Пошук по сайту


Чинна програма Нова програма Зміни 54 години. I семестр 16 годин, 1 година на тиждень, II семестр 38 годин, 2 години на тиждень 70 годин

Чинна програма Нова програма Зміни 54 години. I семестр 16 годин, 1 година на тиждень, II семестр 38 годин, 2 години на тиждень 70 годин

7-й клас. ГЕОМЕТРІЯ


Чинна програма


Нова програма

Зміни

54 години.

I семестр — 16 годин, 1 година на тиждень,

II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень


70 годин.

I семестр — 32 годин, 2 години на тиждень,

II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень

Збільшено кількість годин згідно з базовим навчальним планом

Тема 1. НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх властивості. Вимірювання відрізків і кутів. Бісектриса кута. Відстань між двома точками.

Вимірювальні, креслярські та допоміжні інструменти, що використовуються в геометрії.

Тема 1. ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх властивості. Вимірювання відрізків і кутів. Бісектриса кута. Відстань між двома точками.


У назві теми

слово «найпростіші» замінено на «елементарні».

Кількість годин збільшено з 4 до 8 год.

Вилучено з програми

Вимірювальні, креслярські та допоміжні інструменти, що використовуються в геометрії.

Внесено до програми

­–

Тема 2. ВЗАЄМНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПРЯМИХ НА        ПЛОЩИНІ

Суміжні та вертикальні кути, їх властивості.

Паралельні та перпендикулярні прямі, їх властивості.

Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої. Кут між двома прямими, що перетинаються.

Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною.

Тема 2. ВЗАЄМНЕ РОЗміщення ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ

Суміжні та вертикальні кути, їх властивості.

Паралельні та перпендикулярні прямі, їх властивості.

Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої. Кут між двома прямими, що перетинаються.

Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною.

У назві теми

слово «розташування» замінено на «розміщення».

Кількість годин збільшено з 12 до 16 год.
Вилучено з програми

Внесено до програми


Тема 3. ТРИКУТНИКИ

Трикутник і його елементи. Рівність геометричних фігур. Ознаки рівності трикутників.

Види трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки. Висота, бісектриса і медіана трикутника.

Ознаки рівності прямокутних трикутників. Властивості прямокутних трикутників.

Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника та його властивості.

Нерівність трикутника.

Тема 3. ТРИКУТНИКИ. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ

Трикутник і його елементи. Висота, бісектриса і медіана трикутника.

Види трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки.

Нерівність трикутника.

Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника та його властивості.

Рівність геометричних фігур. Ознаки рівності трикутників.

Ознаки рівності прямокутних трикутників. Властивості прямокутних трикутників.

У назві теми

додано «Ознаки рівності трикутників».

Кількість годин збільшено з 18 до 22 год.
Вилучено з програми

Внесено до програми


Тема 4. КОЛО І КРУГ. ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ

Коло. Круг.

Дотична до кола, її властивість.

Коло, описане навколо трикутника.

Коло, вписане в трикутник.

Задача на побудову та її розв’язування.

Основні задачі на побудову:

— побудова трикутника за трьома сторонами;

— побудова кута, що дорівнює даному;

— побудова бісектриси даного кута;

— поділ даного відрізка навпіл;

— побудова прямої, яка перпендикулярна до даної прямої.

Геометричне місце точок.

Метод геометричних місць.

Тема 4. КОЛО І КРУГ. ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ

Коло. Круг.

Дотична до кола, її властивість.

Коло, описане навколо трикутника.

Коло, вписане в трикутник.

Задача на побудову та її розв’язування.

Основні задачі на побудову:

— побудова трикутника за трьома сторонами;

— побудова кута, що дорівнює даному;

— побудова бісектриси даного кута;

  • поділ даного відрізка навпіл;

— побудова прямої, яка перпендикулярна до даної прямої.

Геометричне місце точок.


Кількість годин збільшено з 14 до 18 год.
Вилучено з програми

Метод геометричних місць.


Внесено до програми


Тема 5. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ І ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ6

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

У назві теми

змінено порядок слів «повторення» і «систематизація».
8-й клас. ГЕОМЕТРІЯ


Чинна програма


Нова програма

Зміни

Тема 1. ЧОТИРИКУТНИКИ

Чотирикутник, його елементи. Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма. Прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості. Трапеція.

Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кути.

Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника, її властивості.

Середня лінія трапеції, її властивості.

Тема 1. ЧОТИРИКУТНИКИ

Чотирикутник, його елементи. Паралелограм, його властивості й ознаки. Прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості. Трапеція.

Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кути.

Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника, її властивості.

Середня лінія трапеції, її властивості.

Кількість годин зменшено з 24 до 22 год.
Вилучено з програми

Внесено до програми


Тема 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ

Узагальнена теорема Фалеса.

Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників. Застосування подібності трикутників:

— середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику;

— властивість бісектриси трикутника.

Тема 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ

Узагальнена теорема Фалеса.

Подібні трикутники.

Ознаки подібності трикутників.

Застосування подібності трикутників.


Кількість годин зменшено з 14 до 10 год.
Вилучено з програми
— середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику;

— властивість бісектриси трикутника.

Внесено до програми


Тема 3. МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ

Многокутник та його елементи.

Опуклі й неопуклі многокутники.

Сума кутів опуклого многокутника.

Вписані й описані многокутники.

Поняття площі многокутника. Основні властивості площ.

Площа прямокутника, паралелограма, трикутника. Площа трапеції.

Тема 3. МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ

Многокутник та його елементи.

Опуклі й неопуклі многокутники.

Сума кутів опуклого многокутника.

Вписані й описані многокутники.

Поняття площі многокутника. Основні властивості площ.

Площа прямокутника, паралелограма, ромба, трикутника, трапеції.

Кількість годин збільшено з 10 до 16 год.
Вилучено з програми

Внесено до програми
Площа ромба

Тема 4. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ

Теорема Піфагора.

Перпендикуляр і похила, їх властивості.

Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника.

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника.

Значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів.

Розв’язування прямокутних трикутників. Прикладні задачі.

Тема 4. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ

Теорема Піфагора.

Перпендикуляр і похила, їх властивості.

Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника.

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника.

Значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів.

Розв’язування прямокутних трикутників.

Вилучено з програми
Прикладні задачі.

Вилучено з програми


Внесено до програми


Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


9-й клас. ГЕОМЕТРІЯ


Чинна програма


Нова програма

Зміни

Тема 1. Розв’язування трикутників

Тема 2. Правильні многокутники

Тема 3. Декартові координати на площині

Тема 4. Геометричні перетворення

Тема 5. Вектори на площині

Тема 6. Початкові відомості з стереометрії

Тема 1. Метод координати на площині

Тема 2. Розв’язування трикутників

Тема 3. Довжина кола. Площа круга

Тема 4. Вектори на площині

Тема 5. Геометричні перетворення

Тема 6. Початкові відомості зі стереометрії

Змінено порядок вивчення тем та назви деяких з них

Тема 3. ДЕКАРТОВІ КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ

Прямокутна система координат на площині. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами. Рівняння кола і прямої.

Тема 1. метод КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ

Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°.

Тотожності:

sin2α + cos2 α = 1; sin (180° – α) = sin α;

cos (180° – α) = – cos α;

sin (90° – α) = cos α;

cos (90° – α) = sin α.

Координати середини відрізка.

Відстань між двома точками із заданими координатами.

Рівняння кола і прямої.

Змінено назву теми з «Декартові координати на площині» на «Метод координат на площині»
Кількість годин збільшено з 10 до 12 год.
Вилучено з програми
Структура та побудова прямокутної системи координат на площині.
Перенесено з теми 1 чинної програми
Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°.

Тотожності:

sin2α + cos2 α = 1; sin (180° – α) = sin α;

cos (180° – α) = – cos α;

sin (90° – α) = cos α;

cos (90° – α) = sin α.


Тема 1. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°.

Тотожності:

sin2 + cos2 = 1; sin (180° – ) = sin;

cos (180° – ) = – cos;

sin (90° – ) = cos; cos (90° – ) = sin.

Теореми косинусів і синусів.

Розв’язування трикутників. Прикладні задачі.

Формули для знаходження площі трикутника.

Тема 2. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

Теореми косинусів і синусів.

Розв’язування трикутників.

Формули для знаходження площі трикутника.

Кількість годин зменшено з 16 до 12 год.
Перенесено до теми 1 нової програми
Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°.

Тотожності:

sin2α + cos2 α = 1; sin (180° – α) = sin α;

cos (180° – α) = – cos α;

sin (90° – α) = cos α;

cos (90° – α) = sin α.


Тема 2. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ

Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників.

Побудова правильних многокутників.

Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин.


Тема 3. Довжина кола. Площа круга

Правильний многокутник, його види й властивості. Правильний многокутник, вписаний в коло та описаний навколо кола.

Довжина кола. Довжина дуги кола.

Площа круга та його частин.

Змінено назву теми з «Правильні многокутники» на «Довжина кола. Площа круга»
Кількість годин збільшено з 6 до 8 год.
Вилучено з програми

Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників у загальному вигляді.

Побудова правильних многокутників у загальному вигляді.
Внесено до програми


Тема 5. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ

Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число. Колінеарні вектори.

Скалярний добуток векторів.

Тема 4. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ

Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число. Колінеарні вектори.

Скалярний добуток векторів.

Кількість годин збільшено з 10 до 12 год.
Вилучено з програми

Внесено до програми


Тема 4. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

Переміщення та його властивості.

Симетрія відносно точки і прямої, поворот, паралельне перенесення. Рівність фігур.

Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія. Подібність фігур. Площі подібних фігур.

Тема 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

Переміщення та його властивості.

Симетрія відносно точки і прямої, поворот, паралельне перенесення.

Рівність фігур.

Перетворення подібності та його властивості.

Подібність фігур. Площі подібних фігур.

Вилучено з програми
Гомотетія
Внесено до програми


Тема 6. ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ З СТЕРЕОМЕТРІЇ

Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування площин. Взаємне розташування прямої та площини. Перпендикуляр до площини.

Пряма призма. Піраміда. Площа поверхні та об’єм призми і піраміди.

Циліндр. Конус. Куля. Площі поверхонь і об’єми циліндра, конуса і кулі.

Розв’язування задач на обчислення площ поверхонь і об’ємів, у тому числі прикладного характеру.

Тема 6. ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ ЗІ СТЕРЕОМЕТРІЇ

Взаємне розміщення у просторі прямих, площин, прямої та площини. Перпендикуляр до площини.

Геометричні тіла: призма, піраміда, циліндр, конус, куля. Приклади розгорток. Площі поверхонь та об’єми геометричних тіл.


Вилучено з програми

Внесено до програми
Поняття призми як виду многогранників замість її окремого виду – прямої призми.

Приклади розгорток.

Тема 7. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Тема 7. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Кількість годин зменшено з 10 до 8 год.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма курсу 6-го класурозрахована на 70 годин (2 години на тиждень),...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Програма факультативного курсу «Розвиваючі ігри»
Пропонований курс розрахований на учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (2 години на тиждень, 70 аудиторних годин)

8 клас. Геометрія 105 годин І семестр 48 год., 3 год на тиждень

Державний стандарт професійно-технічної освіти
У птнз першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2-й розряд складає 837 годин, на 3-й розряд – 927 годин, на...

Підручнику «Алгебра 7-9 кл.», автор Бевз, тема «Арифметична прогресія»
Арифметична прогресія вивчається у 9 класі. На цю тему за програмою виділяється 7 годин. Можна додати ще одну годину для проведення...

Міністерства освіти І науки України від 24. 05. 2013 №1/9 368
Згідно Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства від 03. 04. 2012 №409 на...

Інформаційна карта дистанційного навчання
Кількість аудиторних годин з дисципліни (предмету) на період 09. 03. 15 – 13. 03. 15 рр. 12 год

Інформаційна карта дистанційного навчання
Кількість аудиторних годин з дисципліни (предмету) на період 02. 03. 15 – 13. 03. 15 рр. 4 год

Інформаційна карта дистанційного навчання
Кількість аудиторних годин з дисципліни (предмету) на період 02. 03. 15 – 13. 03. 15 рр. 2 год

Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів
Провести у 2014/2015 навчальному році Тиждень природничо-математичного циклу (далі-Тиждень) для учнів 5-9 класів із 16. 03. 2015-20....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка