Пошук по сайту


ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ КУРСУ Аудиторна робота - Т. О. Панфілова історія мистецтва: методичні рекомендації

Т. О. Панфілова історія мистецтва: методичні рекомендації

Сторінка3/7
1   2   3   4   5   6   7

ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Аудиторна робота

Тема 1. Історія мистецтва як наука і навчальна дисципліна.
1.Поняття мистецтва.
2. Мистецтво як суспільно-культурний феномен.
3.Первісне мистецтво.
Тема 2. Мистецтво стародавнього Світу.
1. Мистецтво Єгипту.
2. Мистецтво Вавилону.
3. Мистецтво Шумеру.
4. Мистецтво Аккаду.
5. Мистецтво Індії.
6. Мистецтво Китаю.
7. Мистецтво Греції.
8. Мистецтво Риму.
Тема 3. Давньохристиянське мистецтво.
1. Характеристика дохристиянського мистецтва
2. Особливості давньохристиянського мистецтва.
3. Християнське зодчество.
4. Візантійська ікона.
Тема 4. Давньоруське мистецтво.
1. Історія давньоруського мистецтва.
2. Архітектура.
3. Іконопис.
4. Музика.
5. Література.
Тема 5. Мистецтво середньовічної Європи.
1. Філософська платформа романського стилю.
2. Готична архітектура, скульптура.
3. Особливості мистецтва готичного стилю в Європі.

4. Література.

5. Вітраж.

6. Книгодрукування та шрифти.
Тема 6. Особливості мистецтва ренесансу

1. Гуманістичний ідеал у мистецтві Відродження.

2. Проторенесанс.

3. Живопис. Скульптура.

4. Італійські художники епохи Відродження.

5. Особливості Відродження у Нідерландах, Німеччини, Франції.

6. Духовна криза пізнього Відродження.

7. Маньєризм у Мистецтві.

8. Українське мистецтво ренесансу.
Тема 7. Особливості стилю барокко

1. Барокко в скульптурі, архітектурі, музиці та образотворчому мистецтві.

2. Графіка.

3. Барокко в Італії,

4. Барокко Голландії,

5. Барокко Іспанії,

6. Барокко Франції,

7. Барокко Росії.

8. Європейська гравюра ХVІІ-ХVІІІ ст.

10. Українське барокко.
Тема 8. Стильові напрямки у ХІХ – на початку ХХ ст.

1. Романтизм.

2. Архітектура класицизму в Україні та Росії.

3. Модернізм.

4. Імпресіонізм.

5. Авангардизм.

6. Кубізм.

7. Експресіонізм.
8. Російське декаденство у мистецтві. Срібний вік.
9. Реалізм.
Тема 9. Українське мистецтво ХІХ – початку ХХ ст.
1. Український модернізм.
2. Новаторство у кіно й театрі (О.Довженко, Лесь Курбас).
3. Українська музика і малярство ХХ ст.
4. Українська сецесія в Галичині.

Тема 10. Сучасні стильові мистецькі напрями.

1. Особливості сучасних форм мистецтва.

2. Кіномистецтво.

3. Голлівудська кінопродукція як особливий вид мистецтва.

4. Новітній міф у сучасному мистецтві.

5. Сучасний живопис і скульптура.

6. Основні тенденції мистецтва ХХІ ст.

7. Постмодернізм.

Таблиця 1.

Структура навчальної дисципліни


з/п

Назва теми

Аудиторних годин

Всього

Лекц.

Сем.

1.

Історія мистецтва як наука і навчальна дисципліна. Поняття мистецтва. Мистецтво як суспільно-культурний феномен.

Первісне мистецтво.

2

2

-

2.

Мистецтво стародавнього Єгипту, Вавилону, Шумеру та Аккаду.

Мистецтво стародавніх Індії та Китаю, Греції та Риму.

2

2

-

3.

Давньохристиянське мистецтво. Візантійська ікона.

2

-

2

4.

Давньоруське мистецтво. Архітектура. Іконопис. Музика. Література.

2

2

-

5.

Мистецтво середньовічної Європи. Філософська платформа романського стилю. Готична архітектура. Риси готичного стилю.

2

-

2

6.

Особливості мистецтва ренесансу. Гуманістичний ідеал у мистецтві Відродження. Проторенесанс. Живопис. Скульптура.

Італійські художники епохи Відродження. Українське мистецтво ренесансу.

Особливості Відродження у Нідерландах, Німеччині, Франції.

Духовна криза пізнього Відродження. Маньєризм у мистецтві.

2

2

-

7.

Особливості стилю барокко в скульптурі, архітектурі, музиці та образотворчому мистецтві. Графіка.

Українське барокко. Особливості барокко в Італії, Голландії, Іспанії, Франції. Особливості російського барокко.

Європейська гравюра ХVІІ – ХVІІІ ст.

2

2

2

8.

Стильові напрямки мистецтва у ХІХ – ХХ ст.

Романтизм. Класицизм. Архітектура класицизму в Росії й Україні.

Модернізм. Імпресіонізм. Авангардизм. Кубізм. Експресіонізм. Російське декаденство у мистецтві. Реалізм.

2

-

2

9

Українське мистецтво у ХІХ – на початку ХХ ст.

Український модернізм. Новаторство у кіно й театрі (О.Довженко, Лесь Курбас). Українська музика і малярство ХХ ст.

Українська сецесія в Галичині.

Самостійне опрацювання

10

Сучасні стильові мистецькі напрямки. Особливості сучасних форм мистецтва. Сучасне кіномистецтво. Голлівудська кінопродукція як особливий вид мистецтва. Новітній міф у сучасному мистецтві. Сучасний живопис. Сучасна скульптура. Основні тенденції мистецтва ХХІ ст. Постмодернізм.

Самостійне опрацювання
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...

Методичні рекомендації щодо здійснення та оформлення психодіагностичної...
Методичні рекомендації щодо проведення та оформлення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом

Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт...
Підсумкові контрольні роботи у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводяться письмово з таких предметів: українська...

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва
Зародження образотворчого мистецтва: графіки, живопису, скульптури, а також декоративно-ужиткового мистецтва І архітектури. Прагнення...

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...

Уроку з образотворчого мистецтва в 5 класі ІІ семестр Тема 2
Тема Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва (архітектурою, літературою, музикою, театром, цирком кіно)

Розробка уроку Засоби виразності декоративного мистецтва
Мета уроку: Ознайомити з творами декоративно-ужиткового мистецтва, витинанкою, з історією її виникнення, видами;розвивати фантазію,...

Наказ
Затвердити Iнструкцію про призначення та проведення судових експертиз (далі — Iнструкція) та Науково-методичні рекомендації з питань...

До відома керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних...
До відома керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів пропонуємо методичні рекомендації Міністерства освіти...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка