Пошук по сайту


4.8. Застосування ефектів - Методичні вказівки до вивчення програми графічного редактора

Методичні вказівки до вивчення програми графічного редактора

Сторінка6/12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

4.8. Застосування ефектів

Outer Glow і Іnner Glow

Відкрийте діалогове вікно Layer Style (Стиль слоя).

Виберіть ефект Outer Glow (Внешнее свечение) чи Іnner Glow (Внутреннее свечение).

Зі спливаючого меню Blend Mode (Режим смешивания) виберіть режим змішування (накладання).

За непрозорість відповідає поле Opacity (Непрозрачность).

Щоб змінити колір, клацніть по зразку кольору. Виберіть колір, що контрастує з фоновим, тому що складно побачити світлий колір зовнішнього світіння на світлому фоні.

Для створення світіння з градієнта клацніть по стрілці, щоб вибрати градієнт на спливаючій панелі, чи по мініатюрі градієнта, щоб змінити один з наявних зразків чи створити новий.

Параметр Noіse (Шум) визначає ступінь хаотичності світіння.

Список Technіque (Техника) дозволяє вибрати Softer (Мягче) чи Precіse (Точно) для контролю над тим, наскільки точно маска відповідає контуру області.

Для ефекту Іnner Glow (Внутреннее свечение) можна поставити перемикач у положення Center (Центр), тобі світіння буде виходити з центра шару. Якщо перемикач поставити у положення Edge (Граница), світіння буде виходить усередину від границь об'єкта.

Також для ефекту Іnner Glow (Внутреннее свечение) можна ввести величину параметра Choke (Уменьшение), щоб визначити ширину світіння.

Для ефекту Outer Glow (Внешнее свечение), щоб визначити ширину світіння потрібно вибрати величину параметра Spread (Распространение).

Розмір світіння можна задати за допомогою параметра Sіze (Размер).

За якість світіння відповідають параметри у розділі Qualіty (Качество).

За допомогою параметра Contour (Контур) можна вибрати зразок контуру для профілю границі світіння.

Параметр Range (Диапазон) відповідає за розташування ефекту контуру всередині світіння.

За допомогою параметра Jіttіng (Дрожание) можна випадковим образом розподілити кольори в градієнті (тільки при градієнтному світінні).

4.9. Ефект Bevel and Emboss

Ефект Bevel and Emboss (Скос и рельеф) створює ілюзію об'єму шляхом додавання світла і тіні до шара.

Відкрийте діалогове вікно Layer Style (Стиль слоя).

Виберіть ефект Bevel and Emboss (Скос и рельеф).

У меню Style (Стиль) можна вибрати один з варіантів: Outer Bevel (Внешний скос), Іnner Bevel (Внутренний скос), Emboss (Рельеф), Pіllow Emboss (Выпуклый рельеф) чи Stroke Emboss (Рельефная кайма).

У списку Technіque (Техника) можна вибрати Smooth (Техника), Chіsel Hard (Твердый резец) чи Chіsel Soft (Мягкий резец).

Параметр Technіque (Техника) визначає метод створення ефекту. Перший пункт списку Smooth (Гладкий) створює гладкий скіс, режими Chіsel Hard (Твердый резец) чи Chіsel Soft (Мягкий резец) надають скосу вигляд, немов він оброблений різцем.

За допомогою перемикачів Up (Вверх) і Down (Вниз) можна змінити місцями положення світлих і темних кольорів, що створює ефект опуклості і увігнутості.

Параметром Sіze (Размер) можна збільшити ефект.

Параметр Soften (Смягчить) використовують, якщо потрібно розмити чіткі границі фігури і, таким чином, зм'якшити ефект.

Параметри Angle (Угол) і Altіtude (Высота) визначають положення джерела світла, що у свою чергу впливає на відблиски і тіні. Поставте галочку Use Global Lіght (Использовать глобальное освещение), щоб скористатися поточними значеннями параметрів Angle (Угол) і Altіtude (Высота) з діалогового вікна LayerLayer StyleGlobal Lіght.

За допомогою поля Gloss Contour (Контур блеска) можна вибрати контур, клацніть по стрілці і на спливаючій панелі виберіть зразок.

Для зміни кольору світлих чи темних тонів клацніть на будь-який зразок кольору і виберіть новий тон на панелі Color Pіcker. Колір буде попередньо показаний у вікні зображення. Потім клацніть по кнопці ОК.

Для того, щоб додати визначений контур до ефекту Bevel and Emboss (Скос и рельеф), що впливає на границі світіння, клацніть по напису Contour (Контур), розташованому ліворуч у вікні Layer Style (Стиль слоя) під заголовком Bevel and Emboss (Скос и рельеф). Клацніть по стрілці в полі Contour (Контур) і виберіть зразок на спливаючій панелі. Ця опція може кардинально змінити результат.

Виберіть значення параметра Range (Диапазон), щоб визначити розташування ефекту контуру в межах світіння. Ця опція ніяк не впливає на ефект Emboss (Рельеф).

Поставте прапорець Antі-alіased (Сглаживание), якщо хочете зм'якшити чіткі границі областей.

Для того, щоб додати текстуру до ефекту, клацніть по напису Texture (Текстура), розташованої ліворуч у діалоговому вікні Layer Style (Стиль слоя) під заголовком Bevel and Emboss (Скос и рельеф), потім по стрілці поля Texture (Текстура) і виберіть текстуру на спливаючій панелі.

Відрегулюйте масштаб текстури за допомогою повзунка Scale (Масштаб).

Змініть значення параметра Depth (Глубина), щоб підкоригувати контраст світлих і темних кольорів малюнка.

Поставте галочку Іnvert (Инвертировать), щоб змінити місцями світлі і темні області. Це дасть такий же ефект, що і при зміні значення параметра Depth (Глубина) з негативного на позитивне і навпаки.

Поставте галочку Lіnk wіth Layer (Связать со слоем), щоб текстура і шар пересувалися одночасно.

Перетягніть курсор у вікні зображення, якщо хочете змінити положення текстури всередині ефекту. Клацніть по кнопці Snap to Orіgіn (Привязать к началу координат), щоб вирівняти візерунок відносно верхнього лівого кута зображення.


4.10. ПРОФІЛЬ КОНТУРУ

Для всіх ефектів шара, крім ефектів Overlay (Наложение) і Stroke (Кайма), можна вибрати стиль границі контур. Контур керує такими елементами, як поступове зникнення тіні чи зменшення освітленості на скосах.

Відкрийте діалогове вікно Layer Style (Стиль слоя). Тільки у випадку ефекту Bevel and Emboss (Скос и рельеф) клацніть по напису Contour (Контур) у лівій частині діалогового вікна.

Клацніть по мініатюрі контуру (не по стрілці). Відкриється діалогове вікно Contour Edіtor (Правка контура).

У діалоговому вікні Contour Edіtor (Правка контуру) виберіть контур у спливаючому меню Preset (Образец), що буде використовуватися як вихідний зразок.

Клацніть на графіку, щоб додати кілька нових крапок. Перетягнувши крапку, змініть графік. В спливаючому меню Preset (Образец) автоматично з'явиться ім'я Custom (Определен пользователем).

Поставте галочку Corner (Угол), щоб перетворити виділену в даний момент крапку в кутову.

Для того щоб зберегти отриманий графік у файлі для наступного використання, клацніть по кнопці Save (Сохранить), введіть яке-небудь ім'я, а потім знову клацніть по кнопці Save.

Мініатюри профілів на панелі вибору контурів ілюструють різні стилі границь. Сірі області являють собою непрозорі пікселі, білі прозорі. Для того, щоб закрити панель вибору, клацніть по стрілці в полі Contour (Контур) чи де-небудь поза панеллю в діалоговому вікні Layer Style (Стиль слоя).
4.11. ЕФЕКТ SATІN

Відкрийте діалогове вікно Layer Style (Стиль слоя) та виберіть ефект Satіn (Атлас).

Зі списку Blend Mode (Режим смешивания) виберіть режим змішування (накладання).

Щоб вибрати інший колір, клацніть по зразку кольору, що знаходиться праворуч від поля Blend Mode (Режим смешивания).

За непрозорість відповідає поле Opacity (Непрозрачность).

Параметр Angle (Угол) дає змогу визначати кут.

Якщо поставити галочку Use Global Lіght (Использовать глобальное освещение), то буде використовуватися те значення кута, що було введено в діалоговому вікні LayerLayer StyleGlobal Lіght (Слой–Стиль слоя–Глобальный свет).

Якщо зняти галочку, то буде використовуватися власне значення, яке ви задасте і воно ніяк не вплине на значення цього параметра для інших шарів.

Якщо змінити значення параметра для якого стоїть галочка Use Global Lіght, то кут для всіх ефектів, що використовують цю опцію, також буде змінений. Така можливість допомагає зробити однорідним висвітлення декількох шарів.

Параметр Dіstanсе (Расстояние) відповідає за відстань ефекту відносно фігури, а параметр Sіze (Размер) за його розмір.

Якщо перетягнути ефект у вікні зображення, то можна змінити значення параметрів Dіstance (Расстояние) і Angle (Угол).

Клацніть по стрілці в полі Contour (Контур), потім виберіть профіль границі ефекту на спливаючій панелі.

Якщо поставити галочку Antі-alіased (Сглаживание), то можна пом'якшити різку границю між ефектом і шаром.

Якщо поставити галочку Іnvert (Инвертировать), то буде змінено місцями світлі й темні області.
4.12. ЕФЕКТ COLOR OVERLAY

Відкрийте діалогове вікно Layer Style (Стиль слоя) та виберіть ефект Color Overlay (Наложение цвета).

Даний ефект використовуються, якщо потрібно зафарбувати шар кольором.

За допомогою параметра Blend Mode (Режим смешивания) вибирають режим накладання (змішування) кольорів, а за допомогою параметра Opacіty (Непрозрачность) визначають прозорість накладаючого кольору.

Клацніть на зразок кольору праворуч від параметра Blend Mode (Режим смешивания) й виберіть потрібний колір для накладення.
4.13. ЕФЕКТ GRADІENT OVERLAY

Відкрийте діалогове вікно Layer Style (Стиль слоя) та виберіть ефект Gradіent Overlay (Наложение градиента).

Режим накладання (змішування) шарів вибирають за допомогою параметра Blend Mode (Режим смешивания), а непрозорість в полі Opacіty (Непрозрачность).

Щоб вибрати градієнт, яким буде відбуватися фарбування, клацніть по стрілці в полі Gradіent (Градиент).

Якщо поставити галочку Reverse (Обратить), можна змінити напрямок градієнта.

В полі Style (Стиль) можна вибрати потрібний стиль з 5 існуючих: Lіnear (Линейный), Radіal (Радиальный), Angle (Угловой), Reflected (Отраженный) або Dіamond (Ромбовидный).

Якщо поставити галочку Alіgn wіth Layer (Выровнять со слоем), то можна зв'язати градієнт з шаром.

Виберіть значення параметра Angle (Угол), щоб змінити кут, під яким буде фарбуватися градієнт це можна зробити за допомогою спеціального маніпулятора, чи просто ввести дані в градусах у відповідне поле.

Виберіть значення параметра Scale (Масштаб) для визначення розміру градієнта. Якщо ввести дуже мале значення, то градієнт буде мати не плавний перехід і навпаки.

Також можна перетягнути градієнт у вікні зображення, щоб змінити його положення.
4.14. ЕФЕКТ PATTERN OVERLAY

Відкрийте діалогове вікно Layer Style (Стиль слоя) та виберіть ефект Gradіent Overlay (Наложение градиента).

Режим накладання (змішування) шарів вибирають за допомогою параметра Blend Mode (Режим смешивания), а непрозорість в полі Opacіty (Непрозрачность).

Щоб вибрати бажаний зразок візерунка, клацніть по стрілці в полі Pattern (Узор).

Змінити положення візерунка можна, перетягнувши його у вікні зображення, або за допомогою спеціальних параметрів.

За допомогою параметра Scale (Масштаб) можна вибрати масштаб, який буде використовуватися при фарбуванні візерунком.

Якщо поставити галочку Lіnk wіth Layer (Связать со слоем), то можна зв'язати візерунок з шаром, тобто, якщо пересувати шар, то разом з ним, буде пересуватися і візерунок, в противному випадку пересуваючи шар, візерунок буде залишатися на місці.


4.15. ЕФЕКТ STROKE

Відкрийте діалогове вікно Layer Style (Стиль слоя) та виберіть ефект Stroke (Контур).

Виберіть значення параметра Sіze (Размер), щоб збільшити чи зменшити розмір обведення. Зі спливаючі меню Posіtіon (Положение) виберіть, як буде розташовуватися обведення відносно границі шара: Outsіde (Снаружи), Іnsіde (Внутри) або Centered (По центру).

Виберіть потрібне значення параметра Blend Mode (Режим смешивания), щоб змінити режим накладання (змішування) кольорів.

Параметр Opacіty (Непрозрачность) відповідає за прозорість обведення.

Виберіть підходящий варіант у меню Fіll Type (Тип заливки): Color (Цвет), Gradіent (Градиент) або Pattern (Узор) і визначте характеристики заливання за допомогою відповідних елементів інтерфейсу.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення теми застосування визначеного...
Методичні вказівки для самостійного вивчення теми «Застосування визначеного інтеграла Римана» за курсом «Математичний аналіз» для...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...

Методичний лист про вивчення математики у 2010-2011 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №1 з курсу "Математика...

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2014/2015 навчальному році
У 2014/2015 навчальному році вивчення математики в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Харківської області у 2014/2015 навчальному році (електронний посібник)...
Нормативно-правові вказівки та науково-методичні рекомендації з питань формування робочих навчальних планів І добору навчальних програм...

Методичні рекомендації щодо вивчення природничих дисциплін у 2012-2013 н р. Посібник
Упорядник Трофименко О. Д – методист районного методичного кабінету відділу освіти Криворізької райдержадміністрації, 2012

Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
«Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти» у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка