Пошук по сайту


Тематичні етюди та сценки: (20 г.) - Програма побудована на принципах

Програма побудована на принципах

Сторінка6/7
1   2   3   4   5   6   7
Тематичні етюди та сценки: (20 г.)

 • етюд на характер поведінки тварин 8 г.

 • етюди з незакінченим сюжетом 6 г.

 • етюди та сценки на двох виконавців 6г.

Вчити вносити творчі фрагменти в ігри, сюжети вистав.

Сценічна мова: (18 г.)

 • скоромовки 6 г.

 • техніка дихання (вправи) 4 г.

 • дикція 4 г.

 • техніка сценічної мови 4 г.

Вчити змінювати модуляцію голосу, висоту тону, темп мовлення, дикцію та емоційне забарвлення.

Музика в театрі: (20 г.)

 • вправи на розвиток голосового апарату(вокальні вправи,музичні віршики) 4 г.

 • вправи на розвиток почуття ритму 4 г.

 • вправи з розвитку артистичності виконання 4 г.

 • розучування пісень та музичних номерів до вистави 8 г.

Освітньо – розвиваючі ігри та вправи: (14 г.)

 • на розвиток зорової пам’яті 2 г.

 • на розвиток моторної пам’яті та швидкості реакції(„фрукти-овочі”) 2 г.

 • на розвиток логічного мислення(вгадати предмет по його ознаках) 4 г.

 • на розвиток образного мислення 4 г.

 • на розвиток спостережливості 2 г.

Формування творчої розкутості за допомогою ігрових вправ, які допомагають легше перевтілюватись у різні образи, знімають психологічну скутість і допомагають краще працювати у колективній грі.

Робота над одноактною виставою: (44 г.)

 • читання п’єси , визначення теми , ідеї 3 г.

 • розподіл ролей та проби 5 г.

 • період роботи над твором 12 г.

 • репетиції вистави за частинами,пластика та мова героїв 12 г.

 • прогони 8 г.

- генеральна репетиція та підсумковий виступ 4 г.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • сценічну мову;

 • сценічний рух;

 • техніку акторської гри;

 • сольний та хоровий спів.

Вихованці мають вміти:

 • сценічно виконувати вокальні номери в образі персонажу;

 • набути навичок творчої роботи у колективі;

 • стійкий інтерес до театру;

 • долати почуття невпевненості,психофізичного тиску.


Вихованці мають набути досвід:

 • акторської гри;

 • сценічної витримки, гри на сцені;

 • сценічного руху.


Контроль результату здійснюється через підсумковий виступ з підготовленим сценічним твором.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Базовий компонент дошкільної освіти/ Богуш А.М. [та ін]; ― К.: Видавництво, 2012. - 26 с.

 2. Білан О.І. Українське довкілля: Програма розвитку дитини дошкільного віку/Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. – Тернопіль: Мандрівець, 2013 – 264с.

 3. Борщ Р.М., Радість творчості: програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку/ (авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.) –Тернопіль: Мандрівець, 2014, 72с.

 4. Березина О.М. Грайлик: парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі/ Березина О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А. - Тернопіль: Мандрівець, 2014

 5. Нечай С. Музика розвиває, виховує, оздоровлює/ Нечай С. – Світич, 2011


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КАЗКОВІ НОТКИ”

(Автор: Кучерява С.З.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Однією з основоположних цілей сучасного суспільства є формування особистості, що має розвинену духовність, основи якої закладаються ще в дошкільному віці.

Важливу роль у духовному становленні особистості відіграє музика. “ Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику і діставати насолоду від неї ”, - писав В. Сухомлинський. Він же наголошував: “ Без музики важко переконати людину, яка вступає в світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання , по суті , є основою емоційної, естетичної, моральної культури ” . Музична освіта - важливий розділ естетичного виховання, тому важливо ще у дошкільному віці прививати любов до музика та розвивати музичні здібності.

Програма „Казкові нотки” створена згідно програми розвитку дитини дошкільного віку „Українське дошкілля”.

Програма відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти: реалізація особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти, прилучення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування у дошкільників цілісної картини світу. В ній використовуються кращі зразки музичних творів композиторів минулого та сучасності. При підборі музичного матеріалу також враховані вікові , психолого-фізіологічні, мовленнєві можливості дітей, що сприятиме підвищенню емоційного впливу на них музики. Програма розрахована на два роки навчання для дітей середнього дошкільного віку (п’ятий рік життя) та старшого дошкільного віку (шостий рік життя). Заняття проводяться 1 раз на тиждень по 30 хвилин.

Мета програми:

 • розвивати творчі здібності дитини;

 • ознайомлювати з основами музичної грамоти;

 • формувати у дітей музичну культуру;

 • навчати дітей слухати і розуміти музику;

 • розвивати музичний слух, відчуття ритму,музичну пам’ять;

 • зацікавлювати та виховувати любов до музичного мистецтва.


Основні завдання програми:

 • розвивати здатність дітей захоплюватися красою музичних образів, настроїв, емоційно реагувати на тембр, ритм, лад музичних творів;

 • сприяти отриманню задоволення від самовираження в музиці (власна музична творчість, музикування, пластичне інтонування);

 • вчити співати природнім голосом, без напруження;

 • залучати до виконання музичних рухів, передаючи конкретний характер музики, зміну її динаміки, темпу, регістрів;

 • розвивати чуття інтонаційної виразності української народної музики на прикладі українських народних пісень та ігор.


Робота студії проводиться в груповій формі. Приймаються діти, які виявляють бажання до музичних занять, співу і виявили музично - ритмічні здібності мінімального рівня.

При зарахуванні до студії у них перевіряються музичний слух, голос (проспівати пісню за вибором дитини, повторити заданий мотив, проспівати задану ноту тощо), відчуття ритму (поплескати в долоні заданий ритм, марш під музику тощо), емоційно - образного (емоційні реакції на почуту мелодію, пісню), музична пам'ять.

В кінці кожного півріччя відбувається святковий концерт, який є основним підсумком роботи дитини. Свято відбувається на сцені, на концерт запрошуються батьки, дідусі та бабусі, друзі та гості. На таких концертах дітки показують свої вміння, вчаться концертній витримці, збільшується впевненість у собі та в своїх силах.

Програма є орієнтовною. Керівник може вносити зміни й доповнення у її зміст, плануючи свою роботу з урахуванням стану матеріально-технічної бази закладу, інтересів вихованців тощо.

Розподіл годин за темами теж є орієнтовним. Керівник, враховуючи

підготовку вихованців, може внести корективи до програми та визначити кількість годин, необхідних для засвоєння відповідної теми.
Перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНп/пРозділ, тема

Кількість годин

теоретичні

практичні


усього

1.

Вступне заняття

1

-

1

2.

Вправи на розвиток дихання.

2

3

5

3.

Спів музичних творів.

4

6

10

4.

Основи музичної грамоти.

2

2

4

5.

Вправи на розвиток вокальних навичок.

2

3

35

6.

Слухання музичних творів.

1

4

5

7.

Музично – ритмічні рухи.

2

3

5

8.

Підготовка до сценічного виступу.

-

1

1
Разом

14

22

36ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Вступне заняття ( 1 год.)

Знайомство. Країна музики.

2. Вправи на розвиток дихання (5 год.)

„РЕБЕРЦЯ” (на правильний вдих) „ПІРНАЄМО” (на довготу видиху), „ПОВІТРЯНА КУЛЯ” (на затримку дихання),поспівки: Співаємо як котики: „М’яв” співаємо на мі-до і поступово піднімаємося вгору на пів тону.

Співаємо як песики: „Гав” співаємо на до-до-до-до і поступово піднімаємося вгору на пів тону.

Дотягуємось до хмаринки: співаємо „ля” по нотам до-мі-соль-до і показуємо ручкою як ми тягнемось.

3.Спів музичних творів. (10 год.)

Спів різнохарактерних пісень на різну тематику. Спів у різних жанрах із танцювальними рухами. ( репертуар творів згідно програми „Українське дошкілля”, додатки середній дошкільний вік).

4.Основи музичної грамоти. (4 год.)

Регістри. Високі, середні і низькі звуки.

(Ігри на слух. Вивчення регістрів: верхній (пташечки), середній

(лисички),низький (ведмедики).)

Лад. Дівчинка Мажор і хлопчик Мінор. (Додаток 5).

(Знайомство з Дівчинкою Мажор і хлопчиком Мінор. Вправи на слух для

визначення ладу).

Рух мелодії вверх та вниз.

(Веселі сходинки).

Кольорові нотки.

5. Вправи на розвиток вокальних навичок. ( 5год.)

Артикуляційні вправи:

За сюжетними малюнками .

Казка «Подорож язичка».

Ігри та вправи на розвиток вокальних здібностей:

„ПОМУКАЄМО” (на розігрівання в'язок), „ЛІТАЧОК” (на відчуття хроматизму), „ПОЛІТ ДЖМЕЛЯ” (на гнучкість голосу), „ЖАБА” (на гнучкість голосу-стрибки), „ПЕЧЕНА КАРТОПЛЯ” (на позицію звукодобування), „ВІДЛУННЯ” (на слух).

6.Слухання музичних творів. (5 год.)

Аналіз музичних творів, опис за характером звучання, емоційний зміст твору, малюнки на тему, асоціації. ( репертуар творів згідно програми „Українське дошкілля”, додатки середній дошкільний вік.

7. Музично – ритмічні рухи.( 5 год.)

На засвоєння основних рухів (крок, біг, стрибки та їх різновиди). На розвиток окремих груп м’язів та рухливості суглобів (загально розвиваючі вправи). Для підвищення якості виконання рухів, які допомагають їм орієнтуватися у просторі. Танцювальні рухи.  ( репертуар творів згідно програми „Українське дошкілля”, додатки середній дошкільний вік).  

8. Підготовка до сценічного виступу. (1 год.)

Сценічні навички,сценічна витримка.
Другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
п/пРозділ, тема

Кількість годин

теоретичні

практичні

всього

1.

Вступне заняття

1

-

1

2.

Дихальні вправи.

2

3

5

3.

Спів музичних творів.

4

5

10

4.

Музична грамота.

2

3

5

5.

Вокальні вправи

2

3

4

6.

Слухання музичних творів.

1

4

5

7.

Музично – ритмічні рухи.

1

3

5

8.

Підготовка до сценічного виступу.

-

1

1
Разом

13

23

36ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Вступне заняття ( 1 год.)

Країна музики.

2. Дихальні вправи (5 год.)

„РЕБЕРЦЯ” (на правильний вдих) „ПІРНАЄМО” (на довготу видиху), „ПОВІТРЯНА КУЛЯ” (на затримку дихання),поспівки: Співаємо як котики: „М’яв” співаємо на мі-до і поступово піднімаємося вгору на пів тону.

Співаємо як песики: „Гав” співаємо на до-до-до-до і поступово піднімаємося вгору на пів тону.

Дотягуємось до хмаринки: співаємо „ля” по нотам до-мі-соль-до і показуємо ручкою як ми тягнемось.

3.Спів музичних творів. (10 год.)

Спів різнохарактерних пісень на різну тематику. Спів у різних жанрах із танцювальними рухами. ( репертуар творів згідно програми „Українське довкілля”, додатки старший дошкільний вік).

4.Музична грамота. (5 год.)

Регістри. Високі, середні і низькі звуки.

(Ігри на слух. Вивчення регістрів: верхній (пташечки), середній

(лисички),низький (ведмедики).)

Лад. Дівчинка Мажор і хлопчик Мінор. (Додаток 5).

(Знайомство з Дівчинкою Мажор і хлопчиком Мінор. Вправи на слух для

визначення ладу).

Динамічні відтінки. Голосно і тихо.

(Що таке форте і піано. Слухові вправи.)

Вивчення назв нот.

(„ДО”- червона нотка,„РЕ” - оранжева нотка,„МІ” - жовта нотка,„ФА” - зелена нотка, „СОЛЬ” - голуба нотка,„ЛЯ” - синя нотка,„СІ” - фіолетова нотка).

Скрипковий та басовий ключ.

(Казка про два царства: Царство Скрипкового короля і Басового.)
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Пояснювальна записка Тематичний план початковий рівень і-й рік навчання
Програма побудована на предметно практичній діяльності, яка для дітей 5-8 років є необхідною ланкою цілісного процесу комунікативного,...

Вступ Програма «Інформатика»
Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої...

Навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...

Чинна програма Нова програма Зміни 54 години. I семестр 16 годин,...
Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх властивості. Вимірювання відрізків І кутів. Бісектриса кута. Відстань...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...

Програма електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник»
Програма електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник» Посібник для методистів з бібліотечних фондів та бібліотекарів...

Програма вступних фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою ктпн на основі освітньо-професійної...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Програма адаптована до Програми «Міжпредметний зв'язок математики...
Програма адаптована до Програми «Міжпредметний зв'язок математики та інформатики на різних рівнях навчальної діяльності школярів»...

Програма Інтел Навчання для майбутнього № з/пБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка