Пошук по сайту


ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ - Т. О. Панфілова історія мистецтва: методичні рекомендації

Т. О. Панфілова історія мистецтва: методичні рекомендації

Сторінка4/7
1   2   3   4   5   6   7

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

Аудиторна робота
Тема 1. Історія мистецтва як наука і навчальна дисципліна. Поняття мистецтва. мистецтво як суспільно-культурний феномен. Первісне мистецтво.

Наукою визначено історію мистецтва як окрему галузь. Термін „Мистецтво” має досить широкий спектр означень від заняття, що вимагає відповідних знань (військове, політичне...) до галузі художньої діяльності та її творів. Артефакти свідчать про те, що феномен мистецтва немає граничних меж. Початок існування його пов’язують із появою людини на Землі. Визначають безліч видів „вишуканих мистецтв”: живопис, скульптуру, архітектуру, музику, поезію, театр, красномовство, танець, кіномистецтво тощо. Сучасні тлумачні словники подають багато відгалужень у мистецтві, що свідчить про нескінченність його розвитку та людських винаходів. Зрештою, початком усьому була творчість первісної людини.

Первісне мистецтво – це духовна праця людини розумної, що відобразилася у наскальному живописі, петрогліфах, ритуалах, і ментальності. Архаїчні форми зображальної діяльності людини епохи неоліту, палеоліту, мезоліту обумовлені намаганням вирішити практичні завдання життя. Це і є причиною появи мистецтва.

Ознаки первісного мистецтва:

міфологічний характер;

прив’язка до повсякденної діяльності;

ритуально-магічний характер.

До проявів первісного мистецтва відносяться: графіка, пластика, звукові, мовні та хореографічні художні засоби, які нерозривно супроводжували один одного у матеріальних сферах і вказують на синкретичний характер.
Тема 2. Мистецтво стародавнього Єгипту, Вавилону, Шумеру, Аккаду, Індії та Китаю, Греції та Риму.

Найдавніші цивілізації світу – результат активної людської діяльності. Одна з таких культур – Єгипетська. Виявилася 3300-3000 рр. до н.е. в різних галузях життя: створенні іригаційної системи, обробці кольорових металів, розвитку ремесла, побудові суспільної ієрархії, поклонінні культам, а також появі ієрогліфічного письма. Своєрідна Єгипетська культура вказує на існування окремої цивілізації. Широкого розвитку набула наука: математика, медицина, геометрія, астрономія.

Шумеро-Аккадське царство – окрема частина Месопотамської цивілізації. Саме в Шумері наприкінці ІV тис. до н.е. людство вперше вийшло із стадії первісності і започаткувало цивілізаційну історію людства. Досягненням Шумерів є винайдення клинопису (600 знаків). За умов занепаду політичної могутності Вавилону в другій половині ІІ тис. до н.е. клинопис залишався єдиним засобом документального спілкування на Близькому Сході. Започатковано розвиток шкільної освіти, виникають бібліотеки, великі культурні центри. Вавилоняни принесли у світ десятинну систему обчислень, поділ кола на 360 градусів, години на 60 хв., хвилини на 60 секунд. Одиниці вимірювання, система міри і ваги – це винаходи вавилонян. Широкого розвитку набула астрономія, медицина, юриспруденція. Складовою буття тогочасної людини є міфотворчість на основі космогонічних уявлень. Найважливішим досягненням цієї культури стало будівництво міст, винайдення писемності, кольорового скла, професійної армії, перших у світі правових кодексів, виробів з дорогоцінних металів, та розвиток наукових знань.

Мистецтво Індії багатогранне і яскраве. Розвинулося воно в храмовому будівництві, розгалуженій системі ведичного санскриту (письма), у науці і поезії. Основним джерелом інформації про давню індійську культуру служать книги гімнів та відомі „Махабхарата” й „Рігведа”. У ІІІ-ІІ тис. до н.е. вже існує цивілізація в долині річки Інд із чітко розмежованим на чотири варни суспільним ладом, системою управління, а також своєрідною урбаністичною структурою, системою міри і ваги.

Перлина мистецтва Індії – храми оздоблені безліччю скульптурних груп, екзотичн живописні сади. Своєрідність релігії відобразилася у характерному будівництві культових споруд, багатстві кольорової гами, книгодрукуванні, ювелірній майстерності, музичних творах, хореографії...

Китай вже з середини ІІІ тисячоліття до н.е., за Конфуцієм, – це квітуча держава зі своєю філософською школою, державним управлінням та строгою суспільною ієрархією й субординацією, наукою і релігією, оригінальним письмом (ієрогліфи), літературою, театром, музикою, керамікою і кольорознавством, живописом, ритуалами.

Мистецтво античної доби, ідеалом якого є вільна і політично активна людина, що виступала об’єктом і змістом грецької культури розглядається як окрема сторінка в історії мистецтва. Високорозвинута культура греків стала „осьовою” для багатьох цивілізацій. Підтвердженням цьому є розвиток філософії, міфології, храмової архітектури, живопису, театру, палацового будівництва, науки, медицини, алхімії, письма, торгівлі, морської справи, атлетики, ораторського мистецтва, тощо.

Стародавній Рим (VІІІ ст. до н.е. – 476 р. н.е.) вивчається в контексті світових цивілізаційних процесів, які характеризують досягнення римлян. А саме, в архітектурі, образотворчому мистецтві, досконалій системі права, адміністративного управління, форм організації суспільства, виборчих технологій, філософії, риторики... У наш час більшість наукових, медичних та правових термінів латинською мовою вживаються завдяки універсальній системі, запровадженій давніми римлянами.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...

Методичні рекомендації щодо здійснення та оформлення психодіагностичної...
Методичні рекомендації щодо проведення та оформлення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом

Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт...
Підсумкові контрольні роботи у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводяться письмово з таких предметів: українська...

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва
Зародження образотворчого мистецтва: графіки, живопису, скульптури, а також декоративно-ужиткового мистецтва І архітектури. Прагнення...

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...

Уроку з образотворчого мистецтва в 5 класі ІІ семестр Тема 2
Тема Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва (архітектурою, літературою, музикою, театром, цирком кіно)

Розробка уроку Засоби виразності декоративного мистецтва
Мета уроку: Ознайомити з творами декоративно-ужиткового мистецтва, витинанкою, з історією її виникнення, видами;розвивати фантазію,...

Наказ
Затвердити Iнструкцію про призначення та проведення судових експертиз (далі — Iнструкція) та Науково-методичні рекомендації з питань...

До відома керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних...
До відома керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів пропонуємо методичні рекомендації Міністерства освіти...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка