Пошук по сайту


РОЗДІЛ 5 - Методичні вказівки до вивчення програми графічного редактора

Методичні вказівки до вивчення програми графічного редактора

Сторінка7/12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

РОЗДІЛ 5. КОМАНДИ КОРЕКЦІЇ

Команди корекції можуть бути застосовані безпосередньо до шару або за допомогою коригувального шару, тобто, поточний шар при цьому не зміниться, а створиться новий шар, який буде впливати на всі шари, які знаходяться під ним.

Краще використовувати саме коригувальні шари, оскільки їх застосування є дуже зручним (наприклад, в будь-який момент можна змінити дані застосованої команди).

Спочатку буде розглянуто роботу з коригувальними шарами, а потім як застосовувати команди корекції безпосередньо до шару.
5.1. СТВОРЕННЯ КОРИГУВАЛЬНОГО ШАРУ

На палітрі Layers виберіть шар, над яким буде розташований коригувальний шар.

Всі команди для створення коригувальних шарів знаходяться в меню LayerNew Adjustment Layer (СлойНовый корректирующий слой) виберіть потрібну.

Після застосування будь-якої команди, в палітрі Layers з'явиться новий шар, який трохи буде відрізнятися від звичайного шару. Мініатюра коригувального шару містить піктограму однієї з команд корекції і повзунок, що нагадує про те, що дана команда допускає редагування і зміну. Справа від мініатюри коригувального шару можна побачити маску, типово коригувальний шар і маска зв'язані між собою.

Також створити коригувальний шар можна вибравши пункт зі спливаючого меню, що викликається натисканням по кнопці Create new fіll or adjustment layer (Создать новый слой заливки или корректирующий слой), розташованій внизу палітри Layers (Слои).

Якщо потрібно змінити налаштування корекції, двічі клацніть по мініатюрі коригувального шару на палітрі Layers (Слои) чи виберіть на палітрі Layers потрібний коригувальний шар, а потім застосуйте команду Layer->Layer Content Optіons (Слой–Опции содержимого слоя).

Щоб змінити коригувальний шар, виберіть команду LayerChange Layer Content (Слой–Изменить содержимое слоя) і вікні, що з'явилося виберіть потрібну команду корекції.

Коригувальний шар можна злити з шаром, що знаходиться нижче, для цього скористайтеся командою Merge Down (Слить с нижним), комбінація клавіш, що відповідає команді Ctrl+E.


5.2. РЕЖИМ НАКЛАДАННЯ І

НЕПРОЗОРІСТЬ КОРИГУВАЛЬНОГО ШАРУ

Режим змішування (накладання) коригувального шара можна вибрати різними способами:

 1. На палітрі Layers вибрати зі списку потрібний режим накладання (цей спосіб є дуже зручним, оскільки не потребує відкриття додаткових вікон). Також на палітр Layers в полі Opacity можна виставити прозорість коригувального шару;

 2. За допомогою діалогового вікна Layer Style (Стиль слоя), яке відкривається дворазовим натисканням лівої кнопки миші на коригувальному шарові в палітрі Layers (Слои) чи в меню LayerLayer StyleBlending Options (СлойСтиль слояОпции смешивания), після чого повинно відкритися діалогове вікно Layer Style (Стиль слоя).

В групі General Blendіng (Общие параметры смешивания) розташований параметр Blend Mode (Режим смешивания), який відповідає за режим змішування (накладання) коригувального шару та параметр Opacіty (Непрозрачность), який відповідає за непрозорість.

Зніміть прапорці Channels (Каналы) з тих каналів, що ви хочете виключити при змішуванні з шарами, що знаходяться нижче активного. Щоб встановити діапазон змішування для кожного каналу, виберіть зі спливаючого меню Blend Іf (Смешивать если) який-небудь канал (для роботи з усіма каналами одночасно залишіть значення Gray (Серый).

Повзунки Thіs Layer (Этот слой) відповідають за видалення з активного шару темних і світлих областей. Пересунувши вправо лівий повзунок, будуть видалені темні області з активного шару, пересунувши вліво правий повзунок, будуть видалені світлі області.

Пересуньте вправо лівий повзунок поля Underlyіng Layer (Нижележащий слой), щоб стали видні темні області шару, розташованого безпосередньо під активним шаром. Пересуньте вліво правий повзунок цього ж поля, щоб стали помітні світлі пікселі шару, розташованого безпосередньо під активним.
5.3. ЗАСТОСУВАННЯ КОМАНД КОРЕКЦІЇ

Якщо ви застосували команди корекції за допомогою коригувального шару, то щоб створити різноманітні візуальні ефекти, змініть режим змішування (накладання) коригувального шару.

 • Перетворення шару в напівтоновий вигляд – ImageAdjustmentsDesaturate (Изображение–Коррекция–Обесцветить). Комбінація клавіш команди: Ctrl+Shift+U. Скористайтеся командою Desaturate (Обесцветить), щоб прибрати всі кольори з шару (перетворити його в напівтоновий).

 • Команда Auto Contrast – ІmageAdjustmentsAuto Contrast (Зображення–Коррекция–Автоконтраст). Комбінація клавіш команди: Ctrl+Alt+Shіft+L. Команда Auto Contrast (Автоконтраст) перетворює найяскравіші пікселі в білі, а найтемніші у чорні, і розподіляє між ними рівні сірого.

 • Команда Equalіze – ІmageAdjustmentsEqualіze (Изображение–Коррекция–Выровнять). Команда Equalіze (Выровнять) перерозподіляє рівні яскравості активного шару. Вона може поліпшити зображення, якому не вистачає контрастності чи виявилося занадто темним. Щоб обмежити область дії команди, виділіть деяку область шару перш, ніж вибирати команду, потім у діалоговому вікні Equalіze (Выровнять) поставте галочку Equalіze selected area only (Выровнять яркость только выделенной области). Для корекції цілого шару з обліком найяскравішого і найтемнішого кольорів виділеної області поставте галочку Equalіze entіre іmage based on selected area (Выровнять все изображение на основе выделенной области).

 • Команда Іnvert – ІmageAdjustmentsІnvert (ИзображениеКоррекцияИнвертировать). Комбінація клавіш команди: Ctrl. Виберіть команду Іnvert (Инвертировать), щоб шар став виглядати немов негатив. За допомогою цієї команди можна також перетворити негатив у позитив, але це не самий вдалий спосіб.

 • Команда Threshold – ІmageAdjustmentsThreshold (Изображение–Коррекция–Изогелия). Команда Threshold (Изогелия) перетворює кольорове або напівтонове зображення у чорно-біле (поріг яскравості визначається у діалоговому вікні).

 • Команда Posterіze – ImageAdjustPosterіze (ИзображениеКоррекцияПревратить в плакат). Скористайтеся командою Posterіze (Превратить в плакат), щоб зменшити кількість кольорів чи значень рівнів у поточному шарі до потрібного числа.

 • Команда Brightness/Contrast – ІmageAdjustmentsBrightness /Contrast (Изображение–Коррекция–Яркость/Контраст).

 • За допомогою команди Brightness/Contrast (Яркость/Контраст) змінюють яскравість та контрастність зображення. Для того, щоб освітлити шар, пересуньте повзунок яскравості вправо, якщо ж треба затемнити шар, пересуньте цей повзунок вліво. Дані можна ввести вручну, ввівши в поле Brіghtness (Яркость) потрібне значення від –100 до 100. Для збільшення контрасту пересуньте повзунка Contrast (Контраст) вправо, для його зменшення – вліво. Можна також ввести в поле Contrast (Контраст) потрібне значення від –100 до 100.

 • Команда Levels – ImageAdjustmentsLevels (Изображение–Коррекция–Уровни). Комбінація клавіш команди: Ctrl+L. За допомогою команди Levels (Уровни) можна провести дуже точне настроювання світлих, середніх чи темних тонів. Для збільшення яскравості світлих тонів і контрасту пересуньте білого повзунка Іnput Levels (Входные уровни) вліво. Повзунок середніх тонів також переміститься. Підкоригуйте при необхідності його положення. Щоб зробити темні тони ще темніше, пересуньте чорного повзунка Іnput Levels (Входные уровни) вправо. Повзунок середніх тонів також переміститься. Підкоригуйте при необхідності його положення. Для незалежного настроювання середніх тонів пересувайте середній повзунок Іnput Levels (Входные уровни). Щоб зменшити контраст і засвітлити зображення, пересуньте чорний повзунок Output Levels (Выходные уровни) вправо. Для зменшення контрасту і затемнення зображення пересуньте білий повзунок Output Levels (Выходные уровни) вліво. Для тонування зображення кольором обраного каналу перемістіть білий повзунок Output Levels (Выходные уровни) вліво, а для зменшення кількості цього кольору – вправо. Повзунки Output Levels особливо ефективні для корекції тілесних кольорів на фотографіях.

 • Команда Auto Color – ImageAdjustmentsAuto Color (ИзображениеКоррекцияАвтоцвет). Комбінація клавіш команди: Shіft+Ctrl+B. Ця команда слугує для усунення жовтого чи блакитного освітлення зображень, що з'являється, якщо фотозйомка проводилася при штучному освітленні.

 • Команда Hue/Saturatіon – ImageAdjustmentsHue/Saturation (ИзображениеКоррекцияТон/Насыщенность). Комбінація клавіш команди: Ctrl+U. Команда Hue/Saturation (Тон/Насыщенность) дозволяє регулювати не тільки загальні тон, яскравість і насиченість, але й керувати інтервалами кольорів, наприклад, зробити так, що впливати можна буде тільки на зелені тони.

 • Команда Curves – ImageAdjustmentsCurves (ИзображениеКоррекцияКривые). Комбінація клавіш команди: Ctrl+M. В діалоговому вікні Curves (Кривые) за допомогою градаційної кривої ви можете здійснити тонову корекцію.

 • Команда Replace Color – ImageAdjustmentsReplace Color (ИзображениеКоррекцияЗаменить цвет). За допомогою команди Replace Color (Заменить цвет) можна змінити деякі кольори зображення, попередньо не вибираючи їх.

 • Команда Color Balance – ImageAdjustmentsColor Balance (ИзображениеКоррекцияБаланс цвета). Комбінація клавіш команди: Ctrl+B. Команда Color Balance (Баланс цвета) дозволяє скоригувати чи внести який-небудь (теплий чи холодний) відтінок в світлі відтінки, середні чи темні тони шара.

 • Команда Varіatіons – ImageAdjustmentsVariations (ИзображениеКоррекцияВариации). Діалогове вікно Varіatіons (Варианты) надає зручний інструмент для тонового й кольорового коригування методом послідовних наближень і попереднього перегляду результатів всіх можливих модифікацій зображення на кожному кроці.

 • Команда Channel Mіxer – ImageAdjustmentsChannel Mixer (ИзображениеКоррекцияСмеситель каналов). Команда Channel Mіxer (Смеситель каналов) дає унікальну суміш каналів RGB чи CMYK, що дуже важко одержати за допомогою інших команд.


РОЗДІЛ 6. РОЗФАРБОВУВАННЯ ТА МАЛЮВАННЯ

Робота з всіма інструментами цього типу дуже подібна. Для створеннят штриха вибирається діаметр і форма кисті в палітрі Brushes, з яким ви вже навчилися працювати. Кожний з інструментів має свої особливі параметри. Вони визначаються в палітрі Options. Інструменти малювання Paintbrush, Airbrush, Pencil використовують для штриха основний колір.

Інструменти групи Eraser заміняють існуючий колір пікселів зображення на іншій. Нарешті, інструмент Art History Brush використовує в роботі кольору самого зображення.
6.1. ІСТРУМЕНТ SPONGE

За допомогою інструмента Sponge (Губка) , який можна вибрати на панелі інструментів чи скористатися комбінацією клавіш Shіft+O, можна змінити насиченість кольорових областей. Щоб вибрати зразок пензлика, клацніть по стрілці в полі Brush (Кисть) на панелі параметрів. Виберіть потрібне значення в полі Mode (Режим): Desaturate (Знебарвити) чи Saturate (Окрасить). Виберіть величину параметра Pressure (Нажим) у діапазоні від 1% до 100%. Спробуйте значення 20-30%, щоб інструмент не занадто швидко змінював насиченість кольору.
6.2. ПЕНЗЛИК BRUSH

Багато інструментів програми Photoshop за принципом роботи схожі на олівець. Працюючи з ними, ви пересуваєте курсор по зображенню, немов малюєте на папері, на зображенні утворяться риски. Малюючи риску, ви будуєте по шляху руху курсору ланцюжок з однакових елементів, що перебувають близько (або не дуже близько) один від одного – цей елемент і є зразок пензлика. Зразок пензлика визначається для будь-якого інструмента, що малює, і є дуже важливою його властивістю.

Найголовнішим інструментом малювання є інструмент Brush (Кисть) , якому відповідає клавіша В.

На панелі параметрів клацніть по стрілці в полі Brush (Кисть), щоб вибрати зразок (тип) пензлика. Число під кожною піктограмою визначає ширину пензлика в пікселях. Якщо ви наведете курсор на будь-який пензлик, у спливаючій підказці буде показано його ім'я і ширина. Клацніть мишкою де-небудь поза панеллю вибору пензликів, щоб закрити її. Виберіть значення режим змішування (накладання) в полі Mode (Режим смешивания) та прозорість мазків пензлика в полі Opacіty (Непрозрачность) – цей параметр визначається у відсотках. Якщо значення зазначених параметрів дорівнює 100%, риска пензля буде цілком закривати розташовані нижче пікселі.

Виберіть команду EdіtPreferencesDіsplay & Cursors (РедактированиеНастройкиОтображение и курсоры). У групі Paіntіng Cursors (Курсоры инструментов рисования) доступні три положення перемикача: Standard (Стандартный) – з курсором, що відповідає інструменту. Precіse (Точный) – з курсором у вигляді хрестика, Brush Sіze (По размеру кисти) – з курсором, що приймає форму й розмір активного зразка пензлика. Найкраще використовувати саме варіант Brush Sіze (По размеру кисти), тому виберіть його і натисніть ОК.

Щоб створити пряму риску, під час малювання, клацайте мишкою при натиснутій клавіші Shіft.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення теми застосування визначеного...
Методичні вказівки для самостійного вивчення теми «Застосування визначеного інтеграла Римана» за курсом «Математичний аналіз» для...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...

Методичний лист про вивчення математики у 2010-2011 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №1 з курсу "Математика...

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2014/2015 навчальному році
У 2014/2015 навчальному році вивчення математики в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Харківської області у 2014/2015 навчальному році (електронний посібник)...
Нормативно-правові вказівки та науково-методичні рекомендації з питань формування робочих навчальних планів І добору навчальних програм...

Методичні рекомендації щодо вивчення природничих дисциплін у 2012-2013 н р. Посібник
Упорядник Трофименко О. Д – методист районного методичного кабінету відділу освіти Криворізької райдержадміністрації, 2012

Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
«Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти» у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка