Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році Відповідно до листів Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 21.

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році Відповідно до листів Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 21.

Сторінка1/4
  1   2   3   4

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році


Відповідно до листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07.11 №1/9 – 556 «Щодо організації навчально – виховного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13.10.11 № 1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012 навчальному році» пропонуємо застосовувати різні способи ущільнення навчального матеріалу, а саме:

– використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків контрольного оцінювання;

– об’єднання навчальних тем;

– використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу;

– укрупнення дидактичних модулів, шляхом об’єднання суміжного за змістом навчального матеріалу;

– використання інтерактивних технологій і методик, зокрема проектної діяльності;

– індивідуалізація навчання;

– самоосвітня робота школярів;

– інтеграція вивчення певних тем у межах інших навчальних предметів тощо.

Усі види контрольних, практичних, лабораторних робіт, визначених навчальними програмами, мають бути виконані.

При скороченні годин на вивчення окремих тем врахувати пріоритетні теми відповідно до програми ЗНО.

Учителі навчальних дисциплін мають внести корективи до календарного планування, врахувавши різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу.

Рекомендуємо скористатися наступними матеріалами:

Українська мова і література

Програми

Ущільнення матеріалу

Українська мова

Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту/Укладачі: М.І. Пентилюк, О.М.Горошкіна, А.В. Нікітіна. – К.: Грамота, 2011.

Ущільнити матеріал програми на 4 год. – об’єднати теми на розсуд учителя.

Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень /Укладачі: Г.Т.Шелехова, В.І. Новосьолова, Я.І.Остаф. – К.: Грамота, 2011.

Ущільнити матеріал програми на 8 год. Із них: – 6 год. за рахунок резерву; – 2 год. – об’єднати теми за вибором учителя.

Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. Профільний рівень /Укладачі: Л.І.Мацько, О.М. Семеног – К.: Грамота, 2011.

Ущільнити матеріал програми на 16 год. – об’єднати теми за вибором учителя.

Українська література

Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль – іноземна філологія). Рівень стандарту. Академічний рівень /Укладачі: М.Г.Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В.Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011.

Ущільнити матеріал програми на 8 год. Із них: – 2 год. за рахунок резерву; – 6 год. – об’єднати теми за вибором учителя.

Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень /Укладачі: М.Г.Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011.

Ущільнити матеріал програми на 16 год. Із них: – 6 год. за рахунок резерву; – 10 год. – об’єднати теми за вибором учителя.

Примірна структурна схема оформлення лівої сторінки журналу

11 клас, українська мова, профільний рівень

№ п\п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завданняПідготовка до державної атестації. Узагальнення та систематизація найважливіших відомостей з основних розділів науки про мову 30 год. (ущільнити матеріал на 7 – 8 год.) *при оформленні сторінки журналу вказувати лист МОНМСУ на основі якого відбувається ущільнення матеріалу (об’єднання навчальних тем)
ФОНЕТИКА, ОРФОЕПІЯ, ОРФОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
1.

14.03.12

Експресивні можливості звуків української мови. Асиміляція, дисиміляція, подовження, спрощення у групах приголосних. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні. Інтонаційні особливості українського мовлення. Складні випадки наголошення слів. Мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення. (Лист МОНМСУ від 13.10.11 № 1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012 навчальному році»)*2.

15.03.12

Орфографічний аналіз слів. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їх форм.3.

15.03.12

Складні випадки вживання м’якого знака, апострофа (Лист МОНМСУ від 13.10.11 № 1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012 навчальному році»)*

Тема, винесена на самостійне опрацювання
ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
4

20.03.12

РЗМ № 52. Реферат на професійну тему. Терміни і професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни. (Лист МОНМСУ від 13.10.11 № 1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012 навчальному році») *5

21.03.12

РЗМ № 53. Роль суспільно-політичної лексики в жанрових формах публіцистичного стилю. Лінгвістичний аналіз текстів публіцистичного стилю. Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова. (Лист МОНМСУ від 13.10.11 № 1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012 навчальному році») *6

22.03.12

Контрольне оцінювання.

За програмою – 140 год. Опрацьовано – 140 год.Іноземні мови

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011 – 2012 навчальному році» ( Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, №19-20-21, 2011) та беручи до уваги ущільнення годин, для виконання програмових вимог вчителям іноземної мови, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах та спеціалізованих школах рекомендується враховувати резервні години, зберігаючи при цьому змістову частину програми, та за рахунок вилучення годин на проведення форм контролю (таблиця 1) чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма). Усі навчальні програми з іноземних мов для 11-річної школи не встановлюють послідовність вивчення тематичного змісту та не визначають жорсткі часові рамки на вивчення лексико-граматичного матеріалу. Навчальні програми зорієнтовані на кінцеві цілі навчання та відображають основні методичні прийоми, що найбільш підходять для їх реалізації.

Форми контролю

За програмою

кількість годин у 2011-2012 навчальному році
I семестр

II семестр

I семестр

II семестр

Аудіювання

1

1

0,5

0,5

Читання

1

1

0,5

0,5

Письмо

1

1

0,5

0,5

Говоріння

1

1

0,5

0,5

У класах з поглибленим вивченням іноземних мов доцільно зменшити кількість годин призначених для домашнього читання, тому особливу увагу при складанні календарно-тематичного планування слід приділити завданням для домашньої роботи. Бажано планувати завдання, котрі є формою самоконтролю рівня засвоєння мови. Це завдання, що змушують учнів подумати і знайти мовні засоби для вирішення конкретного завдання, вибрати та скласти потрібні йому комунікативні блоки, звернутися за коментарями, поясненнями, тобто провести певну пошукову роботу. Результати такого пошуку фіксуються в письмовій формі, оскільки письмові завдання тренують використання форм мовного матеріалу, певних граматичних явищ та є тим резервом часу, який допоможе ущільнити часові рамки програми .

Щодо вивчення другої іноземної мови, то введення і закріплення великих об’ємів матеріалу передбачена лише на початку першого семестру. Тому у другому семестрі вивчення другої іноземної мови має більш узагальнюючу функцію, активізацію раніше сформованих умінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності та формування більш високого рівня комунікативної компетенції. Введення нового мовленнєвого, лексичного та граматичного матеріалу у травні не передбачено. Тому ущільнення при складанні календарно-тематичного планування повинно проходити лише за рахунок резервних годин.

Пропонуємо у журналі (права сторінка) зробити такий запис:

26.04.

Контроль аудіювання і письма.

03.05.

Контроль читання і говоріння.

Зразок оформлення лівої сторінки журналу

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

26 04
03 05
1

Вовк Іван

3

4

4

4

2

Давидов Ігор

7

9

н

н
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Додатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 кла­сах подано...
«Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного на­вчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків,...

Додаток до листа Міністерства освіти І науки України від 26. 06....
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Методичні рекомендації про вивчення математики
Типовими навчальними планами відповідно до листа Міністерства освіти І науки України №1/9-253 від 22 травня 2015 року «Про структуру...

Робочий навчальний план безм'ятежненської загальноосвітньої школи...
України 6 березня 2002 року за №229/6517, наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 17. 08. 2012 №921 «Про...

Методичні рекомендації щодо вивчення природничих дисциплін у 2012-2013 н р. Посібник
Упорядник Трофименко О. Д – методист районного методичного кабінету відділу освіти Криворізької райдержадміністрації, 2012

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка