Пошук по сайту


Типова архітектура персонального комп'ютера

Типова архітектура персонального комп'ютера

Сторінка1/3
  1   2   3
Тема: Типова архітектура персонального комп'ютера.

Мета:

навчальна: ознайомлення з поняттям архітектури персонального комп’ютера, її видами та творцями, принципами функціонування ПК; засвоєння основних характеристик апаратної складової ПК; ознайомлення з пристроями введення-виведення, пристроями для зберігання та обробки даних, та їх функціональним призначенням; формування навичок роботи з клавіатурою ПК.

розвиваюча: розвивати логічне мислення; творчі здібності; пам'ять, увагу; вміння працювати з комп’ютерною технікою.

виховна: виховувати спостережливість, зосередженість; самостійність, самоконтроль; вміння працювати в колективі та комп’ютерну етику і грамотність.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: ПК, браузер, інструкції з техніки безпеки, роздатковий матеріал, тестова робота на ПК, комп’ютерна презентація «Типова архітектура персонального комп'ютера»
Структура уроку

 1. Організаційний етап.

 2. Актуалізація опорних знань.

 3. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети уроку.

 4. Вивчення нового матеріалу

 1. Типова архітектура персонального комп'ютера.

 2. Класифікація та призначення апаратних засобів.

 3. Принципи функціонування ПК.

 4. Пристрої введення, виведення, зберігання та обробки інформації.

V. Закріплення нового матеріалу.

VI. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

VIІ. Завдання додому.
Хід уроку

І. Організаційний етап

Вітання.

II. Актуалізація опорних знань

Комп’ютерна тестова робота

1. Інформатика – це наука:

А) про інформацію на дисках; Б) про ЕОМ;

В) що вивчає закони опрацювання інформації на ЕОМ;

Г) про процеси управління.

2. Якою найменшою одиницею представляють інформацію в ЕОМ.

А) піксель; Б) біт; В) код; Г) байт.

3. Які види інформації опрацьовує ЕОМ?

А) числову; Б) текстову, графічну;

В) числову, текстову, графічну, звукову;

Г) текстову і числову.

4. Один мегабайт – це:

А) 1024 байт; Б) 1000 кілобайт;

В) 1024 гігабайт; Г) 1024 кілобайт.

5. До сучасних засобів зберігання інформації відносять:

А) дискети; Б) перфокарти;

В) магнітофон; Г) вінчестери.

6. Які з наведених слів не є властивістю інформації?

А) повнота; Б) актуальність;

В) вірогідність; Г) конфіденційність.

7. На скільки етапів поділяється розвиток інформаційних технологій?

А) 4; Б) 5; В) 3; Г) 6.

8. За допомогою якої одиниці інформації можна закодувати один символ (літеру алфавіту)?

А) байт; Б) біт; В) гігабайт; Г) кілобайт.

9. Скільки складових має інформаційна система?

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.

10. Як запишеться число 7 в двійковій СЧ?

А) 1012; Б) 1002; В) 1112; Г) 102.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети уроку

Так само, як будинки відрізняються один від одного своїм архітектурним втіленням, тобто поєднанням окремих елементів в одне ціле, так і комп’ютери різні за складом та взаємним поєднанням пристроїв апаратної частини. Тому сьогодні ми поговоримо на тему: «Типова архітектура персонального комп'ютера»
IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя супроводжується демонстрацією слайдів презентації.

1. Типова архітектура персонального комп'ютера

Під час розгляду комп'ютерних пристроїв прийнято розрізняти їх архітектуру й структуру.

Архітектурою ПК називають його опис на деякому загальному рівні, що включає опис системи команд, системи адресації, організації пам'яті і т.д.

Архітектура (логічна схема) визначає принципи дії, інформаційні зв'язки і взаємодію головних принципів ПК: процесора, внутрішньої, зовнішньої пам'яті та периферійних пристроїв. Уніфікація архітектури ПК забезпечує їх сумісність з точки зору користувача.

Структура персонального комп'ютера — це сукупність його функціональних елементів і зв'язків між ними.

Зовнішня архітектура – це ті пристрої , які бачать люди, що працюють з комп'ютером.

Внутрішня архітектура – це ті пристрої, які забезпечують процеси накопичення, обробки, зберігання, представлення і передачі інформації всередині машини. Більшість із них знаходяться в системному блоці.

До складу класичної архітектури належать:

пристрій керування,

арифметично-логічний пристрій,

пам'ять, пристрої вводу-виводу інформації,

об'єднані за допомогою каналів зв'язку.

Автором класичної архітектури ПК вважають Джона фон Неймана – угорсько-американського математика. Тому таку архітектуру називають – архітектура фон Неймана (схема фон Неймана).

2. Класифікація та призначення апаратних засобів.

Сьогодні ви ознайомитеся з апаратними компонентами, з яких складається інформаційна система. Зрозуміло, що набір компонентів визначатиметься конкретною системою та завданнями, які вона покликана виконувати.

До апаратної складової належать:

1) комп'ютер (системний блок):

 • корпус;

 • процесор;

 • материнська плата;

 • внутрішня пам’ять;

 • зовнішня пам'ять;

 • блок електричного живлення;

 • відеокарти;

 • звукові карти;

 • порти;

 1. пристрої введення інформації;

 2. пристрої виведення інформації;

 3. комунікаційне обладнання.

3. Принципи функціонування ПК.

Для роботи комп’ютера розроблені уніфіковані принципи його роботи.

До основних принципів функціонування ПК належать:

 • Магістрально-модульний.

 • Принцип відкритої архітектури

 • Принцип адресності

 • Принцип програмного керування


Магістрально-модульний.

Користувач створює різні конфігурації комп'ютера, приєднуючи до магістралі окремі модулі різних пристроїв введення-виведення, пам'яті тощо.

Магістраль (шина) – набір електронних ліній, через які процесор з'єднується з іншими пристроями пам'яті і периферійними пристроями для передавання даних і службових сигналів.З
агальна структура ПК

Принцип відкритої архітектури

Користувач може змінювати набір пристроїв комп'ютера.

Периферійні пристрої до магістралі під’єднуються через адаптери та контролери (електронні мікросхеми, що узгоджують роботу зовнішніх пристроїв).

Принцип адресності та двійкового кодування

Дані різного типу, як і програми їх опрацювання, зберігаються за певними адресами в пам'яті комп'ютера у вигляді двійкових кодів.

Принцип програмного керування

Роботою ПК керує спеціальна програма. Програма опрацювання даних складається з набору вказівок, що виконуються процесором автоматично, без втручання людини, в певній послідовності.

Системний блок (корпус)

Системний блок стаціонарного ПК — прямокутний каркас, у якому розміщено всі основні вузли комп'ютера: материнська плата, адаптери, блок живлення, накопичувач на гнучких магнітних дисках (НГМД), один (іноді більше) накопичувач - HDD, динамік, дисковод для компакт-дисків або інші накопичувачі, органи керування серед органів керування, що, як правило, встановлюють на передній панелі, можуть бути: вимикач електроживлення; кнопка нагального скидання RESET; кнопка «сну», яка дає змогу зменшити енергоспоживання, коли комп'ютер не використовується; індикатори живлення та режимів роботи.

Із тильного боку системного блока розташовані штепсельні рознімні з'єднання — порти для підключення шнурів живлення і кабелів зв'язку із зовнішніми (встановленими поза системним блоком) пристроями. У середині системного блока розміщено плати сполучення пристроїв із центральним процесором (ЦП) та іншими пристроями на материнській платі (адаптери або контролери і плати розширення).
Блок живлення.

Цей блок перетворює змінний струм стандартної мережі електроживлення (220 В, 50 Гц) на постійний струм низької напруги. Він має Кілька виходів на різні напруги (12 і 5 В), які забезпечують живленням відповідні пристрої комп'ютера. Електронні схеми блока живлення підтримують ці напруги стабільними незалежно від коливань мережної напруги в досить широких межах (від 180 до 250 В). Звичайна потужність блоків живлення ПК становить 230-500 Вт, для мережного сервера вона може бути значно більшою. Більшість блоків живлення має вентилятор для відведення із системного блока надмірного тепла, що виділяється під час роботи електронних пристроїв.

Джерело безперебійного живлення — пристрій, призначений для захисту комп'ютера від стрибків напруги або відключення електроенергії. Для надійної роботи комп'ютера йому необхідно постійне енергоживлення.

Системна (материнська) плата

Так називають велику друковану плату одного зі стандартних форматів, чка несе на собі головні компоненти комп’ютерної системи: ЦП; оперативну пам'ять; кеш-пам'ять; комплект мікросхем логіки, що підтримують роботу плати, — чипсет; центральну магістраль, або шину; контролер шини й кілька рознімних з'єднань-гнізд , які служать для підключення до материнської плати інших плат (контролерів, плат розширення та ін.). Частина слотів у початковій комплектації ПК залишається вільною. У рознімні з’єднання іншої конфігурації встановлюють модулі оперативної пам'яті. Кількість і тип рознімних з’єднань є однією з важливих характеристик системної плати, оскільки під час доукомплектовування або модернізації комп'ютера Вільних слотів може не вистачити.

Крім того, на материнській платі є мініатюрні перемички або перемикачі, за допомогою яких відбувається налаштування плати. На системній платі розташовані також з'єднувачі, до яких за допомогою спеціальних кабелів (шлейфів) підключають додаткові пристрої.

Ще один важливий елемент, який встановлюють на системній платі, — мікросхема ВІОS (базова система введення-виведення). Вона є енергонезалежним постійним запам'ятовувальним пристроєм (ПЗП), в який записано програми, що реалізують функції введення-виведення, а також програму тестування комп'ютера в момент вмикання живлення (РОSТ), програму налаштування параметрів ВІО8 та інші спеціальні програми.

У роботі ВІОS використовують відомості про апаратну конфігурацію комп'ютера, які зберігає ще одна мікросхема — СМОS RАМ. Це енергозалежна пам'ять, що постійно підживлюється від батарейки, яка також знаходиться на системній платі. Вона живить і схему кварцового годинника — годинника реального часу, що безперервно відлічує час і поточну дату.

4. Пристрої введення, виведення, зберігання та обробки інформації

Пристрої введення

Пристрої введення призначенні для введення даних до комп'ютера. Їх проділяють на дві групи:

 1. Основні – пристрої, що використовуються постійно незалежно від типу задач, що розв'язуються комп'ютером.

 2. Другорядні – пристрої, що потрібні епізодично.

До основних пристроїв введення належать:

 • Клавіатура

 • Мишка

 • Накопичувачі на магнітних та оптичних дисках

Клавіатура — пристрій, призначений для введення в комп'ютер інформації від користувача. Сучасна клавіатура складається зі 100 або й більше клавіш, закріплених у єдиному корпусі. Клавіші поділяють на декілька груп:

  • Алфавітно-цифрові

  • Клерувальні

  • Мала цифрова клавіатура

  • Функціональні.

Характеристики:

 • кількість клавіш;

 • наявність мультимедійних можливостей;

 • розміри клавіш, вид, колір та стиль шрифту;

 • сила натискання на клавіші, їх «звучання»;

 • ергономічність.

Маніпулятори («мишка», джойстик) — призначені для керування ПК.

Характеристики маніпулятора типу «мишка»:

 • тип – механічна, оптична;

 • роздільна здатність;

 • наявність «scroling» — колеса прокрутки;

 • наявність додаткових кнопок.

До другорядних пристроїв введення належать:

 • Сканер

 • Фото-,відео- та вебкамери

 • Модем

 • Графічний планшет

 • Мікрофон

Сканер — призначений для введення графічної інформації («оцифрування» зображень).

Характеристики:

 • тип — планшетний, ручний, барабанного типу;

 • розмір зображення, що сканується;

 • роздільна здатність;

 • швидкість сканування;

 • «глибина» кольору;

 • можливість сканування фотоплівки.

Мікрофон — призначений для введення звукової інформації.
Модем – (модулятор-демодулятор) — пристрій, що дозволяє комп'ютеру виходити на зв'язок з іншим комп'ютером за допомогою телефонних ліній або інших каналів зв'язку. Модеми поділяються на внутрішні й зовнішні. Внутрішні модеми являють собою електронну плату, встановлену безпосередньо в комп'ютер, а зовнішні — автономний пристрій, що приєднується до одного з портів. Основний параметр у роботі модема — швидкість передачі даних. Вона вимірюється в bps (біт за секунду).

Характеристики:

 • тип;

 • внутрішній, зовнішній;

 • швидкість передачі даних.

Сенсорні екрани (розрізняють оптичні, ємнісні, резистивні).

WEB-камери (роздільна здатність).

Пристрої виведення

Пристрої виведення призначенні для виведення даних з комп'ютера на різні носії. До них належать:

 • Монітор

 • Принтер

 • Гучномовці

 • Навушники

Монітор — (дисплей) — пристрій, призначений для виведення на екран текстової й графічної інформації. Від якості монітора залежить збереження зору й загальна стомлюваність під час роботи. Монітори мають стандартний розмір діагоналі 17, 19, 20, 21-31 дюйм.

Характеристики:

 • тип — ЕПТ, ТFТ, LСD, плазмові;

 • роздільна здатність;

 • частота розгортки;

 • розмір екрана по діагоналі;

 • час реакції матриці (ТFТ);

Принтер — призначений для виводу інформації на папір, плів­ку, інші носії.

Характеристики:

 • тип — матричний, струминний, лазерний, термографічний, сублімаційний;

 • роздільна здатність;

 • швидкість друку;

 • формат паперу (А4, АЗ);

 • можливість друку кольорових зображень (фото).

Пристрої для обробки та зберігання інформації.

 • Гнучкі магнітні диски (дискети)

 • Жорсткі магнітні диски

 • Лазерні диски

 • Диски CD-ROM

 • Диски CD-R

 • Диски CD-RW

 • Диски DVD

 • Флеш-пам'ять

Пристрої зберігання інформації.

Гнучкі магнітні диски (дискети) діаметром 3,5 дюйма (89мм) мають ємність 1,44 МБ.

Жорсткі магнітні диски (HDD, вінчестер) вбудований разом з дисководом у корпус системного блока.

Лазерні диски (CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD) – високонадійні, довговічні носії з лазерним способом запису інформації. Ємність від 700 МБ до 4 ГБ.

Флеш-пам’ять (USB-накопичувач) – мікросхеми ємністю в десятки гігабайт.

 1. Закріплення нового матеріалу

Заповнити таблицю “Основні пристрої ПК”


Пристрій

Призначення

Основні характеристики

Клавіатура

 

 

Мишка

 

 

Сканер

 

 

Монітор

 

 

Принтер

 

 

Гучномовці

 

 

Модем

 

 

Веб-камера

 

  1. Підбиття підсумків уроку.

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

  1. На сьогоднішньому уроці ми дізналися ...

  2. На сьогоднішньому уроці ми навчилися ...

  3. Найважливішим відкриттям було ...

  4. Досягли мети ...
 1. Завдання додому.

 1. Опрацювати § 3.4 - 3.5, 4.1 – 4.6.

 2. Гра “Найдовший ланцюг комп'ютерних термінів ”. В основу гри покладено ідею гри “назви міст”. Необхідно виписати якомога більше комп'ютерних термінів, що вивчалися у цьому році, і скласти створювати ланцюжки, подібні до наступного: інформаційний процес – системний блок – клавіатура – адаптер – роз’єм – мишка - …


  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План. Основні компоненти персонального комп’ютера: процесор І материнська...
Ключові поняття теми: процесор, материнська плата, системна шина, оперативна пам'ять, жорсткий диск, монітор, клавіатура, принтер,...

Урок етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера Мета уроку...
Мета уроку Дати поняття про основні етапи розв’язування задачі з використанням комп’ютера

Тема: Вертикальні кути
Подивіться на малюнок №1, що знаходиться на моніторах вашого комп’ютера. Серед даних фігур назвіть ту, яка є кутом

Конспект лекцій з курсу "Архітектура виробничих будівель І споруд"...
Кінаш Р.І.; Рутковський З. М. Конспект лекцій з курсу "Архітектура виробничих будівель І споруд"

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Тому їх треба активно використовувати у навчальному процесі, тим більш, що за новим Державним стандартом інформатику починають вивчати...

Урок 8 Тема уроку : Як правильно вимкнути комп’ютер
Навчити вимикати комп’ютер. Закріпити вміння здійснювати вибір об‘єктів на екрані монітора за допомогою миші. Повторити правила поведінки...

«Підвищення мотивації до навчання за допомогою комп'ютерних технологій»
Розділ Загальні методичні рекомендації щодо використання комп’ютерних технологій на уроках креслення. 16

Уроку
Правила поведінки І безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. У комп’ютерному класі. Перегляд мультфільму

Урок 57-58 Тема: Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення...
...

Конспект лекцій з навчальної дисципліни ”Комп’ютерні технології в...
Програми для комп’ютерної підтримки зазначеного курсу розраховані на сучасне технічне та програмне забезпечення, яке в наш час використовується...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка