Пошук по сайту


Програма електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник»

Програма електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник»

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені М.В. Остроградського

КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА

ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ

НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

"ШКІЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК"

Посібник для методистів з бібліотечних фондів

та бібліотекарів навчальних закладів


Полтава, 2010

Програма електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник» Посібник для методистів з бібліотечних фондів та бібліотекарів навчальних закладів. – Полтава: ПОІППО. – 2008. – 26 ст.

Творчий задум:

Атахаджаєва Н.В., методист ПОІППО імені М.В. Остроградського
Автори:

Атахаджаєва Н.В., методист ПОІППО імені М.В. Остроградського;

Сідокур С.І., завідуюча Полтавським РМК;

Антонець А.М., спеціаліст з комп’ютерних технологій.
Упорядники: Павлик Л.М., методист Полтавського РМК.

Атахаджаєва Т.А.

Посібник розроблено відповідно до комп’ютерної Програми електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник», яка створена у 2006 р. у ПОІППО, пройшла апробацію в Полтавському РМК та запроваджена в бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів області з 2008 р.

Програма «Шкільний підручник» відзначена дипломами ІV та V виставок-презентацій «Освіта України. Інноваційні технології навчання», рекомендована Всеукраїнською науково-практичною конференцією «Впровадження інноваційних технологій в організацію забезпечення навчальною літературою закладів освіти України» (2009р.), рекомендована Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. (2010р.) Посібник призначений для забезпечення методичного супроводу з питань системного обліку навчальної літератури шляхом використання електронних таблиць Excel та Програми «Шкільний підручник». У посібнику вміщено інструкції до встановлення (інсталяції) засобу та довідкові дані для роботи з системою та Програмою електронного обліку навчальної літератури.

Посібник адресовано бібліотекарям загальноосвітніх навчальних закладів та методистам з бібліотечних фондів обласних управлінь освіти та районних (міських) методичних кабінетів.

Затверджено вченою радою ПОІППО від 26.02.08 р. протокол № 1

© ПОІППО, 2008

ВСТУП

Правова основа діяльності шкільних бібліотек визначається Положенням про бібліотеку навчального закладу (наказ Міністерства освіти України від 14.05.1999 р. № 139).

Відповідно до Положення бібліотека формує універсальний, з урахуванням профілів, книжковий фонд, який відповідає змісту навчання даного навчального закладу.

Відповідно до Порядку забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками (наказ Міністерства освіти України від 24.12.1999 р. № 442), фонди підручників і посібників навчання комплектуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Одна з характерних особливостей комплектування фонду шкільної бібліотеки – формування двох окремих фондів:

  • основного (художня, науково-популярна, методична тощо література);

  • навчальної літератури (підручників і посібників навчання).

ФОНД ПІДРУЧНИКІВ КОМПЛЕКТУЄТЬСЯ, ОБЛІКОВУЄТЬСЯ І ЗБЕРІГАЄТЬСЯ У ШКІЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОКРЕМО ВІД ОСНОВНОГО ФОНДУ.

Фонди навчальної літератури підлягають щорічній інвентаризації, в ході якої необхідно у розрізі кожного навчального закладу (з урахуванням змін навчальних програм та контингентів учнів) визначити на початок нового навчального року забезпечення по кожному підручнику. За результатами проведеної інвентаризації необхідно провести аналітично-статистичні підрахунки для здійснення перерозподілу підручників між навчальними закладами.

Отже, процес роботи з навчальною літературою вимагає створення та дотримання чіткої системи обліку та постійного здійснення аналітично-статистичних підрахунків на усіх рівнях – від управління(відділу) освіти – до навчального закладу(шкільної бібліотеки).

Питання впровадження комп’ютерних технологій у систему роботи по забезпеченню навчальною літературою закладів освіти України, в організацію роботи бібліотекарів ЗОШ та методистів по бібліотечних фондах набуває все більшої актуальності. Шкільні бібліотеки забезпечуються комп’ютерами та приєднуються до системи Інтернет. Але при цьому підрахунки з обліку навчальної літератури здійснюються бібліотекарями шкіл та методистами РМК з великою затратою як часу, так і зусиль. Інвентаризація бібліотечних фондів проводиться в короткі строки та не зручний період часу (кінець навчального року), коли бібліотекарі ЗОШ та методисти перевантажені. Під час таких обрахунків допускається значна кількість помилок, що пов’язані з людським фактором.

У користуванні учнів загальноосвітніх навчальних закладів уже сьогодні більш ніж 3000 видань підручників і посібників навчання для 1 – 11 класів, з яких третина видана за кошти державного бюджету України з розрахунку: 1 підручник на одного учня. На час повного забезпечення навчальних закладів підручниками по програмі 12-річної школи (2012 р.) у бібліотечному фонді ЗНЗ І-ІІІ ст. може одночасно бути у користуванні від 350 до 500 назв.

У бібфондах навчальних закладах районного(міського) відділу освіти будуть використовуватися підручники та посібники 500 – 800 назв. І, нарешті, по області від 1 до 11 кл. лише учнями загальноосвітніх навчальних закладах будуть використовуватися підручники від 800 – до 1200 і більше назв.

При такій значній кількості навчальної літератури, а також виходячи з того, що надалі посилюються тенденції учителів використовувати підручник не запропонованого (без здійснення замовлення наданого) автора, а саме того, якого учитель має право обрати, - важливим буде не лише облік навчальної літератури, а насамперед аналіз її використання, реальної потреби у альтернативному підручнику саме того чи іншого автора. Облік повинен здійснюватися одночасно з формуванням аналітично-статистичних даних потреби, наявності, використання та забезпечення затребуваною навчальною літературою. Така система обліку навчальної літератури існує в Полтавській області з 2000 року.

Впровадження системи електронного обліку навчальної літератури за програмою «Шкільний підручник» дає можливість значно підвищити ефективність роботи по забезпеченню закладів освіти навчальною літературою, зокрема встановлює чіткий обліку підручників та посібників навчання та спрощує процес щорічної інвентаризації фондів навчальної літератури.
1. МЕТА СТВОРЕННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ЗМІСТ

ТА СТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОЇ РОЗРОБКИ
    1. Мета створення та призначення

Впровадження системи обліку навчальної літератури на основі Програми «Шкільний підручник» має на меті покращити якісні показники з питань обліку навчальної літератури на рівні шкіл, району, області та підвищити швидкість та ефективність обробки інформації на всіх рівнях, що дозволить оперативно реагувати на потреби сьогодення.Програма «Шкільний підручник» призначається для використання в усіх типах загальноосвітніх навчальних закладах, в тому числі і спеціальних. За умови, що довідники навчальної літератури будуть складені за іншими, відповідними навчальному закладу програмами навчання, Програма може використовуватися в професійно-технічних та вищих навчальних закладах.


    1. Зміст та практичне значення.

Важливим компонентом програми є надання головною установою єдиних по змісту довідникових матеріалів (бази даних).

База даних Програми «Шкільний підручник», яка формується на рівні області (методистом ПОІППО) містить перелік предметів та діючих підручників, що відповідають програмам навчання на поточний навчальний рік (див. розділ 5.3). Відповідно до таблиць системного обліку підручників, які діють в області з 2000 р., навчальна література поділена на три складові частини: «державний компонент навчання» (інваріантна частина начального плану), «шкільний компонент навчання» (варіативна частина начального плану) та на «іншу навчальну літературу». Також база даних програми містить перелік областей, районів, міст, навчальних закладів. Бази даних оновлюються щорічно та передаються до районів (шкіл) за допомогою електронних носіїв (дискети, диски, флеш-карти) або електронною поштою.

При роботі з комп’ютерною програмою електронного обліку бібліотекарями заносяться (шляхом вибору із запропонованого переліку довідникових (базових) даних) дані про назву підручника, його авторів, до якої дисципліни він належить, в якому класі використовується. Вписуються лише показники кількості наявних примірників за роками видання та в окремих випадках зазначається потреба (в основному потреба в навчальній літературі вводиться також самостійно з довідників учнів в розрізі класів. У процесі внесення даних по кожному підручнику самостійно формується система узагальнених показників про потребу, наявність та забезпечення підручниками в розрізі кожного класу. Інформація подається у вигляді таблиць, які з певними змінами діють в Полтавській області з 2000 року. На основі інформацій шкіл, в розрізі району(області), комп`ютерна програма додатково дозволяє формувати звітні показники по кожному предмету, із зазначенням наявності підручників по рокам видань та відсотку забезпечення.

Такий статистичний аналіз потреби, наявності та використання навчальної літератури дозволяє тримати на постійному контролі управлінських структур освіти питання своєчасного та якісного забезпечення навчального процесу підручниками та посібниками навчання.

Система електронного обліку є багатофункціональною, оскільки містить необхідні для навчального закладу (управління освіти) статистичні дані про підручники.

Програма «Шкільний підручник» дозволяє тримати на контролі як відділів(управлінь) освіти так і навчальних закладів усі питання по забезпеченню навчальною літературою.

Всі дані про підручники, сформовані за допомогою комп’ютерної програми «Шкільна бібліотека» на рівні навчального закладу, відправляються у вигляді файлів в головну установу (район, місто), де приймаються за допомогою ІІ частини програми рівня району(області) - «Шкільний підручник - Центр». В цій частині програми здійснюються усі узагальнюючі обрахунки та автоматично формується звіт по району(області). Методист з бібфондів РМК (обласного управління освіти) за допомогою даної програми електронного обліку формує зведені звіти (окремо по кожному класу, за авторами та роками видання підручників, із зазначенням відсотку забезпечення) по району (області) в цілому та в розрізі кожного навчального закладу зокрема.

Оскільки комп’ютерна програма дає можливість сформувати звіт про наявність підручників по окремому предмету та по кожному виданню в розрізі кожної школи (району), то методист отримує можливість:

  • проконтролювати звіти шкіл (районів) та виявити помилки;

  • здійснити перерозподіл підручників між навчальними закладами (відділами освіти), згідно потреби до контингенту учнів по кожному з видань;

  • проконтролювати здійснені при ЗНЗ замовлення навчальної літератури та її використання у поточному навчальному році.

Звіт про наявність підручників по окремому предмету формується також у розрізі управлінь освіти облдержадміністрацій, методисти з бібліотечних фондів яких отримують аналогічні можливості у роботі з фондами навчальної літератури у межах області.

Для динамічного реагування на типові помилки, допущені користувачами, надається можливість їх коригування під час роботи з програмою.

Таким чином у результаті збору інформації створюється повна, цілісна, реальна картина рівня забезпечення навчальною літературою в розрізі як окремих навчальних закладів, так і району(області) в цілому. Це дає можливість удосконалити та заздалегідь, уже після завершення щорічної червневої інвентаризації фондів навчальної літератури, здійснити перерозподіл навчальної літератури, визначитися у додатковій потребі підручників окремих авторів. Значно підвищується швидкість обробки інформації на рівні району (області), що дозволяє оперативно замовити підручники і навчальні посібники на поточний навчальний рік.
1.3. Структура інноваційної розробки

Програма «Шкільний підручник» створена таким чином, щоб нею мали змогу користуватися навчальні заклади усіх видів та ступенів, в тому числі й малокомплектні початкові школи. Частина програми «Школа», в якій бібліотекар навчального закладу формує таблиці обліку, надається для ЗНЗ безкоштовно, що відразу сприяє її швидкому придбанні та розповсюдженню.


2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
2.1. Вимоги до технічних записів

ІВМ – сумісний комп’ютер, мінімальна конфігурація якого не нижче Pentium II

ОЗП - 64 МБ оперативної пам'яті.

Жорсткий диск, на якому 10 МБ вільного місця , CD привід.

2.2. Вимоги до системних програмних засобів

Електронний посібник потребує встановлення на комп’ютер операційної системи Windows 2000 або Windows XP, пакет Microsoft Office 2000 або вище.
З. УСТАНОВКА (ІНСТАЛЯЦІЯ)

ЕЛЕКТРОННОГО ЗАСОБУ
3.1. Попередні відомості, необхідні для інсталяції та експлуатації.

Перед використанням електронний засіб потрібно інсталювати (установити ) на вінчестер за допомогою програми Setup.exe, яка запускається з компакт диску або з вінчестера.

Для правильної роботи електронного засобу «Шкільний підручник» на комп’ютері користувача повинні бути установлені системні програми, перелічені в п.2.2 цієї інструкції.
3.2. Установка електронного засобу

1. Запустіть програму Setup.exe з дистрибутивного компакт-диску. На екрані з’явиться вікно підготовки до інсталяції.2. Наступним відкривається вікно, яке попереджає про те, що перед інсталяцією програми потрібно закрити всі вікна, а також попередження про те, що посібник захищений від копіювання. Для продовження натисніть кнопку Next.3. Ви побачите вікно, на якому вказується ім’я вашого комп’ютера. Для продовження натисніть кнопку Next.4. Відкривається вікно вибору місця розташування електронного засобу на Вашому комп’ютері. Для коректної роботи засобу не потрібно змінювати шлях, куди комп’ютер встановлює посібник за замовчуванням. Для продовження натисніть кнопку Next.5. Відкривається вікно, в якому можна вказати назву електронного засобу. Для продовження натисніть кнопку Next.6. Відкривається вікно, яке вказує параметри установки. Для внесення змін (при потребі) натисніть кнопку Back. Для продовження натисніть кнопку Next.


7. Відкривається вікно завершення установки. Натисніть кнопку Finish.


  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Перелік підручників-переможців Всеукраїнського конкурсу рукописів...
Про виконання державного замовлення на видання навчальної літератури в 2010 році, про підсумки Всеукраїнського конкурсу рукописів...

Нака з
Білоцерківського району сучасних І якісних підручників, відповідно до Положення про апробацію та моніторингові дослідження навчальної...

Програма адаптована до Програми «Міжпредметний зв'язок математики...
Програма адаптована до Програми «Міжпредметний зв'язок математики та інформатики на різних рівнях навчальної діяльності школярів»...

Підручник для студентів вищих навчальних закладів
Поруч із теоретичними матеріалами в ньому широко представлено описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік, подається...

Основна школа пояснювальна записка
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Програма навчальної дисципліни
Розроблено та внесено: Економіко–правничий коледж Державного вищого навчального закладу

Програма навчальної дисципліни
Розроблено та внесено: Економіко–правничий коледж Державного вищого навчального закладу

Програма з математики для учнів 10-11 класів знз
Бурда М.І., Тарасенкова Н. А. Геометрія. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. К.: «Зодіак-еко»,...

Видавництво «Шкільний світ» Бібліотека
Структуровані конспекти із загальної біології для 11 класу. (для вчителів та учнів)

Виконання навчальної програми з математики у
Календарний план складений відповідно до програми «Математика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-12 класи», затвердженої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка