Пошук по сайту


Тема уроку

Тема урокуТема уроку: Електричні схеми.

Мета уроку: освітня: ознайомити учнів з особливостями побудови та читанням електричних схем;

виховна: виховання акуратності;

розвитку: логічного та аналітичного мислення, просторової уяви.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та засоби навчання: підручники.
ХІД УРОКУ

1. Організаційна частина. (5.. хв)

1.1 Перевірка наявності учнів.

1.2 Перевірка готовності учнів до занять.
2. Формування нових знань. (15..хв; фр.)

2.1 Актуалізація опорних знань учнів.

2.2 Повідомлення теми та освітньої мети.

2.3 Перелік питань до розгляду.

Електрична схема — це зображення елементів електротех­нічного виробу чи електричної мережі та зв'язків між ними. За допомогою електричних схем пояснюють будову радіоприймачів і телевізорів, телефонних апаратів, ЕОМ, систем електричного живлення в автомобілях; на електричній схемі можна показати електромережу житлового будинку чи населеного пункту тощо. За електричною схемою можна визначити послідовність проход­ження струму в ланцюгах, утворених сукупністю елементів схе­ми, і зрозуміти роботу цих елементів та виробу в цілому.

Приклад електричної схеми наведено на рисунку. Вона містить умовні графічні позначення елементів виробу, з'єднаних між собою лініями, які відображають електричні зв'язки між цими елементами.

На електричних схемах зображують тільки ті елементи виробу чи мережі, які пояснюють електричні процеси в них. Розташування деталей на схемі може відрізнятись від прий­нятого у виробі. На схемі деталі розміщують так, як це зручно для їх зображення. Слід лише враховувати і зберігати послідовність проходження струму.

На електричних схемах застосовують умовні позначен­ня, наведені у таблиці 12. Ці позначення мають прості обриси. Щоб ними було легше користуватися, кожна з них має характерні риси зображуваного елемента. Умовні позначення електричних схем не відображають розмірів самих елементів, а тільки визначають їх вид (конденсатор, резистор, вимірювальний прилад, вимикач і т. ін.) Одним знаком позначають і маленький за розмірами і параметрами елемент, і великий.

Крім графічних позначень, всі елементи схеми мають позиційні позначення, які розміщують зверху чи праворуч від них. Позиційне позначення складається з однієї чи двох вели­ких латинських літер і цифри. Літери показують вид елемен­та: С — конденсатори, R— резистори, VD — діоди, VТ — транзистори, L — котушки індук­тивності, ВА — гучномовці, ЕL — лампи розжарювання, G — джере­ла живлення, UG — блоки еле­ментів живлення, S — вимикачі, FU — запобіжники плавкі, ТU— трансформатори і т.д. Цифра у позиційному позначенні вказує порядковий номер елемента на схемі. Порядкові номери для всіх елементів з однаковими позначен­нями записують послідовно зліва направо чи зверху вниз, врахову­ючи їх розташування на схемі, наприклад: R1, R2, RЗ...

Геометричні елементи умов­них позначень на електричних схемах виконують суцільною товстою основною лінією. Нею ж проводять лінії електричного зв'язку. Окремі елементи схем (наприклад, осердя трансформатора) виконують потовщеною лінією, у два рази товщою за суцільну товсту основну. З'єд­нання провідників електричного струму позначають зачор­неною точкою.

3. Закріплення знань. (5.хв;………..)

1. Про що можна дізнатися з електричної схеми?

2. Чи можна за умовним позначенням на електричній схемі виз­начити розмір зображеного елемента?

3. Чи відрізняються між собою графічні позначення елементів електричних схем, якщо вони належать до одного виду, але мають різні форму і розміри?

4. Для чого роблять позиційні позначення на електричних схе­мах?

5. Як відрізнити на електричній схемі провідники, що перети­наються, від провідників, що з'єднуються?
4. Практична робота. (10хв;……..….)

ЗАВДАННЯ

Користуючись таблицею умовних позначень, прочитайте елект­ричну схему, наведену на рисунку 254.
5. Підведення підсумку заняття. (10.. хв)

5.1 Аналіз помилок. Оцінювання роботи учнів.

5.2 Домашнє завдання: §17.3

На А4 виконати креслення принципової електричної схеми Рис. 254.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема уроку
Тема уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація...

Уроку Тема, зміст уроку
Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів. Об’єм паралелепіпеда. Об’єм призми

Уроку Тема, зміст уроку
Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками. Задачі на перпендикулярність прямих І площин у просторі

Уроку Дата Тема уроку
Основні поняття І рівняння кінематики. Кінематичні характеристики в різних системах відліку: відносні та інваріантні величини

Тема уроку. Прямокутний паралелепіпед та його об’єм Мета уроку
Обладнання: набір гральних кубиків, демонстраційна модель прямокутного паралелепіпеда та куба

Урок №7 Тема уроку : Геометричні побудови під час
Мета уроку: освітня: ознайомити учнів із способами поділу кола на частини та спряженнями

Уроку
Тема уроку: Додавання та віднімання векторів. Побудова вектора, що дорівнює сумі (різниці) векторів

Уроку Тема уроку
Предмет креслення, його зміст, мета та завдання вивчення в школі. Застосування графічних документів. Стислі відомості з історії розвитку....

Уроку
Тема уроку: Алкани ( парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформації. Систематична номенклатура....

Уроку з образотворчого мистецтва в 5 класі ІІ семестр Тема 2
Тема Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва (архітектурою, літературою, музикою, театром, цирком кіно)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка