 класу славбо оволоділи знаннями та вміннями розв'язувати задачі на 3 дії, будувати квадрати та знаходити їх периметр, знаходити значення виразів на дії різного ступеня, розв'язувати рівняння.

Недоліки, допущені у роботах, свідчать про відсутність систематичного повторення вивченого матеріалу, недостатнє засвоєння навчального матеріалу з окремих тем на уроках. Учитель не завжди враховує індивідуальні можливості учнів, рівень їх готовності до навчальної діяльності.

Прогалини у знаннях учнів найчастіше пов'язані з недоліками в методиці розв'язання задач (способу, виду, типу), коли вчитель слабо використовує активні форми роботи на уроці, мало уваги приділяє причинно - наслідковим зв'язкам, розвитку пізнавальної самостійності учнів, роботі з підручником. Під час вивчення нового матеріалу не завжди виділяється головне, не даються школярам зразки чітких міркувань при розв'язуванні задач, алгоритмів обчислення виразів, не спонукають їх до пошуку нових способів виконання цих робіт, часто обмежуються простим відтворенням змісту матеріалу. Учитель не завжди проводить діагностику навчальних досягнень учнів, не встановлює залишковий рівень володіння матеріалом попередньої теми, детально не аналізує виявлені прогалини у знаннях і вміннях школярів та не вживає конкретних практичних заходів щодо виправлення становища. Неякісне організовується повторення пройденого матеріалу під час закріплення знань на уроці, формально проводиться індивідуальна робота з учнями які потребують додаткової підготовки з математики.

У 4 класі українську мову викладає Кращенко О.В. У даному класі навчається 15 учнів. Контрольний зріз виконували 12 учнів. Із них роботу написали на:

«10»- 1 (8,3%); «6» - 2 (16,6%); «2» - 3 (16,6%);

«8» - 1 (8,3%); «4» - 1 (8,3%); «1» - 3 (24,9%).

«7» - 1 (8,3%); «3» - 1 (8,3%);

Середній бал: 4,3

Коефіцієнт ефективності: 2,1

Ступінь навченості низький, становить 28%

Добір матеріалу для проведення контрольного зрізу та оцінювання результатів здійснювався відповідно до Методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Завдання включали матеріал, що відображав засвоєння навчального матеріалу на кінець І семестру.

Контрольний зріз з української мови включав у себе написання диктанту.

Аналіз показав, що учні класу на низькому рівні засвоїли програмовий матеріал, не набули необхідних навичок письма.

Учні отримали такі результати:

 • високий – 1 учень (8,3%);

 • достатній – 2 учні (16,6%);

 • середній – 3 учні (24,9%);

 • початковий – 6 учнів (49,8%).

Результати засвідчили, що учні 4 класу дуже слабо володіють навичками писати під диктовку, каліграфічно оформляючи записи.

Недоліки, допущені у роботах, свідчать про відсутність систематичного повторення вивченого матеріалу, недостатнє засвоєння навчального матеріалу з окремих тем на уроках. Учитель не завжди враховує індивідуальні можливості учнів, рівень їх готовності до навчальної діяльності.

Прогалини у знаннях учнів найчастіше пов'язані з недоліками в методиці викладання навчального матеріалу, коли вчитель слабо використовує активні форми роботи на уроці, мало уваги приділяє причинно - наслідковим зв'язкам, розвитку пізнавальної самостійності учнів, роботі з підручником. Під час вивчення нового матеріалу не завжди виділяється головне, не даються школярам зразки чітких міркувань при виконанні вправи, не спонукають їх до пошуку нових способів виконання цих робіт, часто обмежуються простим відтворенням змісту матеріалу. Учитель не завжди проводить діагностику навчальних досягнень учнів, не встановлює залишковий рівень володіння матеріалом попередньої теми, детально не аналізує виявлені прогалини у знаннях і вміннях школярів та не вживає конкретних практичних заходів щодо виправлення становища. Неякісно організовується повторення пройденого матеріалу під час закріплення знань на уроці, формально проводиться індивідуальна робота з учнями які потребують додаткової підготовки з української мови.

  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна Міністерство освіти І науки України
На виконання Плану дій щодо поліпшення якості художньо-естетичної освіти на 2009 – 2012 роки, затвердженого рішенням колегії Міністерства...

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...

Україна дніпропетровська районна державна адміністрація відділ освіти
Теплична, 5, смт. Ювілейне, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52005 тел/факс 27-10-41

Україна дніпропетровська районна державна адміністрація відділ освіти
Теплична, 5, смт. Ювілейне, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52005 тел/факс 27-10-41

Україна міністерство освіти І науки теребовлянська спеціалізована...
Шевченка 188, м. Теребовля 48100 Тернопільської обл. Тел.;+380 3551 220-39; +380 3551 643-48. Mailto

Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту теребовлянська...
Шевченка 188, м. Теребовля 48100 Тернопільської обл. Тел.;+380 3551 220-39; +380 3551 643-48. Mailto

Україна тернопільська область теребовлянська районна державна адміністрація відділ освіти
Адреса: 48100 Тернопільська обл., м. Теребовля 48100, вул. І. Франка, Тел. 2-16-93, факс 2-16-93

Україна тернопільська область теребовлянська районна державна адміністрація відділ освіти
Адреса: 48100 Тернопільська обл., м. Теребовля 48100, вул. І. Франка, Тел. 2-18-05, факс 2-16-93

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка