Пошук по сайту


Пояснювальна записка

Пояснювальна записка

Сторінка1/19
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Дніпропетровський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти
ОКЗО «Дніпропетровська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 1

для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку»

«ОСОБЛИВА ДИТИНА»

Навчально-розвиваючі ПРОГРАМИ

ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОМІРНОЮ

РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ

1-9 року навчання

м. Дніпропетровськ

2010
Укладачі: Н.М.Батиченко, вчитель-дефектолог вищої кваліфікаційної категорії,

І.В.Зібер, вчитель першої кваліфікаційної категорії, О.О.Бахтіарова,

вчитель- дефектолог вищої кваліфікаційної категорії.

Рецензенти: Л.Х. Федорченко, завідувач навчально-методичного відділу

спеціальної педагогіки ДОЇППО.

О.А. Шум, директор ОКЗО «Дніпропетровська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 1для дітей

з вадами розумового та фізичного розвитку»

О.В. Сухих, заступник директора з навчально-виховної роботи

ОКЗО «Дніпропетровська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

№ 1 для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку»


Заслухано та обговорено на засіданні методичної ради.

Затверджено рішенням педагогічної ради спеціальної школи-інтернату.


Зміст 1. Вступ. Навчальний план

 2. Пояснювальна записка…………………………

 3. Читання і письмо…………………………………

 4. Лічба…………...........................................................

 5. Розвиток мови. Предметні уроки і екскурсії

 6. Конструювання. Ручна праця……………………....

 7. Господарчо-побутова праця та

прищеплення навичок самообслуговування………

 1. Фізична культура

 2. Малювання

 3. Ритміка

 4. Соціально-побутове орієнтування

 5. Трудове навчання. Підготовка молодшого

обслуговуючого персоналу

13. Я і Україна

Вступ

Показниками для навчання за даною програмою є помірна розумова відсталість (F-71).

Програма розрахована на 9-ти річний термін навчання дітей віком від 7-8 до 16-17 років.

Зміст програми розроблявся на основі сучасних досягнень дефектологічної науки, зокрема даних, які розкривають особливості і можливості розумово відсталих дітей щодо їх психофізичного розвитку та найефективніші методики роботи з такими дітьми.

Навчальні програми для дітей з помірною розумовою відсталістю розроблені з урахуванням досвіду навчання дітей з помірною розумовою відсталістю у Дніпропетровській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті № 1 для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку.

Актуальність розробки даної програми зумовлена:

 • соціальним запитом суспільства;

 • необхідністю регулювання процесів навчання дітей з помірною розумовою відсталістю та забезпечення реалізації їх прав на отримання адекватної освіти;

 • можливістю (узагальненню) результатів практичного досвіду навчання та виховання дітей даної категорії в корекційних навчальних закладах.

Робота за даною програмою потребує творчого підходу до використання матеріалу, зокрема, врахування конкретного контингенту дітей. В процесі корекційно-виховної роботи за даною програмою створюються необхідні умови для поглибленого вивчення кожної дитини, розкриття та розвитку її потенційних можливостей.

Спираючись на розділи і тематику програми, вчитель складає індивідуальну навчальну програму для кожної дитини класу (групи). Відсутність переліку знань, вмінь та навичок дає можливість індивідуального підходу до навчання кожної дитини. Діти з помірною розумовою відсталістю практично можуть засвоїти запропоновану програму.

Пояснювальна записка

Навчальний план визначає основні навчальні напрямки, перелік учбових предметів, їх розподіл по годинам навчання з урахуванням специфіки навчання дітей з помірною розумовою відсталістю.

Максимальна наповнюваність класу, виховательської групи – 10 чоловік, зі складними дефектами – 6.

Для даного контингенту дітей (помірна розумова відсталість) обов’язкові заняття з педагогом-психологом та вчителем-логопедом.

Оцінювання знань, умінь та навичок проходить тільки на якісному рівні, так як в програмі відсутні вимоги, які висуваються до знань, умінь та навичок учнів. В кінці навчального року атестація учнів, складання характеристики та звітом вчителя на педагогічній раді.

З урахуванням цього дитина не може бути залишена на другий (повторний) рік навчання.

Уроки (заняття) с дітьми даної категорії поділяються на дві частини: перша – навчальна, друга – ігрова. Тривалість і співвідношення частин визначається з реальних можливостей нервово-психічного здоров’я дітей класу (групи).

Рекомендується співвідношення:

1 клас – 10 хв. навчання, 25 хв. гра, арт-терапія, релаксація і т.н.

2 клас – 15 хв. навчання, 25 хв. гра, арт-терапія, релаксація і т.н.

3 клас – 20 хв. навчання, 25 хв. гра, арт-терапія, релаксація і т.н.

4 клас – 30 хв. навчання, 15 хв. гра, арт-терапія, релаксація і т.н.

5 клас – 30 хв. навчання, 15 хв. гра, арт-терапія, релаксація і т.н.

6 клас – 35 хв. навчання, 10 хв. гра, арт-терапія, релаксація і т.н.

7 клас – 40 хв. навчання, 5 хв. гра, арт-терапія, релаксація і т.н.

8 клас – 40 хв. навчання, 5 хв. гра, арт-терапія, релаксація і т.н.

9 клас – 40 хв. навчання, 5 хв. гра, арт-терапія, релаксація і т.н.

Діти можуть навчатися не більше 9 уроків.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
1

2

3

4

5

6

6

8

9

1.

Письмо

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2.

Читання

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3.

Лічба

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4.

Розвиток мовлення, предметні уроки

3

3

3

3

2

2

1

-

-

5.

Передметно-практична діяльність, конструювання, ручний труд

3

3

3

3
6.

Господарчо-побутова праця, привиття навичоксамообслуговування

1

1

1

1

1

2

2

2

2

7.

Я і Україна

-

-

1

1

1

1

1

1

1

8.

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9.

Образотворче мистецтво

2

2

2

2

1

1

1

1

1

10.

Трудове навчання

-

-

-

-

8

10

12

12

14

11.

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12.

Музика

1

1

1

1

1

1

1

1

1
РАЗОМ

20

21

22

23

27

30

30

30

32

13.

Соціально-побутове орієнтування

-

-

-

1

3

3

3

3

3

14.

Ритміка

1

1

1

1

-

-

-

-

-

15.

Логопедія, розвиток мовлення

4

4

4

4

3

3

2

-

-

16.

ЛФК

2

2

2

2

1

1

1

1

1

ЧИТАННЯ І письмо

Пояснювальна записка
Навчання грамоті дітей з помірною розумовою відсталістю ведеться за звуковим аналітико-синтетичним методом. Порядок проходження звуків і букв визначається даними фонетики з урахуванням специфічних особливостей пізнавальної діяльності вихованців, перш ніж знайомити учнів з тією або іншою буквою, необхідно провести велику роботу по засвоєнню відповідного звука (виділення і розрізнення його, правильна вимова).

Засвоєння складових структур та вправ з читання слів, що складаються із засвоєних складів, повинні проводитися на основі ретельного звукового аналізу і синтезу. Відповідно до цього на уроках грамоти широко використовуються такі дидактичні посібники, як розрізна азбука, картки зі складами, букварні настінні таблиці.

В молодших класах в процесі навчання учні засвоюють букви, вчаться голосному читанню, багато працюють з буквами розрізної азбуки і різними таблицями (робота з буквами розрізної азбуки здійснюється на всіх роках навчання).

У середніх класах діти з помірною розумовою відсталістю читають короткі тексти з підручника спеціальної школи, переказують їх за запитаннями вчителя, тренуються в читанні рукописного тексту.

Дітей з помірною розумовою відсталістю старшого шкільного віку слід вчити читати друковані інструкції, пов'язані з уроками праці. Крім цього, учні тренуються в читанні вивісок на вулиці (зв'язок з уроками побутової орієнтації), читають короткі розповіді з дитячих журналів, вчаться глобальному читанню (пізнаванню) поширених знаків безпеки та інформації.

Особливості перших занять з навчання письму полягають в тому, що одночасно даються як технічні навички (правильно тримати олівець, правильно користуватися ним при проведенні лінії і так далі), так і вміння зображувати окремі елементи букв. Письмо букв слід проводити паралельно з проходженням алфавіту. З перших років навчання слід систематично практикувати зорові та слухові диктанти окремих букв, слів та речень.

При навчанні читанню та письму слід враховувати неоднорідність складу класу (групи) і здійснювати диференційований підхід до учнів. Так, наприклад, якщо окремі учні 2 класу не можуть писати під диктовку короткі речення, то можна обмежитись написанням окремих слів. У разі неможливості деякими вихованцями засвоїти написання вітальних листівок (7 клас), слід обмежитися заповненням щоденника, адреси на конверті. Необхідно також підкреслити, що навчання письму дітей з помірною розумовою відсталістю носить суто практичну направленість, що не потребує від учнів засвоєння будь-яких правил.

Кінцева мета навчання грамоті полягає в тому, щоб навчити більш здатних дітей писати самостійно на слух, по пам'яті слова, короткі речення з декількох слів, уміти писати своє ім'я, прізвище, свою адресу, написати вітальну листівку. Учні повинні вміти прочитати нескладний текст (друкований або прописний), відповісти на задані питання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка Замовник
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Пояснювальна записка до навчального плану
У 2014-2015 навчальному році в Костогризівській загальноосвітній школі налічується 12 класів

Пояснювальна записка Тематичний план початковий рівень і-й рік навчання
Програма побудована на предметно практичній діяльності, яка для дітей 5-8 років є необхідною ланкою цілісного процесу комунікативного,...

Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...

Реферат Пояснювальна записка до наукової роботи: 22 сторінки, 2 рисунки, 2 таблиці
Подано короткий порівняльний аналіз розглянутих засобів й методів діагностики, визначено позитивні якості й недоліки кожного. Наведено...

Пояснювальна записка Перехід від дитинства до дорослості має як основний...
«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)

Основна школа пояснювальна записка
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

2016 пояснювальна записка
України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Оволодіння українською мовою учнями профільної...

Пояснювальна записка Розуміння поняття «дизайн»
Розуміння поняття «дизайн» сьогодні є одним з необхідних елементів культури сучасної людини. Знайомство з цим видом художньої діяльності...

Пояснювальна записка курс математики у системі неперервної освіти...
Програма з математики для 1 – 4 класів спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі, визначених у Державному стандарті...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка