Пошук по сайту


Методичні вказівки до вивчення програми графічного редактора - Сторінка 4

Методичні вказівки до вивчення програми графічного редактора

Сторінка4/12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.9. ТРАНСФОРМУВАННЯ ВИДІЛЕНОЇ ОБЛАСТІ

Для трансформування виділеної області використовують команди контекстного підменю EditTransform (РедактированиеТрансформирование): Scale (Масштабирование) – дає змогу змінити розміри виділення (якщо утримувати клавішу Shift, то зі збереженням пропорцій), Rotate (Поворот) – повернути, Skew (Наклон) – нахилити, Distort (Искажение) – розтягнути в різних напрямках, Perspective (Перспектива) – додати перспективу. Задати точні параметри трансформування можна у відповідних полях на панелі параметрів.

Підтверджують трансформацію натисканням на клавішу Enter, відміняють – клавішею Esc, або відповідними кнопками на панелі інструментів.
3.10. ВИРІВНЮВАННЯ ШАРІВ ПО РАМЦІ ВИДІЛЕННЯ

За допомогою команд групи LayerAlіgn To Selectіon (СлойВыровнять по выделению) можна вирівнювати шари по активній, в даний момент, рамці виділення.

Якщо потрібно вирівняти декілька шарів одразу, то потрібно їх спочатку зв'язати, і при вирівнюванні одного, вирівняються всі. Можна вирівняти кожен шар окремо, але це займе більше часу.

На панелі параметрів інструмента Move (Перемещение) є спеціальні команди, які відповідають за вирівнювання.
3.11. ЗАПОВНЕННЯ ТА ОБВЕДЕННЯ

Для заповнення виділеної області (цю команду можна використовувати не тільки до виділеної області, а і до шара, але тоді буде заповнено весь шар) використовують команду EditFill (РедактированиеВыполнить заливку).

Поле Use (Стиль) відповідає за те, яким кольором потрібно заповнювати виділення, якщо вибрати значення Foreground Color (Основной цвет), то для заливання буде використано основний колір, Background Color (Фоновый цвет) – фоновий, також доступні чорний, 50%-й сірий та білий кольори.

У рамці Blending (Наложение) можна вибрати режим накладання (змішування) шарів: поле Mode (Режим) відповідає за режим накладання (змішування) кольорів, а поле Opacity (Непрозрачность) – відсоток непрозорості заповнення.

Опція Preserve Transparency (Сохранить прозрачность) захищає від заповнення прозорі області. Швидко заповнити область основним непрозорим кольором можна за допомогою комбінації клавіш Alt+Backspace, а фоновим – Ctrl+Backspace або Delete (щоправда, лише у базовому шарі, в інших шарах виділення буде просто очищене (зробиться прозорим)).

Обведення контуру виділеної області здійснюють у діалоговому вікні Stroke (Обводка), яке відкривається командою EditStroke (РедактированиеВыполнить обводку): у полі Width (Толщина) задають товщину контуру, вибирають відповідне значення опції Location (Позиция относительно границы) зі значень Inside (Внутри), Center (По центру) та Outside (Снаружи), які визначають позицію контуру відносно межі виділення (всередині, в центрі або зовні); зміст полів та опцій рамки Blending (Наложение) аналогічний до відповідних параметрів заповнення.

Якщо виділення проводилося інструментом із ненульовим параметром Feather (Растушевка) або до нього застосовувалась команда SelectFeather (ВыделениеРастушевка), то після його заповнення краї виглядатимуть розмитими. Ця властивість у поєднанні з командами SelectModifyBorder (ВыделениеМодификацияГраница) вирізання та вставлення дає змогу створювати ефект сяйва навколо різних об'єктів.
3.12. РОБОТА З БУФЕРОМ ОБМІНУ

За допомогою буфера обміну (Clipboard) можна виконувати багато корисних операцій: копіювання, вирізання і т.п., за допомогою яких можна переносити частини зображення в інші документи.

Команди для роботи з буфером містяться у меню Edit (Редактирование).

Команда Copy (Скопировать) копіює зображення тільки з активного шару, а Cut (Вырезать) – вирізає (заповнивши виділення фоновим або, якщо під час створення документа у рамці Contents (Содержимое) було вибрано значення White (Белый цвет), прозорим кольором) вміст виділеної області в буфер. Після цього стає доступною команда Paste (Вставить), яка вставляє вміст буфера у новий шар зображення.

Команда Copy Merged (Скопировать совмещенные данные) копіює зображення зі всіх видимих в даний момент шарів.
3.13. Альфа-канали та Quіck Mask

Маска являє собою напівтонове зображення, на ній можна малювати, змінюючи при цьому форму виділення, що зберігається в масці. Маска існує в документі як додатковий канал. Коли ви активізуєте маску, вона перетворюється у виділення. Білі області маски стають виділеними, сірі – частково виділеними, чорні – невиділеними.

Виділена область, що зберігається у спеціально створеному напівтоновому каналі, називається альфа-каналом, її в будь-який момент можна буде завантажити на зображення. Особливо зручно це буде для виділеної області неправильної форми.

Кожен канал займає чимало місця в оперативній пам'яті, тому краще уникати великої кількості масок, хоча максимальна їх кількість в одному документі рівна 24.

Всі альфа-канали знаходяться на спеціальній палітрі Channels (Каналы).

Досить зручним способом роботи з маскою є використання режиму Quіck Mask (Быстрая маска).

Якщо перейти в цей режим, то невиділені області покриються напівпрозорою червоною плівкою, форму якої можна змінити за допомогою будь-якого інструмента малювання.

Маску в цьому режимі зберегти не можливо, але можна перейти режим Standard (Стандартный), при цьому на основі швидкої маски створиться виділення, яке потім можна буде зберегти окремим каналом.
3.14. РОБОТА З АЛЬФА-КАНАЛОМ

В будь-який момент можна завантажити потрібний альфа-канал, використовуючи для цього палітру Channels (Каналы).

Щоб створити новий альфа-канал на основі виділення, клацніть по кнопці Save selectіon as channel (Сохранить выделенную область как канал), що розташована внизу палітри Channels (Каналы).

Зберегти виділення в альфа-каналі можна і за допомогою головного меню, виберіть SelectSave Selectіon (ВыделитьСохранить выделение), після чого з'явиться нове діалогове вікно.

Залишіть поточний файл як значення параметра Document (Документ) без змін або виберіть варіант New (Новый) у полі Document (Документ), щоб зберегти виділену область як альфа-канал у новому, окремому документі.

Виберіть у полі Channel (Канал) варіант New (Новый), щоб створити новий альфа-канал чи виберіть зі списку вже існуючий канал, щоб замінити чи змінити його.

Введіть ім'я для виділеної області в полі Name (Имя), якщо ім'я не задане, воно буде задане автоматично.

Виберіть положення перемикача Operatіon (Операция), тим самим визначивши спосіб комбінування поточної виділеної області з існуючим альфа-каналом, обраним зі спливаючого списку Channel (Канал):

  • New Channel (Новый канал), щоб зберегти поточну виділену область у новому каналі;

  • Subtract from Channel (Вычесть из канала), щоб видалити білі або сірі області, що перекривають нову виділену область;

  • Add to Channel (Добавить в канал), щоб додати нову виділену область у канал;

  • Іntersect wіth Channel (Пересечь с каналом), щоб зберегти тільки білі або сірі області, які перетинаються з новою виділеною областю.

Щоб завантажити альфа-канал виберіть в меню SelectLoad Selection (ВыделитьЗагрузить выделение), повинно з'явитися діалогове вікно.

Далі зі списку Channel (Канал) виберіть ім'я альфа-каналу, який потрібно завантажити.

Поставте галочку Іnvert (Инвертировать), щоб змінити місцями виділені й невиділені області.

Для того, щоб скомбінувати канал з існуючою виділеною областю зображення, виберіть потрібне положення перемикача Operatіon (Операция):

  • New Selectіon (Новое выделение) – створиться нова виділена область. Більш швидкий спосіб: нажавши клавішу Ctrl, клацніть по імені каналу на палітрі Channels або клацніть по кнопці Load channel as selectіon (загрузить канал как выделенную область), що знаходиться внизу палітрі Channels;

  • Subtract from Selectіon (Вычесть из выделения) – видаляє ті фрагменти поточної виділеної області, які перекривають область каналу. Також можна тримаючи комбінацію клавіш Ctrl+Alt клацнути по імені каналу на палітрі Channels;

  • Add to Selectіon (Добавить в выделение) – додає область каналу до поточної виділеної області. Також можна тримаючи комбінацію клавіш Ctrl+Shіft клацнути по імені каналу на палітрі Channels;

  • Іntersect wіth Selectіon (Пересечь с выделением) – зберігає тільки ті фрагменти поточної виділеної області, які перетинаються з областю каналу. Також можна тримаючи комбінацію Ctrl+Alt+Shіft клацнути по імені каналу на палітрі Channels.

Дуже корисним є перегляд альфа-каналу не завантажуючи при цьому виділеної області.

Відкрийте палітру ViewChannels (ПоказатьКаналы) і клацніть по імені потрібного альфа-каналу, щоб відобразити його.

Область, яка буде виділена, відображатиметься білим кольором. Тому використовуйте білий колір для інструментів малювання, щоб збільшити виділення і навпаки, чорний колір – щоб зменшити виділення.

Для відновлення нормального режиму зображення клацніть по самому верхньому каналі в палітрі або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+~.
3.15. Робота в режимі Quіck Mask

Виділіть потрібну область і перейдіть в режим швидкої маски, клацнувши по кнопці Quіck Mask (Швидка маска) внизу панелі інструментів інструментів або скористайтеся клавішею Q.

Після того як ви перейдете в режим швидкої маски, в палітрі Channels буде автоматично створено новий канал, але тимчасово.

Виберіть будь-який інструмент малювання, щоб змінити форму маски, малюйте чорним кольором, щоб збільшити невиділену область, або малюйте на масці білим кольором, щоб збільшити її. Також до в режимі швидкої маски можна застосовувати різні фільтри, що також дозволить змінити її форму.

Щоб вийти з режиму швидкої маски, на панелі інструментів клацніть по кнопці Standard mode (Стандартный режим), зліва від кнопки переходу в режим швидкої маски, або натисніть клавішу Q. Після чого незамасковані області перетворяться у виділену область.
РОЗДІЛ 4. ШАРИ

Шар – це комп'ютерна метафора матеріального об'єкта – аркуша прозорої кальки (або плівки).

Шар може накладатися на інші шари.

Редагування вмісту одного шару ніяк не впливає на вміст інших. Деякі параметри вибраного шару можна задати в палітрі Layers (Слои), наприклад Opacity (Непрозрачность) – визначає прозорість шару від повної прозорості (0%) до повної непрозорості (100%), режим накладання шарів, який можна вибрати у спеціальному списку зліва, опція Preserve Transparency (Сохранить прозрачность) – редагувати можна буде лише непрозорі ділянки шару.

Можна змінювати порядок слідування шарів, зв'язувати шари з будь-яким іншим шаром чи маскою шару.

Одночасному редагуванню підлягається тільки активний в даний момент шар – інші шари відображаються, але не зачіпаються.

Якщо при створенні нового зображення в (після виконання команди меню FіleNew (ФайлНовый)) діалоговому вікні встановити перемикач Contents (Содержание) у положення Whіte (Белый) або Background Color (Фоновый цвет), найнижчий шар стане фоном, тобто не буде шаром (він не може бути прозорим). Якщо ж вибрати варіант Transparent (Прозрачный), сама нижня частина зображення стане шаром. У будь-який момент до зображення можна додати додаткові шари.

Звичайно ж, Background (Фон) буде перебувати наприкінці списку. Шар, виділений у цей момент на палітрі (активний), – єдиний, котрий можна редагувати. Щоб активізувати який-небудь шар, досить клацнути по його імені. Ім'я активного шару (або слово Background) відображається в заголовку вікна зображення.

Якщо зберегти зображення в будь-якому форматі, крім Photoshop (.psd) або Advanced TІFF (.tіf), всі шари будуть об'єднані, а прозорі крапки самого нижнього шару стануть непрозорого білого кольору. Що стосується зміни режиму зображення (наприклад, перетворення з режиму RGB в CMYK), то якщо ви хочете зберегти шари, натисніть Don't Flatten (He объединять) або Don't Merge (He сливать).

У зображенні може знаходитися стільки шарів, скільки дозволяє пам'ять і місце на диску.

Краще об'єднати або злити шари, щоб зменшити розмір файлу.
4.1. СТВОРЕННЯ НОВОГО ШАРУ

Щоб створити повністю прозорий шар у режимі Normal (Нормальный), клацніть по кнопці Create New Layer (Создать новый слой), що знаходиться внизу палітри Layers (Слои).

Якщо потрібно при створенні шара задати його властивості, виберіть в меню палітри Layers (Слои) команду New Layer (Новый слой).

Також, щоб задати параметри шара, можна, нажавши клавішу Alt, клацнути по кнопці Create New Layer внизу палітри Layers.

Створити шар можна і вибравши в рядку меню LayerNewLayer (СлойНовыйСлой) (комбінація клавіш Ctrl+Shift+N), після чого повинно з'явитися вікно, в якому можна задати деякі параметри шара.

В полі Name (Имя), потрібно ввести ім'я шару. Якщо поставити галочку Group Wіth Prevіous Layer (Сгруппировать с предыдущим слоем), то новий шар стане частиною групи відсікання.

В полях Mode (Режим смешивания) і Opacіty (Непрозрачность) можна вибрати режим накладання (змішування) шарів, пізніше ці характеристики можуть бути змінені.

Новий шар з'явиться безпосередньо над шаром, що до цього був активним.

Розмір іконки, що показує зображення шара в палітрі Layers можна змінити. Для цього потрібно з меню палітри Layers (Слои) вибрати Palette Optіons (Опции палитры), і в вікні, що з'явилося, вибрати потрібний варіант.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення теми застосування визначеного...
Методичні вказівки для самостійного вивчення теми «Застосування визначеного інтеграла Римана» за курсом «Математичний аналіз» для...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...

Методичний лист про вивчення математики у 2010-2011 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №1 з курсу "Математика...

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2014/2015 навчальному році
У 2014/2015 навчальному році вивчення математики в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Харківської області у 2014/2015 навчальному році (електронний посібник)...
Нормативно-правові вказівки та науково-методичні рекомендації з питань формування робочих навчальних планів І добору навчальних програм...

Методичні рекомендації щодо вивчення природничих дисциплін у 2012-2013 н р. Посібник
Упорядник Трофименко О. Д – методист районного методичного кабінету відділу освіти Криворізької райдержадміністрації, 2012

Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
«Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти» у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка