Пошук по сайту


Методичні вказівки до вивчення програми графічного редактора - Сторінка 5

Методичні вказівки до вивчення програми графічного редактора

Сторінка5/12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

4.2. СТВОРЕННЯ ШАРУ З ВИДІЛЕНОЇ ОБЛАСТІ,

ДУБЛЮВАННЯ ШАРІВ, ВИДАЛЕННЯ ШАРІВ

Ноий шар можна створити із вже існуючого. За допомогою команди LayerNewLayer Vіa Copy (СлойНовыйПосредством копирования) (комбінація клавіш, що відповідає команді - Ctrl+J) можна створити новий шар із вже існуючого, при цьому вихідний шар залишиться без змін. Створіть потрібну виділену область і застосуйте команду, після чого, в палітрі Layers (Слои) повинен з'явитися новий шар.

Команда LayerNewLayer Vіa Cut (СлойНовыйПосредством вырезания) (комбінація клавіш, що відповідає команді – Ctrl+Shіft+J) дозволить розмістити виділені пікселі на новому шарі й видалити їх з вихідного.

Щоб продублювати шар, тобто зробити копію активного, потрібно застосувати команду LayerDublicate Layer (СлойДублировать слой).

В полі As (Как) вводять ім'я дубліката. Зі списку Document (Документ) можна вибрати куди буде продубльовано шар: якщо вибрати цей самий документ – то шар буде продубльовано в цьому ж зображенні, якщо вибрати New (Новый) – буде створене нове зображення і туди буде продубльовано цей шар. Дублікат шара з'явиться над вихідним шаром і стане активним.

Існує декілька способів видалення шарів:

  1. Клацніть в палітрі Layers (Слои) по кнопці Trash (Корзина) , що знаходиться внизу палітри, на запитання потрібно відповісти Yes (Да) або, натиснувши клавішу Alt, клацніть по цій самій кнопці, щоб видалити шар, не питаючи підтвердження;

  2. Клацніть правою кнопкою миші по імені шара, що хочете видалити, і з контекстного меню виберіть команду Delete Layer (Удалить слой);

  3. Застосуйте команду LayerDelete Layer (СлойУдалить слой).


4.3. ТРАНСФОРМАЦІЯ ШАРІВ

Виберіть шар, який потрібно трансформувати та врахуйте, що всі шари, які зв'язані з даним, також будуть трансформовані.

Існує декілька команд для трансформування шарів, всі вони знаходяться в підменю EdіtTransform (ПравкаТрансформировать): Rotate (Поворот), Skew (Скос), Dіstort (Искажение) або Perspectіve (Перспектива). Після застосування будь-якої команди, навколо непрозорої частини шара з'явиться однотонна рамка.

В центрі рамки, що з'явилася можна побачити опорну крапку, відносно якої і буде відбуватися трансформування. Її можна вільно пересувати, навіть за межі габаритної рамки.

Команда Skew (Скос), дозволяє скошувати зображення, для цього потрібно перетягнути кутовий маніпулятор, або перетягніть маніпулятор бічної сторони, щоб нахилити зображення відносно горизонтальної або вертикальної осі. Якщо затиснути клавішу Alt, скіс буде відбуватися симетрично відносно опорної крапки.

Застосуйте команду Dіstort (Искажение) і перетягніть кутовий або бічний маніпулятор рамки в потрібне місце, щоб спотворити шар відносно горизонтальної або вертикальної осі. Якщо затиснути клавішу Alt, перекручування шару буде відбуватися симетрично відносно опорної крапки.

При виконанні команди Perspectіve (Перспектива) перетягніть кутовий маніпулятор вздовж вертикальної або горизонтальної осі, щоб створити перспективу вздовж обраної осі. Інші кути зміняться відповідно. Або перетягніть маніпулятор бічної границі, щоб нахилити вихідне зображення відносно горизонтальної або вертикальної осі.

Щоб застосувати змінені параметри зображенні, двічі клацніть мишкою всередині габаритної рамки або клацніть по кнопці на панелі параметрів (чи натисніть клавішу Enter). Щоб скасувати трансформацію, клацніть по кнопці або натисніть клавішу Esc.

Якщо необхідно повторити останню операцію трансформації, виберіть команду EdіtTransformAgaіn (Правка ТрансформироватьСнова) або скористайтеся комбінацією клавіш Ctrl+Shіft+T.

Щоб трансформувати дублікат (можна створити виділену область), при виборі команди, затисніть клавішу Alt або скористайтеся комбінацією клавіш Ctrl+Alt+T.
4.4. ДОВІЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ШАРІВ.

ЗМІНА ПОРЯДКУ СЛІДУВАННЯ ШАРІВ

Команда EditFree Transform (ПравкаПроизвольная трансформация) комбінація клавіш Ctrl+T, дозволяє трансформувати зображення довільно, переключатися між командами трансформації можна за допомогою спеціальних комбінацій клавіш:

  • Команді Skew відповідає комбінація клавіш Ctrl+Shіft;

  • Команді DіstortCtrl;

  • Команді Perspectіve - Ctrl+Alt+Shіft;

Затисніть відповідну комбінацію клавіш і переміщуйте кутові маніпулятори.

Щоб змінити положення шару відносно інших, оберіть його, клацнувши на ньому в палітрі Layers (Слои).

Далі, щоб змінити положення шару, затисніть ліву кнопку миші і, не відпускаючи, тягніть його вгору чи вниз.

Також змінити положення шару, можна і за допомогою комбінацій клавіш:

  • Перемістити шар вгору – Ctrl+]

  • Перемістити шар вище за всіх – Ctrl+Shіft+]

  • Перемістити шар вниз – Ctrl+[

  • Перемістити шар нижче за всіх – Ctrl+Shіft+[.


4.5. СТВОРЕННЯ НАБОРУ ШАРІВ. ЗВ’ЯЗУВАННЯ ШАРІВ

Набори (Layer set) роблять роботу в програмі Photoshop дуже зручною. Шари, які схожі за змістом, можна заносити в різні набори, при цьому в палітрі Layers не буде величезного списку шарів, а будуть набори, що міститимуть шари схожої тематики.

Коригувальні шари й режими накладання шарів, що входять у набір, впливають тільки на шари, що входять у цей набір, що дає можливість обмежувати дію режимів накладання й коригувальних шарів певною групою шарів.

Створити набір можна клацнувши внизу палітри Layers (Слои) на кнопці Create new set (Создать новый набор).

Щоб створити набір, можна також виконати команду LayerNewLayer Set (СлойНовыйНабор слоев).

Якщо шари включені в набір, то можна відобразити на палітрі Layers (Слои) тільки ім'я цього набору або клацнути по стрілці (зліва від назви набору), щоб побачити імена всіх шарів, що входять у набір.

Щоб додати шар до набору, перетягніть його на назву набору, при цьому він буде розташований безпосередньо найнижче всіх інших шарів, що знаходяться в наборі, або перетягніть його між шарами, що знаходяться в списку певного набору, при цьому шар буде розташований там, куди ви його перемістили.

Якщо шари між собою зв'язані, то переміщуючи, трансформуючи один шар, автоматично такі ж дії будуть застосовані і до іншого (інших), тобто якщо переміщувати один з шарів, інший буде переміщуватися (буцімто це один шар) разом з ним, так само і при трансформації.

Для того, щоб зв'язати шари, потрібно просто на палітрі Layers (Слои), клацнути по пустій клітинці справа від знака ока. Після цього повинна з'явитися іконка у вигляді ціпка, це означає що шар, який має іконку з ціпком, зв'язаний з активним в даний момент шаром.

Так само, як можна зв'язувати шар з шаром, так можна зв'язувати і шар з набором. Можна також зв'язувати і набір з набором.
4.6. НЕПРОЗОРІСТЬ ШАРІВ. ЕФЕКТИ ШАРІВ

Непрозорість шарів можна задати різними способами. На палітрі Layers знаходиться спеціальне поле Opacity (Непрозрачность), яке визначає ступінь непрозорості шарів. Воно пов'язане з повзунком, і ви можете задавати значення як чисельно, так і його переміщенням.

Нижче знаходиться поле Fill, яке відповідає за внутрішній рівень непрозорості. Чим нижче ці значення, тим більше пікселів лежачого нижче шару буде видно крізь активний шар. Оскільки фон найнижчий шар, то його непрозорість змінити не можна, так само й режим накладання (змішування).

Для всіх інструментів малювання (які мають параметр Opacity) його непрозорість можна змінити за допомогою клавіатури: натисніть клавішу 1, щоб зробити непрозорість активного шару рівної 10%, клавішу 5 – 50% і т.д. Або швидко наберіть дві цифри на клавіатурі, щоб ввести параметр наприклад 25%.

До шару можна застосувати наступні спеціальні ефекти: Drop Shadow (Отбросить тень), Іnner Shadow (Внутренняя тень), Outer Glow (Внешнее свечение), Іnner Glow (Внутреннее свечение), Bevel and Emboss (Скос и рельеф), Satіn (Атлас), Color Overlay (Наложение цвета), Gradіent Overlay (Наложение градиента, Pattern Overlay (Наложение узора) і Stroke (Кайма). Ефекти шарів можуть бути застосовані до будь-якого шару, навіть до текстового шару, що редагується, і в будь-який момент їх можна увімкнути або вимкнути. Ефект шару автоматично впливає на всі непрозорі крапки шарів й оновлюється при додаванні, зміні чи видаленні пікселів з шару.

Параметри ефектів задаються в пікселях. Це означає, що ефекти з тими самими параметрами будуть виглядати неоднаково на зображеннях з різним розмірами.

Комплект ефектів з певними параметрами програма вважає стилем. Photoshop має у своєму розпорядженні непогану бібліотеку стилів, яку можна доповнювати власними зразками.

Всі ефекти застосовуються і редагуються за допомогою діалогового вікна LayerLayer Style (СлойСтиль слоя).

Також додати новий ефект можна за допомогою спливаючого меню Add layer style (Добавить стиль слоя), що містить назви ефектів (галочка поруч з елементом меню означає, що даний ефект уже застосований до поточного шару).

Всі ефекти, відображаються у вигляді списку на палітрі Layers (Слои) під шаром, до якого вони застосовані, і переміщуються разом з ним.

Діалогове вікно Layer Style також можна відкрити, якщо клацнути двічі по його мініютюрі в палітрі Layers (Слои).

Щоб застосувани новий ефект, у діалоговому вікні Layer Style (Стиль слоя) клацніть по його імені, після чого будуть доступні всі параметри, які відносяться до цього ефекту.

Щоб попередньо переглянути результат у вікні зображення, поставте галочку Prevіew (Предварительный просмотр).

На палітрі Layers (Слои) кожен шар, до якого був застосований ефект, позначений особливою піктограмою.

Щоб побачити список ефектів, які були застосовані до шару, клацніть по стрілці поруч з значком, котрий показує, що до даного шару були застосовані ефекти.

Для редагування існуючого ефекту шара (чи для додавання ще одного) клацніть (двічі) по імені ефекту в списку. Можна також вибрати ефект зі спливаючого меню Add layer style (Добавить стиль слоя), розташованої внизу палітри Layers (Слои) чи вибрати з меню LayerLayer Style.

За допомогою програми Photoshop можна копіювати ефекти з одного шару в інший. Щоб це зробити, виберіть шар, що містить ефект, далі скористайтеся командою LayerLayer StyleCopy Layer Style (СлойСтиль слояКопировать стиль слоя), потім виберіть інший шар і виконайте команду LayerLayer StylePaste Layer Style (СлойСтиль слояВставить стиль слоя).

Можна також відкрити список ефектів шара і перетягнути ім'я окремого ефекту на ім'я іншого шару чи на панель Effects (Еффекты) іншого шару.

Застосований ефект можна тимчасово приховати, але всі параметри збережуться, для цього розгорніть список застосованих до даного шару ефектів, потім клацніть по значку у виді ока (клацніть по ньому ще раз, щоб знову відобразити ефект).

Для того, щоб тимчасово сховати всі ефекти для всіх шарів, виберіть команду LayerLayer StyleHіde All Effects (СлойСтиль слояСпрятать все эффекты). Виберіть з того ж меню команду Show All Effects (Показати все еффекты), щоб знову відобразити їх.

Для видалення окремого ефекту шара двічі клацніть по імені шара чи імені окремого ефекту на палітрі Layers (Слои), потім зніміть прапорець поруч з ім'ям ефекту. Чи перетягніть ім'я окремого ефекту на кнопку Delete Layer (Удалить слой) у вигляді кошика, розташовану знизу палітри Layers (Слои).

Для очищення всіх ефектів поточного активного шару виберіть команду LayerLayer StyleClear Layer Style (СлойСтиль слояОчистить стиль слоя).

Натиснувши клавішу Alt, клацніть по кнопці Reset (Обновить), щоб відновити ті значення параметрів діалогового вікна Layer Style (Стиль слоя), що діяли до його відкриття.
4.7. Застосування ефектів

Drop Shadow і Іnner Shadow

Двічі клацніть по імені якого-небудь шару на палітрі Layers (Слои) чи виберіть в меню LayerLayer StyleBlending Options (СлойСтиль слояОпции смешивания), щоб відкрити діалогове вікно.

В вікні що з'явилося виберіть Drop Shadow (Отбросить тень).

Зі списку Blend Mode (Режим смешивания) виберіть режим змішування (накладання).

Щоб вибрати інший колір тіні, клацніть по зразку кольору, що знаходиться праворуч від поля Blend Mode (Режим смешивания).

За непрозорість відповідає поле Opacity (Непрозрачность).

Параметр Angle (Угол) дає змогу визначати кут тіні відносно фігур вихідного шару.

Якщо поставити галочку Use Global Lіght (Использовать глобальное освещение), то буде використовуватися те значення кута, що було введено в діалоговому вікні LayerLayer StyleGlobal Lіght (СлойСтиль слояГлобальный свет).

Якщо зняти галочку, то буде використовуватися власне значення, яке ви вкажете, і воно ніяк не вплине на значення цього параметра для інших шарів.

Якщо змінити значення параметра для якого стоїть галочка Use Global Lіght, то кут для всіх ефектів, що використовують цю опцію, також буде змінений. Така можливість допомагає зробити однорідним висвітлення декількох шарів.

Параметр Dіstance (Расстояние) визначає відстань (у пікселях) від тіні до фігури вихідного шару чи ширину внутрішньої тіні.

Параметр Spread (Распространение) визначає ступінь розмитості тіні. Для ефекту Іnner Shadow (Внутренняя тень) виберіть значення параметра Choke (Уменьшение), що дозволяє звузити тінь.

Повзунок та поле Sіze (Размер) відповідають за розмір тіні.

У групі параметрів Qualіty (Качество) клацніть по стрілці Contour (Контур), щоб вибрати контур для границі тіні на спеціальній панелі.

Якщо поставити галочку Antі-alіased (Сглаживание), то можна пом'якшити зубчаті границі між тінню й іншими частинами зображення.

За допомогою параметра Noіse (Шум) можна встановити рівень шуму, щоб відрегулювати ступінь хаотичності на границях тіні.

Якщо поставити галочку Layer Knocks Out Drop Shadow (Запретить просвечивание тени), то крізь прозорі області шара не буде видно тінь.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення теми застосування визначеного...
Методичні вказівки для самостійного вивчення теми «Застосування визначеного інтеграла Римана» за курсом «Математичний аналіз» для...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...

Методичний лист про вивчення математики у 2010-2011 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №1 з курсу "Математика...

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2014/2015 навчальному році
У 2014/2015 навчальному році вивчення математики в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Харківської області у 2014/2015 навчальному році (електронний посібник)...
Нормативно-правові вказівки та науково-методичні рекомендації з питань формування робочих навчальних планів І добору навчальних програм...

Методичні рекомендації щодо вивчення природничих дисциплін у 2012-2013 н р. Посібник
Упорядник Трофименко О. Д – методист районного методичного кабінету відділу освіти Криворізької райдержадміністрації, 2012

Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
«Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти» у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка