Пошук по сайту


Наказ

НаказСОФІЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

21.03.2016 смт Софіївка №82
Про проведення державної підсумкової атестації

у загальноосвітніх навчальних закладах

у 2015/2016 навчальному році

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.02.2015 №157/26602, від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році» (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1050 від 8 жовтня 2015 року), від 14.09.2015 № 923 «Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН № 1078 від 13.10.2015) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20.10.2015 за № 1270 /27715, від 08.02.2016 №94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 16.03.2015 №300 «Про затвердження Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.03.2015 за № 359/26804, листів Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 05.02.2016 №1/9-62 «Щодо організації навчального процесу», розпорядження голови облдержадміністрації від 09.02.2016 №Р-43/0/3-16 «Про організаційні заходи щодо проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання здобутих на основі повної загальної освіти», наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 25.02.2016 року №135/0/212-16 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області у 2015/2016 навчальному році» та з метою організованого проведення державної підсумкової атестації у 2015/2016 навчальному році
НАКАЗУЮ:

1. Відділу освіти здійснити протягом квітня – червня 2016 року контроль за організацією та проведенням державної підсумкової атестації учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

2.Районному методичному кабінету забезпечити методичний супровід проведення державної підсумкової атестації.

3. Директорам навчальних закладів:

3.1. Забезпечити проведення протягом березня – квітня поточного року роз’яснювальної роботи серед вчителів, учнів, батьківської громадськості щодо:

проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти;

участі у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень випускників 11-х класів.

3.2. Тримати на постійному контролі питання щодо річного оцінювання навчальних досягнень учнів та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

3.3. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації відповідно до чинного законодавства України:

у 4-х класах з 12 травня по 21 травня 2016 року з 3-х предметів:  української мови, літературного читання та математики.

12 травня – українська мова;

17 травня – літературне читання;

19 травня – математика.

Атестація з кожного предмета проводиться письмово y формі підсумкових контрольних робіт. Контрольні роботи проводяться в загальноосвітніх навчальних закладах на другому чи третьому уроці. На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок).

Завдання для підсумкових контрольних робіт розробляються методичним об'єднанням учителів початкових класів загальноосвітнього навчального закладу (вчителем початкових класів у школах з малою наповнюваністю учнів).

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 № 2-2-14-1907-15 «Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» у 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів підсумкові контрольні роботи з української мови, літературного читання та математики як форми державної підсумкової атестації мають певні особливості фіксації результатів у журналі. На правій сторінці журналу у розділі «Зміст уроку» здійснюється запис «Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація».

Бали, одержані учнями за підсумкову контрольну роботу з предметів, які підлягають державній підсумковій атестації, виставляються у журналі під датою проведення та в окремій колонці з написом ДПА без зазначення дати після колонки з балами за рік. Бали, виставлені за ДПА, не враховуються при виставленні річних балів.

У разі, коли учень звільнений від ДПА за рішенням педагогічної ради, у журналі у цій колонці робиться запис: зв. У випадках, якщо учень, який був з певних причин відсутній на підсумковій контрольній роботі рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом керівника навчального закладу йому надається право пройти атестацію в інший час і у журналі у відповідних колонках виставляється бал за ДПА.

Оцінки за атестацію заносяться до Протоколу державної підсумкової атестації та відповідної шкільної документації (класних журналів, особових справ учнів), виставляються у табель навчальних досягнень (після закінчення початкової школи).

у 9-х класах з 1 по 8 червня з 3-х предметів у письмовій формі: з української мови, математики та предмета за вибором навчального закладу, з них:

1 червня – українська мова (контрольний текстовий диктант);

3 червня – математика (алгебра та геометрія);

7 червня – предмет за вибором навчального закладу.

Завдання для проведення атестації укладають учителі відповідного фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу. Обов’язково директор видає наказ про затвердження завдань для ДПА.

Для проведення ДПА готують не менше 10 варіантів атестаційних робіт. Якщо кількість учнів в класі менша 10, то по одному варіанту на кожного учня.

у 11 класах з 05 по 20 травня з 3-х предметів:

5 травня - у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання — з української мови у формі ЗНО. 4 травня – консультація з української мови.

11 травня - у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання – з математики у формі ЗНО (за вибором учня). 10 травня – консультація з математики

або

13 травня - у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання - з історії України у формі ЗНО (за вибором учня). 11-12 травня – консультації з історії.

20 травня - у навчальному закладі – з іноземної мови за завданнями Міністерства освіти і науки України. 18-19 травня – консультації з іноземної мови.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть зараховані як результат державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти. Обов’язково директор видає наказ про зарахування учням результатів ЗНО як результату ДПА за курс повної загальної середньої освіти.

Випускникам, які братимуть участь в апробаційному ЗНО з іноземних мов, що відбудеться 16 квітня 2016 року, результати апробаційного ЗНО можуть зараховуватися (за їх бажанням), як результати ДПА з іноземної мови.

ДПА у формі ЗНО буде проводитися як під час основної, так і під час додаткової сесії ЗНО, тобто якщо випускник через поважні причини не зміг взяти участь у ЗНО з певного навчального предмета, в основну сесію, то він має пройти ДПА під час додаткової сесії ЗНО. Відповідно, атестат він отримує пізніше.

У випадку, якщо учень складатиме ЗНО і з математики, і з історії — до атестата вноситься оцінка за ДПА з того предмета, який він указав при реєстрації на ЗНО (при реєстрації для участі в ЗНО учень може обрати лише один з цих двох навчальних предметів для зарахування результату ЗНО як оцінки за ДПА).

Український центр оцінювання якості освіти надсилає навчальним закладам результати ДПА, проведеної у формі ЗНО під час основної сесії, до 30 травня 2016 року, додаткової сесії – до 30 червня 2016 року.

Відповідно до Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом МОН України від 16.03.2015 № 300, тестові бали переводяться в оцінки за шкалою 1-12 балів. При цьому звертаємо увагу на те, що внесення оцінок за ДПА до додатка до атестата здійснюватиметься з урахуванням наслідків розгляду апеляційного звернення випускника (відповідно такий випускник атестат отримує пізніше).

Учням вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів, надається право пройти атестацію з усіх предметів, визначених МОН України, за місцем навчання за завданнями укладеними навчальними закладами. Учням вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів, які зареєструвалися для проходження ЗНО, оцінка за ДПА з відповідного предмета виставляється за результатами ЗНО.

Особам, які з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО та роботу над тестом яких достроково припинено у зв’язку із допущеними ними порушеннями процедури проходження ЗНО, виставляється нуль тестових балів, що відповідає одному балу за ДПА. Відповідно до документа про освіту за ДПА з цього предмета виставляється 1 (один) бал.

Особи, які не з’являться для проходження ДПА у формі ЗНО без поважних причин, матимуть можливість пройти ДПА в навчальному закладі у вересні поточного року за завданнями, укладеними навчальними закладами.

Учні, які хворіли під час проведення атестації, та учні, які не з’явилися для проходження атестації або не взяли участь під час і основної, і додаткової сесії ЗНО з певного навчального предмета, результат якого зараховується як оцінка за ДПА, через поважні причини, зобов'язані надати довідку, на підставі якої рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом його керівника їм надається право пройти атестацію в строки визначені навчальним закладом за завданнями, укладеними навчальними закладами.

!!! У травні для учнів 11 класу навчально-виховний процес здійснюється згідно з розкладом уроків, за винятком днів проведення консультацій та ДПА/ЗНО. Обов’язково вести облік проведених консультацій у класному журналі. На правій сторінці журналу здійснюється запис «Повторення….»

3.4.Здійснювати проведення державної підсумкової атестації відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

3.5.Категорично заборонити збір коштів з батьків, учнів на централізовану закупівлю збірників завдань, посібників із окремих предметів для проведення державної підсумкової атестації.

3.6. Дозволити бути присутніми під час проведення атестації, крім членів комісії, особам уповноважених місцевих органів управління освітою та представникам батьківського комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу, але в одному приміщенні не можуть бути присутніми більше однієї особи, уповноваженої місцевими органами управління освітою, і більше двох представників батьківського комітету (ради) школи.

3.7.У зв’язку з підготовкою та проведенням ДПА/ЗНО навчальний заклад та вчителі обов’язково мають вжити заходів щодо освоєння учнями змісту кожного навчального предмета, винесеного на атестацію, в повному обсязі, про що здійснюється запис у відповідній колонці класного журналу. При цьому до класного журналу мають бути занесені лише уроки, які були фактично проведені.

Кількість фактично проведених уроків зазвичай менша від попередньо запланованої. І це не може слугувати критерієм виконання чи невиконання навчальної програми.

Навчальний матеріал може бути освоєний за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо.

Менша кількість проведених вчителем уроків через об’єктивні обставини не може бути причиною вирахувань із його заробітної плати, оскільки Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (пункт 77), затвердженої наказом Міністерства освіти України № 102 від 15.04.1993, передбачено, що у випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від учителя причин, його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель виконує іншу організаційно-педагогічну роботу.

За умови прийняття керівниками навчальних закладів за погодженням з відповідними органами управління освітою та профспілковими організаціями рішень про відпрацювання пропущених з поважних причин уроків, потрібно беззастережно виключити можливість перевищення тижневого гранично допустимого навчального навантаження на учнів, визначеного Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально - виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01.

3.8. Подати до 20 квітня 2016 року до відділу освіти на погодження склад атестаційних комісій у 2-х примірниках (4 клас, 9 клас, 11 клас - іноземна мова) за формою:


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти Наказ _________ЗОШ І-ІІІ ст..

__________________С.А.Рященко від ____________ №____

_________________________

Склад державних атестаційних комісій

для проведення державної підсумкової атестації учнів ___ класу

______________загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

у 2015-2016 навчальному році

№ з/п

Назва предмета

Склад атестаційної комісії

Атестаційна комісія

Прізвище, ім’я, по батькові

Освіта

Спеціальність за дипломом

Стаж

Категорія

Предмет, який викладаєГолова

Члени комісії:

учитель

учитель
Директор школи

3.9.Подати методисту Бугай С.О. до 23 травня 2016 року звіти про проведення ДПА за курс початкової школи в електронному та паперовому вигляді.

4.Координацію за виконанням даного наказу покласти на методиста Гавриш О.В., контроль залишаю за собою.

Начальник С.А.Рященко
Юрист С.М. Павлюченкова


Гавриш О.В. (05650)28730

Надіслано: до справи - 1 прим..

Директорам шкіл - 17 прим.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста

Передмова
Прийнято та надано чинності: наказ Національного космічного агентства України від 05. 10. 2006 р. №265

Наказ
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню

Вступ
Прийнято та надано чинності: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 21 січня 2008 р. №19, чинний з...

Наказ
З метою організованого переходу на нові Державні стандарти та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки...

Міністерство освіти І науки україни наказ
З метою організованого переходу на нові Державні стандарти та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки...

Календарно-тематичне планування з алгебри
Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень., затверджена Міністерством освіти І науки України. Наказ від 28. 10. 10...

Календарно-тематичне планування з геометрії
Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень., затверджена Міністерством освіти І науки України. Наказ від 28. 10. 10...

Наказ
«Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» зареєстрованого...

Безм'ятежненська зош І iii ступенів Шевченківської районної ради Харківської області наказ
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка