Пошук по сайту


з предмета „ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ” - Державний стандарт професійно-технічної освіти

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Сторінка8/27
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

з предмета

ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ”п/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботиПравове регулювання господарських відносин у промисловості

2


Основи трудового законодавства

6


Адміністративна і дисциплінарна відповідальність

2
Всього

10

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість. Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства і його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства. Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності підприємств. Договірна дисципліна у промисловості.
Тема 2. Основи трудового законодавства

Право громадян України на працю. Конституція України про права і свободи людини. Кодекс законів про працю. Законодавство про працю.

Трудовий договір: його зміст, порядок укладання, форми, строки. Контракт і трудова угода. Підстави для припинення трудового договору. Пільги для деяких категорій працівників.

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Щорічна відпустка: її тривалість, порядок і умови надання і перенесення.

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників. Закони України «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності» та інші нормативно-правові акти.

Колективний договір. Індивідуальні трудові угоди. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, державний нагляд, громадський контроль.
Тема 3. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у врегулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопору

шення і адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА”
п/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Основи менеджменту та маркетингової діяльності.

4
2.

Фінанси і кредит.

4
3.

Світове господарство. Міжнародна валютна система

2
Всього

10

Тема 1. Основи менеджменту та маркетингової діяльності.

Зміст управлінської діяльності. Функції управління. Принципи менеджменту. Бізнес-план. Формування організаційної структури підприємства. Управлінське рішення та процедура його прийняття. Вимоги до сучасного менеджера. Суть, принципи та функції маркетингу, його види. Споживчі мотивації. Товарна політика. Вивчення конкурентного середовища.
Тема 2. Фінанси і кредит.

Фінанси суспільства: сутність і функції. Суть бюджетної системи. Дефіцит бюджету і державний борг. Економічний зміст і функції податкової системи. Податки, їх види і характеристика. Кредитна і банківська система. Позичковий відсоток. Монетарна політика.
Тема 3. Світове господарство. Міжнародна валютна система.

Міжнародний розподіл праці. Сучасна світова система господарювання. Спеціалізація і кооперація. Торгівельний баланс країни. Експорт. Імпорт. Шляхи інтеграції України в світову економічну систему. Валютний ринок.
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Інформаційні технології

Тема за програмою

Кількість годин за програмою

Всього

Теоретичне навчання

Практичні роботи

1

Інформація та інформаційні технології.

3

3
2

Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

3

2

1

3

Мережні системи та сервіси

4

1

1

Всього

10

6

2


Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Зміст інформаційних технологій як складової частини інформатики. Суспільство і інформація, перетворення інформації в ресурс, визначення і задачі інформаційних технологій, становлення інформаційної технології, автоматизація інформаційного процесу - інформатизація.

Вплив інформаційних технологій на розвиток галузевої промисловості та виробництва.

Джерела і етапи розвитку інформаційної технології в галузі. Інформаційний кризис і інформаційні ресурси. Особливості нових інформаційних технологій в галузі.

Використання інформаційних і комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва.

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: верстатом, агрегатом, виробничою установкою, фермою, теплицею, робото технічним комплексом, гнучким автоматизованим модулем, лінією, цехом, підприємством.
Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології

Основні напрямки застосування обчислюваної техніки в галузі. Галузеве програмне забезпечення.

Прикладене програмне забезпечення професійного спрямування відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу
Практичні роботи:

  1. Ознайомлення з програмними продуктами будівельного профілю.

  2. Робота з прикладними програмами будівельного профілю (за напрямом професії: «Лицювальник-плиточник»)

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Проблеми обміну інформацією. Передача інформації на відстань і безпека каналів зв’язку. Принципи і методи обміну інформацією між різними відомствами.
Практичні роботи:

  1. Робота з тематичними пошуковими каталогами та пошуковими машинами. Вивчення основних принципів їхньої роботи.


ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

ТЕХОЛОГІЯ ЛИЦЮВАЛЬНИХ ТА ПЛИТКОВИХ РОБІТ"

з/п
тема

Кількість годин
Всього
З них на практичні роботи

1

Вступ

2
2

Будова і застосування висків, рівнів.

3
3

Технологія підготовки і обробки плиток

2

1

4

Технологія механізованого приготування розчинів і мастик

2
5

Технологія улаштування стяжок

4
6

Технологія лицювання поверхонь керамічним та іншими плитками

10

1

7

Технологія настилання плиткових підлог

11
8

Технологія ремонту облицьованих поверхонь

6
Всього:

40

2


Тема 1.Вступ

Відомості про професію. Кваліфікаційні вимоги до кваліфікованого робітника 3 - го розряду. Графік навчального процесу та програма навчання за професією.

Вимоги будівельних норм і правил до поверхонь які облицьовуються і основ під настилання підлоги та до плиткових облицювань. Вплив лицювання поверхонь на довговічність експлуатації і підвищення естетики опорядження будівель і споруд.
Тема 2. Будова і застосування висків, рівнів

Призначення висків, рівнів в будівництві. Види рівнів. Улаштування і застосування в облицювальних роботах спиртових і водяних /шлангових/ рівнів.
Тема 3. Технологія підготовки і обробки плиток

Види плиток, які використовують для лицювання та настилання підлоги. Інструменти і пристосування, якi використовуються для різки, рубки, свердлення; їх будова, використання i догляд.

Розмітка плиток. Свердління отворів, різка, перерубування плиток, приточування кромок.

Практична робота: :

1. Розмітка плиток.

Тема 4. Технологія механізованого приготування розчинів

Види розчинів , які використовують для настилання підлоги і лицювання поверхонь плитками. Розчинозмішувачи, їх призначення, будова та принцип дії. Інструменти і пристосування.

Дозування матеріалів, завантаження, перемішування і перевірка якості приготовлених розчинів. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці при приготуванні розчинів механізованим способом.

Приготування розчину в автономних установках та розчинозмішувальних заводах. Автоматизація розчинозмішувальних заводів. Транспортування готових розчинів.
Тема 5. Технологія улаштування стяжок

Укладання гiдроiзоляцiї по дерев’яній і бетонній основі, натягування металевої сітки. Прийоми виконання робіт.

Улаштування стяжок пiд підлогу по маркам i маякам.

Використання сучасних технологій і матеріалів при укладанні стяжки.

Контроль якості виконання підготовчих робіт. Організація робочого мiсця і безпека праці при виконанні робіт.
Тема 6. Технологія лицювання поверхонь глазурованими плитками

Область застосування лицювання поверхонь глазурованими плитками. Інструменти, пристосування та інвентар для вертикального лицювання поверхонь.

Елементи лицювання. Лицювання стін керамічними плитками на розчині. Натягування і обмазування сталевих сіток розчином. Улаштування вирівнюючого шару під лицювання поверхонь плиткою на розчині. Раціональні способи і послідовність виконання робіт при однокольоровому лицюванні поверхонь. Розмітка, визначення розмірів доборів з укладанням першого ряду насухо.

Способи укладання плиток. Характеристика способів лицювання поверхонь "шов в шов", "в розбіг", їх використання.

Укладання плитки на розчині з товщиною швів 2 мм. Перевірка вертикальності і горизонтальності рядів плиток, регулювання розмірів швів, заповнення і обробка швів та поверхонь плиток.

Особливості виконання робіт при лицюванні поверхні стін до і після настилання підлоги.

Технологія лицювання стін скляними та азбестоцементними плитками.

Вимоги безпеки при виконанні лицювальних робіт.

Оцінка якості лицювання.

Практична робота :

1. Розрахунок необхідної кількості плиток для даної площі приміщення.
Тема 7. Технологія настилання плиткових підлог

Види плиткових підлог та їх конструкція Види робіт при настиланні підлоги та їx технологічна послідовність. Інструменти, пристосування та інвентар для настилання підлоги. Поняття про нормокомплект робочого інструмента. Методи настилання підлоги керамічними плитками. Вибір малюнка підлоги. Настилання підлоги. Способи винесення відмітоквід заданого репера рівнем: будівельним і водяним. Підготовка прошарку розчину для укладання плиток.

Методи підготовки поверхні під настилання підлоги. Способи очищення і вирівнювання основ підлоги, укладання гідроізоляційного шару.

Методи настилання підлоги керамічними плитками. Особливості настилання підлоги із квадратних плиток при одноколірному при прямому укладанні плиток. Оцінка якості настилання підлоги. Вимоги безпеки при настиланні підлоги.
Тема 8. Технологія ремонту облицьованих поверхонь

Дефекти поверхонь, якi облицьовані керамічними, глазурованими та іншими плитками. Способи виявлення дефектів. Види i послідовність виконання робіт під час ремонту облицьованих поверхонь. Способи усунення непотрібних плиток, очистка поверхонь, нанесення на підготовлені пoвepxнi розчинів.

Технологія розбирання раніше укладеного лицювання.

Розбирання лицювання з керамічних плиток. Очищення плиток від розчину.

Розбирання лицювання з великорозмірних плит (гіпсокартонних) з очищенням та сортуванням.

Способи підбору плиток за розміром i кольором, виготовлення доборів, підточування країв плити, свердлення отворів, установку плиток та очистка облицювальних поверхонь. Організація робочого місця під час ремонту облицьованих поверхонь.
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

"ОХОРОНА ПРАЦІ"


з/п

Тема

Кількість годин


Всього

З них на лабораторно- практичні роботи

1.

Правові та організаційні основи охорони праці.

2
2.

Основи безпеки праці у галузі .Загальні відомості про потенціал небезпек.

5
3.

Основи пожежної безпеки .Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

1
4.

Основи електробезпеки .

2
5

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Методичні огляди .

1
6

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

2
7

Підсумкова атестація з предмета.

2
Всього:

15

Тема 1.Правові та організаційні основи охорони праці

Мета і завдання предмета „Охорона праці”, обсяг, зміст і порядок його вивчення.

Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці: Конституції України, Закону України „Про охорону праці”, Кодексу законів про працю України, Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, Основ законодавства України про охорону здоров’я Закону України „ Про пожежну безпеку” ,Закону України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Закону України ,”Про колективні договори і угоди”.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно – правових актів з охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів ,створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі , медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2.Основи безпеки праці у будівництві. Загальні відомості про потенціал небезпек

Загальні відомості про потенціал небезпек .

Загальні відомості про потенціал небезпек на будівельному майданчику та в майстернях лицювальників - плиточників .

Зони безпеки , знаки безпеки , попереджувальні написи.

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту при приготуванні розчинів, мастик та мастик на основі полімерних олій. Безпечні прийоми праці при приготуванні розчинів для промивки облицювальних поверхонь , а також соляної кислоти, заданої концентрації із застосуванням механізмів.

Правила експлуатації ручного механізованого інструменту. Техніка безпеки під час виконання різки, перерубування плиток та проточування кромок. Безпечні прийоми праці при роботі з свердлильними машинами, електричним точилом.

Вимоги безпеки при приготуванні плиток та інструментів для настилання підлоги і лицювання поверхні. Методи і прийоми безпечного ведення робіт під час настилання підлоги з керамічними плитками, із плит литого каменя, при укладанні гідроізоляції по дерев’яній та бетонній основі.

Безпека праці під час лицювання вертикальних поверхонь керамічними плитками.

Організація робочого місця. Роботи на висоті. Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків та аварій у будівництві.
Тема 3.Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Організаційна та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Особливості гасання пожежі на об’єктах галузі. Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Параметри і властивості , що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки, показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії ,їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.
Тема 4.Основи електробезпеки

Особливості ураження електричним струмом. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади.

Занурення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Захист від статичної електрики. захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.
Тема 5.Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці. Основні гігієнічні особливості праці даною професією.

Лікувально – профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми жінками.

Правила експлуатації освітлення. Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віку до 21 року.
Тема 6.Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Послідовність , принципи і засоби надання першої допомоги. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДОМ під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа ,вух тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка ,її склад, призначення, правила користування.
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

"МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО"


з/п

Тема

Кількість годин


Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Матеріали для підготовки поверхонь

3
2.

Допоміжні матеріали.

1
3.

Матеріали для плиткових робіт

6
Всього:

10

Тема 1. Матеріали для підготовки поверхні

Соляна кислота: її застосування, властивості, припустима міцність.

Гідроізоляційні й теплоізоляційні матеріали: толь, руберойд, войлок, мішковина, картон. Властивості й область застосування гідро- й теплоізоляційних матеріалів.

Металеві сітки та каркаси, що використовують в лицювальних та плиткових роботах.

Антикорозійні склади, що не впливають на зчеплення розчинів з сіткою.
Тема 2. Допоміжні матеріали

Розчини для промивання облицьованих поверхонь.
Тема 3. Матеріали для плиткових робіт

Облицювальні матеріали. Керамічні плитки. Виготовлення керамічних плиток. Вибір керамічних плиток. Плитки з „марбліту”, скляні плитки, стемаліт, шлакоситали, цементні, терацеві та мозаїчні плитки, плити з литого каменю. Характеристика облицювальних плиток, їх властивості, ґатунки, різновиди і область застосування. Технічні умови та державні стандарти на плитки, допустимі відхилення в розмірах.
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

БУДІВЕЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ”з/п
тема

Кількість годин

Всього

З них на практичні роботи

1

Читання та виконання будівельних креслень

16

8

2

Ескізи

4

2

всього:

20

10


Тема 1. Читання та виконання будівельних креслень

Умовні позначення матеріалів у розрізах. Умовні позначення частин будівель. Порядок читання будівельних креслень.Читання будівельних креслень. Масштаби креслення. Основні зображення та їх розташування на будівельному кресленні.

Читання креслень конструкцій, які підлягають облицюванню плитками.

Читання схем укладання фризів з простим малюнком. Перенесення малюнка з заданого зразка. Колірне коло. Поєднання та гармонія кольорів.
Практичні роботи:

1. Виконати план будівлі в масштабі 1: 50 – 3 години

2. Перенесення малюнка з заданого зразка при облицюванні стіни – 3 години

3. Перенесення малюнка з заданого зразка при настиланні підлоги – 2 години.
Тема 2. Ескізи

Ескізи. Складання ескізів. Порядок і правила вимірів при складанні ескізів. Нанесення розмірів на ескізі. Послідовність упорядкування ескізного зображення. Виконання робочого креслення за ескізом.
Практичні роботи:

1. Виконати ескіз деталі з нанесенням розмірів.

2. Виконати креслення деталі згідно ескізу.
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА”


з/п


ТЕМА

Кількість годин

Всього

З них на

практичні

роботи.

1.

Електричний струм та його характеристика.

3

1

2.

Електровимірювальні прилади і електричні виміри.

3

1

3.

Електричні машини.

2

-

4.

Електрозабезпечення будівельного майданчика.

1

-

5.

Основні відомості про електробезпеку.

1

-

ВСЬОГО:

10

2
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Коваленко Віктор Михайлович, директор Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Опенько В. В. – викладач професійно-теоретичної підготовки «Спеціальна технологія»; Хацко Н. І. – викладач професійно-теоретичної...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Розроблено: Медведь В. В. – директор Севастопольського центру пто, «Заслужений працівник освіти України»

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Кваліфікація: слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Літіченко О. С. – заступник директора Дніпропетровського вищого професійного училища будівництва

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Розроблено: Дьомінов Василь Данилович директор Запорізького професійного ліцею автотранспорту

Державний стандарт професійно-технічної освіти
У птнз першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2-й розряд складає 837 годин, на 3-й розряд – 927 годин, на...

Витяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...

Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Згідно із Законом України "Про загальну середню освіту" Державний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка