Пошук по сайту


Т. О. Панфілова історія мистецтва: методичні рекомендації

Т. О. Панфілова історія мистецтва: методичні рекомендації

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7

Львівський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління

при Президентові України
Т. О. Панфілова
ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Навчально-методичні рекомендації

для студентів спеціальностей

6.030505 „Управління персоналом та економіка праці”,

6.030601 „Менеджмент і адміністрування”.
Львів – 2013


УДК 930.85:73/75:001.8

П 167

Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу

ЛРІДУ НАДУ заборонено

Рецензенти:

Шафран Р.С., кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор знавчальної і наукової роботи Львівської Національної Академії мистецтва;

Кучабський О.Г., доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ.
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Львівського

регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

(протокол № 49 від 16.01.2013 р.)

Панфілова Т.О. Історія мистецтва [Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці”, 6.030601 „Менеджмент і адміністрування” / Панфілова Т.О. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – 38с.Подано програму вивчення навчальної дисципліни, плани-конспекти лекцій, плани та методичні рекомендації до семінарських занять, комплект індивідуальних навчально-практичних завдань, перелік питань з курсу, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу.

Для студентів спеціальностей 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці”, 6.030601 „Менеджмент і адміністрування”


УДК 930.85:73/75:001.8
Панфілова Т.О. 2013

ЛРІДУ НАДУ, 2013

ЗМІСТВступ

Програма вивчення курсу

Структура вивчення дисципліни

Плани-конспекти лекцій

Завдання для самостійного опрацювання

Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань

Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

Методичні рекомендації до написання контрольної роботи

Орієнтовні тестові завдання

Рекомендована література

ВСТУП

Історія мистецтва є варіативною навчальною дисципліною першого року підготовки студентів спеціальностей 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці”, 6.030601 „Менеджмент і адміністрування”. Курс, обсягом 36 годин, викладається у пешому семестрі навчального року.


Метою модуля є розширення та поглиблення знань студентів про розвиток мистецького процесу від найдавніших часів до наших днів, включаючи якісні зміни, форми і напрямки різних епох країн і народів, зміни філософії людської свідомості від епосу до філософських трактатів, від печер до висотних архітектурних споруд, від наскального малюнка до живописних полотен, театру, кіно і безлічі іншого.

Завдання дисципліни полягає у:

наданні студентам базових знань з історії мистецтва;

розкритті феномену мистецтва від зародження протягом історичного процесу, формування національних і світових особливостей;

розкритті основних стильових ознак різних напрямків у мистецтві;

засвоєнні кращих зразків світового мистецького надбання;

набутті слухачами знань про історію світових напрямків мистецтва, його різновидів та особливостей на певних відрізках часу;

ознайомленні студентів із сучасними мистецькими течіями та напрямками;

засвоєнні термінології, концептуальних підходів і теорії мистецтва;

вихованні естетичних смаків на кращих світових мистецьких зразках.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...

Методичні рекомендації щодо здійснення та оформлення психодіагностичної...
Методичні рекомендації щодо проведення та оформлення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом

Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт...
Підсумкові контрольні роботи у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводяться письмово з таких предметів: українська...

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва
Зародження образотворчого мистецтва: графіки, живопису, скульптури, а також декоративно-ужиткового мистецтва І архітектури. Прагнення...

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...

Уроку з образотворчого мистецтва в 5 класі ІІ семестр Тема 2
Тема Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва (архітектурою, літературою, музикою, театром, цирком кіно)

Розробка уроку Засоби виразності декоративного мистецтва
Мета уроку: Ознайомити з творами декоративно-ужиткового мистецтва, витинанкою, з історією її виникнення, видами;розвивати фантазію,...

Наказ
Затвердити Iнструкцію про призначення та проведення судових експертиз (далі — Iнструкція) та Науково-методичні рекомендації з питань...

До відома керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних...
До відома керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів пропонуємо методичні рекомендації Міністерства освіти...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка