Пошук по сайту


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН - Програма побудована на принципах

Програма побудована на принципах

Сторінка4/7
1   2   3   4   5   6   7

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
п/пРозділ, тема

Кількість годин

Теоретичні

заняття

Практичні

заняття

Усього


1.

Величина предметів

2

2

4

2.

Орієнтування у просторі

1

3

4

3.

Орієнтування у часі

1

2

3

4.

Геометричні фігури

2

3

5

5.

Ідея збереження кількості. Число

2

5

7

6.

Додавання і віднімання в межах 10. Задачі

5

8

13
Разом

13

23

36


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Величина предметів ( 4 годин )

Систематизація знань і дій уже засвоєних. Розширення і поглиблення знань про розмір предметів шляхом більш точного і повного обстеження. Складання упорядкованого ряду предметів за певними ознаками. Вимірювання різними мірками. Засвоєння термінів: „довжина”, „маса”, „об’єм”.

Орієнтування в просторі ( 4 годин )

Розміщення геометричних фігур усередині однієї фігури або поза нею; орієнтування на площині, вправи в зошиті. Напрямки у просторі стосовно дитини і будь-якого предмета.

Орієнтування в часі ( 3 годин )

Міри часу: тиждень, місяць, рік. Назви місяців, їх послідовність. Орієнтування в часі за допомогою годинника. Знайомство з календарем вміння користуватися ним.

Геометричні фігури ( 5 годин )

Точка, пряма, промінь, відрізок, ламана лінія. Багатокутники. Елементи багатокутника: сторони, вершини, кути. Вимірювання довжини відрізка і побудова відрізка заданої величини за допомогою лінійки. Одиниці довжини: метр, сантиметр. Геометричні тіла.

Ідея збереження кількості. Число. ( 7 годин )

Формування уявлень про число і цифру. Кількісна і порядкова лічба в межах 20. Зворотна лічба. Лічба парами. Лічба предметів у різних ситуаціях і напрямках. Число не залежить від розмірів елементів та їх просторового розміщення. Властивості натурального ряду чисел: будь-яке число можна утворити додаванням 1 до попереднього; будь-яке число більше попереднього, менше наступного. Порівняння суміжних чисел. Засвоєння термінів „наступне”, „попереднє” числа. Число і цифра. Склад чисел з двох менших чисел. Склад чисел з одиниць.

Додавання і віднімання в межах 10. Задачі. ( 13 годин )

Складання прикладів на додавання і віднімання за малюнками і практичними діями. Компоненти додавання (доданок, доданок, сума). Компоненти віднімання (зменшуване, від’ємне, різниця). Складання прикладів на додавання на основі складу кожного числа. Збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Задача, її структура (умова, запитання). Складання задач за малюнками і практичними діями. Розв’язування задач на основі практичних дій з предметами та текстових задач (задачі на знаходження суми, остачі, невідомого доданка, задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, задачі на різницеве порівняння). Додавання і віднімання на лічильній лінійці. Складання предметів. Логічні ігри. Головоломки.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Перший рік навчання

Вихованці мають знати:

 • розрізняти і правильно називати цифри 0, 1 – 10;

 • склад чисел з двох менших в межах 5;

 • правильно і в певній послідовності називати числівники при лічбі;

 • назви днів тижня, пори року.


Вихованці мають вміти:

 • групувати геометричні фігури за формою, розпізнавати їх і позначати відповідними назвами;

 • аналізувати просторове розміщення предметів;

 • утворювати нове число додаванням 1 до попереднього;

 • встановлювати відношення „більше - менше” між числами на основі встановлення взаємо однозначної відповідності між множинами;

 • складати приклади на додавання і віднімання за малюнками, практичними діями;


Вихованці мають набути досвід:

 • обчислювання прикладів на додавання і віднімання способом перелічування суми, або остачі;

 • розв’язування задачі на знаходження суми або остачі за допомогою малюнків, або практичних дій.


Другий рік навчання

Вихованці мають знати:

 • що, число більше від попереднього і менше наступного на 1;

 • склад чисел з двох менших у межах 10;

 • розрізняти і правильно називати цифри 0, 1 – 10;


Вихованці мають вміти:

 • систематизувати та групувати предмети за певними ознаками;

 • знаходити геометричні фігури на малюнках, моделях, у формі навколишніх предметів;

 • будувати відрізки за заданою величиною;

 • лічити в межах 10 від будь-якого числа в прямому і зворотному порядку;

 • утворювати число додаванням одиниці до попереднього числа, користуючись цифровим рядом;

 • давати повну характеристику числа, вказавши його місце відносно інших чисел;

 • порівнювати пари чисел, користуючись знаками „>”, „<”;


Вихованці мають набути досвід:

 • розв’язування задач різних типів;

 • користування лічильною лінійкою при додаванні і відніманні;

 • користування знаннями математики в логічних іграх, головоломках.ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України „Про дошкільну освіту”;

 2. Базовий компонент дошкільної освіти/ Богуш А.М. [та ін]; ― К.: Видавництво, 2012. - 26 с.

 3. Білан О.І. Українське довкілля: Програма розвитку дитини дошкільного віку/Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. – Тернопіль: Мандрівець, 2013 – 264с.

 4. Зайцева Л.І.Формування логіко-математичної компетентності дітей 5-го та 6-го року життя/ Зайцева Л.І. - ЛАНДОН-ХХІ, 2011

 5. Новікова В.П. Математика в дитячому садку з дітьми 3 – 7 років. / Новікова В.П. Ранок ,2007 – 72с.

 6. С.А.Ігнатьєва. Математика/ С.А.Ігнатьєва. Яковлева О.П. Ранок, 2011.—128 с.

 7. Л.Генденштейн Енциклопедія розвиваючих ігор./ Л.Генденштейн, О.Мадишева. Київ-Харків, 1999.

 8. Машовець М.А. Математична скарбничка/ Сім кольорів, 2013


ПРОГРАМА ГУРТКА

МУЗИЧНА СКАРБНИЧКА”

(Автор: Лутак С.В.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Одним з дійових засобів естетичного виховання дитини є музика.

Музика – це мова почуттів. Мелодія передає найтонші відтінки почуттів,недоступні слову. І якщо словом обмежується проникнення наставника в потаємні куточки юного серця, то після слова починається тонше і глибше проникнення - проникнення музики.

Музика – могутній засіб виховання, це джерело радості й натхнення для значної частини людей. Її пізнавально-виховні можливості невичерпні.

Серед різних видів музичного мистецтва виняткове значення має поєднання хореографії та сольного або хорового співу. Оскільки дітям властиве образне, конкретне мислення, поєднання в пісні словесного , музичного та хореографічного мистецтва робить її (пісню) , особливо впливовою на дитину.

На заняттях „Музичної скарбнички” діти вчаться розуміти музичне мистецтво через пісню, хоровод чи танок. Співоча та хореографічна творчість має велике значення в естетичному розвитку дитини, прищеплює любов до прекрасного. Саме така мета стоїть перед керівником гуртка, оскільки естетичне виховання повинно починатися в ранньому віці.

У перші шість років свого життя діти накопичують найбільшу частину інформації про навколишній світ. Важливим для повноцінного розвитку дитини є залучення її до світу прекрасного, уміння відрізняти справжнє мистецтво від підробки, виховання з раннього дитинства витонченого смаку. Це створить гармонійну основу, яка допоможе їй у майбутньому стати людиною з тонким відчуттям прекрасного.

Дитячі студії, гуртки естетичного спрямування мають потужний освітній потенціал,запроваджуються актуальні пошуки нових підходів до вирішення питання художньо-естетичного розвитку юного покоління.

Щоб навчитися танцювати треба, в першу чергу , оволодіти елементарними основами хореографічної грамоти — засвоїти рухи, уміти відчувати музику, координувати свої рухи з її ритмом, а голос співака є найбільш досконалим музичним інструментом і потребує особливого професійного підходу з боку педагога. Вчитель повинен врахувати в практичній діяльності такі чинники :

 • гармонійне взаємовідношення між внутрішнім розвитком дитини та зовнішніми її проявами

 • психолого індивідуальні особливості кожної дитини, темперамент

 • художній стиль та акторську майстерність

Незважаючи на загально естетичний характер навчання, методика виконання елементів, вправ, постановки голосу, закони хорового співу, вимоги до їх виконання залишаються високими.

Мета програми :

 • навчити дітей основ вокального та танцювального мистецтва, дати їм необхідні знання , навички, техніку виконання, емоційну розкутість

 • розвивати фантазію, бажання імпровізувати

 • відчувати себе рівноправним та важливим учасником дитячого колективу

 • прививати любов до прекрасного

Основне завдання програми :

 • дати учням початкову вокальну та хореографічну підготовку

 • виявити нахили дітей і задовольнити потребу в руховій та співочій активності

 • розвинути почуття ритму, вокально-творчий спокій, координацію рухів

 • розвивати такі поняття як культура та норми поведінки в колективі та суспільстві.

Програма складається з таких розділів : «основи музичного руху», «ритміка», «ансамблевий спів», «танцювальна азбука»(елементи класичного та народно-сценічного, сучасного танців), «танцювальні елементи»( етюди та танці), «музичні ігри та танці», «гімнастичні вправи».

Програма створена на основі програми розвитку дитини дошкільного віку „Українське дошкілля”.

Початковий курс програми розрахований на два роки навчання по одній годині на тиждень(36 годин на рік ).

Пропонований обсяг змісту програми забезпечує набуття учнем елементарних знань і навичок,які надалі можна розвивати та застосовувати як у побуті , так і сценічній діяльності.

Календарне планування охоплює усі розділи програми. У ньому вказаний програмовий матеріал,вимоги,зміст роботи.

Організаційно – методичні рекомендації

Кожне заняття включає всі основні розділи програми. Час , відведений на кожний розділ , можна варіювати залежно від теми , мети і завдань уроку. Важливо так організувати заняття , щоб перехід від одного виду діяльності до іншого був логічним і природнім.

На заняттях «Музичної скарбнички» учні повинні бути вдягнені в легку, естетичну та зручну для рухових вправ форму. Заняття мають проводитись у світлому, добре провітреному приміщенні з дерев’яною підлогою. Урок проводиться під музичний супровід. Календарне планування повинно охоплювати усі розділи програми.
Перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема.

Кількість годин

Теор.

Практ.

Усього

1

Основи музичного руху

1

3

4

2

Ритміка

1

3

4

3

Ансамблевий спів

1

5

6

4

Танцювальна азбука

1

5

6

5

Танцювальні елементи

1

5

6

6

Музичні ігри та танці

-

4

4

7

Гімнастичні вправи

1

5

6

8

Разом

6

30

36


На кожному занятті повторюються вивчені рухи та вивчаються нові,закріплюються рухи в різних комбінаціях,музичних вправах та іграх, танцях для розвитку артистичності та виразності. Так само, кожний вивчений куплет пісні або хороводу повторюється, закріплюється з рухами або танцювальними елементами і вивчається новий.

Заняття тривають 30 хвилин.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1 . Основи музичного руху (4 г.)

Колективно-порядкові вправи.

- марширування; ходіння по одному, розходження направо,наліво.

- ознайомлення з поняттям: коло , колона.

- шикування на марші в коло , колону , створення кола з колони ; вільне розміщення на площі.

 1. . Ритміка (4 г.)

- на розвиток музично – слухового сприймання :

вслуховування в музичне звучання ;

відплескування долонями нескладних ритмічних малюнків на слух.

- музично – ритмічне тренування ;

рух у характері і темпі музики ;

вправи на розвиток уваги ;

початок і закінчення руху разом з музикою.

- рухова імпровізація на музику :

динамічні відтінки твору (форте , піано)

вправи на формування активного сприйняття музики , розвиток уяви , ініціативи.

- Розвиток емоційного сприйняття музики :

передача музичного образу через рух ,

передача характеру образу , який підказує музика.

 1. Ансамблевий спів (6 г.)

Вивчення музичних творів, пісень, співанок з легкими танцювальними рухами. Включаються в репертуар також хороводи, які добре поєднуються з ігровими елементами . Хороводи відіграють важливу роль у вивченні традицій рідного краю та інших народів, вони є складовою обрядових свят.

 1. . Танцювальна азбука (6 г.)

  • уклін (положення рук на поясі, за край спіднички )

  • вправи для рук ( позиціїї 1,2,3 ; пор де бра )

  • вправи для ніг ( по 6 – й позиції : стрибки на двох ногах –соте та піджаті ; піднімання на півпальцях – реліве; підтягування пальців стопи однієї ноги до коліна другої - пасе ; витягування стопи вперед на носочок – тендю батман)

  • елементи рухів українського , російського танців

 1. Танцювальні елементи (6 г.)

- крок – підскок

- етюд „Буратіно”

- етюд „Ляльки”

 1. Музичні ігри та танці (4 г.)

  • „Ми крокуєм дружно в ряд”

  • „Піднімайте вище ніжки”

  • „Сиділи два ведмеді”.

6. Гімнастичні вправи (6 г.)

  • вправи на підлозі (розкриття ступнів , натягування ніг і т.д.)

  • вправи на різні групи м’язів

  • вправи на гнучкість (складки, жабки, місточки, нахили, кільце, кошик)

- підготовчі вправи до шпагатів
Другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розділ, тема

Кількість годин

теор.

практ.

Усього

1

Музично-рухові вправи

1

3

4

2

Ритміка

1

3

4

3

Спів музичних творів.

1

5

6

4

Основи хореографії

1

5

6

5

Танцювальні елементи

1

5

6

6

Музичні ігри та танці

-

4

4

7

Гімнастичні вправи

1

5

6

8

Разом

6

30

36


Протягом другого року навчання повторюється вже пройдений матеріал. Програмою передбачено подальше вивчення рухів рук і ніг,розвиток музично – ритмічної діяльності,вивчення нескладних танцювальних елементів. Підбирається складніший пісенний матеріал, котрий супроводжується танцювальними елементами або комбінується з танцювальними етюдами.

ЗМІСТЬ ПРОГРАМИ

 1. Музично-рухові вправи (4 г.)

Колективно порядкові вправи .

  • фігурне марширування: ходіння по діагоналі, по колу, на високих півпальцях, на п’ятах, з високим підніманням колін, з підскоком тощо

  • ознайомлення з поняттям: ланцюжок, равлик

  • шикування на марші з колони в шеренгу, з шеренги в ланцюжок, з ланцюжка в равлик тощо

2. Ритміка (4 г.)

- на дальший розвиток музично – слухового сприймання : ознайомлення з темпами, оплески в темпі музики

- музично – ритмічне тренування: поняття про музичну фразу, затакт, вправи на ритмічні малюнки в різних темпах

- рухова імпровізація на музику: динамічні відтінки в музиці, відчуття контрастності звучання музики, дальший розвиток уяви

- розвиток емоційного сприймання музики: передача в руках характеру різних за змістом музичних творів, розвиток творчої уяви.

3. Спів музичних творів. (6 г.)

Вивчення більш складніших музичних творів (розширення діапазону, рухливого темпу і т.д.) з танцювальними рухами та таночками. Вивчення календарно-обрядових пісень та ознайомлення із традиціями нашого народу.

4.Основи хореографії (6 г.)

  • уклін ( дівчата – по 1-й позиції, а хлопці – по 6-й позиції)

  • вправи для рук (крім класичних позицій додаються позиції народної та сучасної хореографії)

  • вправи для ніг ( всі вправи виконуються по 6-й і по 1-й позиціях)

  • притупування, припадання, підготовка до присядки

  • позиції рук в модерні ( 1-а, 2-а, 5-а)

  • кидки ногою (батман тандю жете)

5. Танцювальні елементи (6 г.)

  • крок – підскок з поворотами

  • полька

  • комбінація польки з кроком – підскоком

  • боковий галоп

  • вальсовий крок

  • крок гуцульського танцю

  • припадання, присядка

 1. Музичні ігри та танці ( 4 г.)

- „Веселі нотки”

- „Сім нот”

- новорічні пісні

- веснянки

- дитячий танок

- „Вальс”

 1. Гімнастичні вправи (6 г.)

Вправи на підлозі для розвитку гнучкості і зміцнення м’язів преса.

Дельфін ( лежачи на животі, одночасно відривати руки і ноги від підлоги ); складочка ( сидячи на підлозі, покласти корпус на рівні ноги );

розтяжка ( сидячи на підлозі, витягувати праву та ліву ноги в шпагат нахиляти корпус по черзі до правої і до лівої ніг, які розведені широко в боки, а також , щоб діафрагма торкалася підлоги );

„берізка”, „плуг”, „кільце”, „кошик”, „місток”.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Перший рік навчання

Вихованці мають знати :

 • що танцювальна вправа виконується під музичний супровід

 • позиції ніг та позиції і положення рук

 • що співати можна під музичний супровід чи без нього ( акапельно )

 • назви гімнастичних вправ

Вихованці мають вміти :

 • визначати темп і характер музики, що супроводжує танцювальні рухи

 • орієнтуватися на площині , координувати свої рухи з музичним супроводом

 • виконувати танцювальні вправи , поклони

 • спокійно та впевнено виконувати вокальний твір під музичний супровід чи без нього (акапельно), разом з іншими учасниками чи індивідуально

 • вміти поєднувати спів з виконанням танцювальних рухів

Вихованці мають набути досвід:

 • Співу під музичний супровід;

 • Співу із рухами;

 • Виконання танцювальних етюдів;

 • Виконання гімнастичних вправ.


Другий рік навчання
Вихованці мають знати :

 • термінологію, основні особливості рухів ;

 • позиції ніг – 1,6 ;

 • позиції рук – підготовча,1,2,3 ;

 • характерні особливості виконання хороводів та веснянок;

 • назви гімнастичних вправ.

Вихованці мають вміти :

 • передавати в вокальних творах та танцювальних етюдах зміст і образи музичних творів ;

 • виразно , правильно і ритмічно виконувати під музичний супровід танцювальні вправи, етюди, композиції, а вокальні твори виконувати як під супровід , так і без нього, чисто інтонуючи мелодію ;

 • свідомо та невимушено пересуватися у хореографічному залі.

Вихованці мають набути досвід:

 • Співу під музичний супровід;

 • Співу із рухами;

 • Виконання танцювальних етюдів;

 • Виконання гімнастичних вправ.Основою успіху та продуктивності навчального процесу є дотримання програми та поурочного планування занять. Програма може видозмінюватись та удосконалюватись, доцільне також урізноманітнення репертуарного матеріалу.

Результатом навчально – виховного процесу є засвоєння знань, набутих на протязі всього періоду навчання ; розвиток особистості творчої, впевненої, комунікабельної; виховання почуття відповідальності , усвідомлення себе часткою великого дитячого колективу.

Стимулом для дитячого колективу є залучення до виступів на святах відділу „Радість”, проведення відкритих занять для батьків, участь у святах „ПАДІЮНу”.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Закон України „Про дошкільну освіту”;

 2. Базовий компонент дошкільної освіти/ Богуш А.М. [та ін]; ― К.: Видавництво, 2012. - 26 с.

 3. Білан О.І. Українське довкілля: Програма розвитку дитини дошкільного віку/Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. – Тернопіль: Мандрівець, 2013 – 264с.

 4. Борщ Р.М., Радість творчості: програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку/ (авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.) –Тернопіль: Мандрівець, 2014, 72с.

 5. Шевчук А. Дитяча хореографія: навч.-методич. посіб. / Шевчук А. – К.: Шк.світ, 2008.

 6. Нечай С. Музика розвиває, виховує, оздоровлює/ Нечай С. – Світич, 2011

 7. Вільчковський Є. С Інтеграція рухів і музики у фізичному розвитку дітей старшого дошкільного віку/ Вільчковський Є. С. - Тернопіль: Мандрівець, 2011 – 128с.

ПРОГРАМА ГУРТКА

ЦІКАВА АНГЛІЙСЬКА”

(Автор: Корбач Н.А.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Кредо гуртка з англійської мови - навчаємось граючи.

Дошкільний вік є найбільш сприятливим для засвоєння іноземної мови. Природна допитливість, відсутність "застиглої" системи цінностей, імітаційні здібності, відсутність психологічного бар'єру страху у використанні іноземної мови як засобу спілкування і т.д. сприяють ефективному вирішенню завдань, що стоять перед вихователем. Пріоритетними є творчі завдання, які вони виконують в ігровій формі, що сприяє становленню їх здібностей і створює сприятливий психологічний клімат. Граючи, діти легко засвоюють складні поняття, і вивчення іноземної мови перетворюється на захоплююче заняття. Якщо для досягнення успіху в грі дитині потрібно зробити якусь мовну дію, то воно освоюється майже без зусиль.

Головним завданням відділу „Радість” є всебічно-гармонійний розвиток дитини. А саме формування її інтелекту, свідомості, мислення, розкриття здібностей і культурний навиків.

Навчальна програма створена на основі програми Гунько С. „Граючись вчимося. Англійська мова: Програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації”

Мета даної програми полягає в тому, щоб сформувати у дітей віком 4-5 років навички усного володіння іноземною мовою а також сприяти загальному розвитку дитини. Навчання англійської мови дітей дошкільного віку базується на принципі зацікавленості і мимовільному запам'ятовуванні, тому на кожному занятті навчання відбувається у формі гри та при постійній зміні видів діяльності враховуючи специфіку можливостей концентрувати увагу дітей. Комплексні заняття з англійської мови допоможуть дитині адаптуватись в іншому середовищі,закладуть основу і підготують дитину до подальшого навчання в школі.

Розвиваючий аспект навчання передбачає розвиток мовних і розумових здібностей дітей. Вивчення іноземної мови на ранніх етапах сприяє формуванню комунікативної властивості особистості, уваги і запам'ятовування, лінгвістичної спостережливості, самостійності, планування мови, самоконтролю.

Особливістю програми гуртка є широке використання ігор для навчання іноземної мови. Кожне заняття будується як заняття спілкування, максимально наближений до природного спілкування, щоб діти якомога раніше відчули результат своїх зусиль. Для створення комунікативної обстановки на заняттях важливу роль відіграє підтримка високої активності кожної дитини.

Необхідно залучати дітей до проектної роботи, яка завжди носить творчий характер.

Форми роботи гуртка:

- Бесіди;

- Ігри (рухливі, навчальні, пізнавальні, комунікативні, логічні, рольові, дидактичні, лінгвістичні);

- Конкурси;

- Вікторини ;

- Урочні заняття

- Підсумкові заняття
Виховна мета діяльності гуртка:

виховання культури спілкування;

розширення світогляду;

виховання естетичного сприйняття пісенно-поетичного матеріалу;

виховання толерантного ставлення до інших культур,

розвиток позитивних якостей;

розвиток творчого рівня вихованців, артистизму.
У навчанні дошкільників англійської мови необхідно керуватися принципами:

1.свідомості;

2.зіставлення та порівняння граматичних явищ;

3.однієї трудності (на занятті вводиться один чи лише кілька взаємозв'язаних зразків мовлення);

4.автоматизації граматичних навичок;

5.презентації граматичних явищ з урахуванням віку та етапу навчання.

При формуванні автоматизації граматичних навичок необхідно керуватися принципом систематичної повторюваності одних і тих самих граматичних форм у зразках мовлення та принципу активної мовленнєвої практики.

Єдиним шляхом формування у дошкільників пізнавальних мотивів та інтересу до вивчення англійської мови має стати надання цим мотивам та інтересам ігрової спрямованості, оскільки ігрова діяльність у цьому віці є провідною. Організація занять, що будуються на довільному запам'ятовуванні та довільній імітації без гри, не відповідає психічному розвиткові дитини. Лише ігрова комунікативна спрямованість кожного заняття дає змогу зробити навчання таким, щоб іншомовний матеріал запам'ятовувався, осмислювався дитиною мимовільно. У грі дитина буде мимовільно докладати зусиль, напружувати пам'ять, вправлятися у вимові звуків, вживанні іншомовних слів та фраз. Побудова заняття в ігровій формі, створення ситуації „чарівної казки” допомагає дитині розв'язувати завдання спілкування іншомовними засобами.

Використання рідної мови на заняттях обов'язкове, саме рідною мовою організовується ігрова діяльність, пояснюються завдання, способи їх виконання. Лише тоді, коли всі діти будуть розуміти й реагувати на прості звертання, вказівки, розпорядження, прохання, що робляться англійською мовою, педагог зможе обмежити використання рідної мови. Ігрові ситуації занять повинні моделювати дитяче спілкування, ігри, аналогічні іграм рідною мовою, поєднувати мовленнєві та немовленнєві дії, вербальне та невербальне спілкування, візуальне та звукове подання інформації, використання англомовних соціокультурних джерел, адресованих дітям (пісні, вірші, ігри, інші види фольклору та авторські тексти). Особлива увага має приділятися логічній послідовності, взаємозв'язку використання рецептивних, репродуктивних, продуктивних, комунікативних та умовно-комунікативних вправ.


Основні завдання навчання такі:

 • викликати у дітей інтерес до вивчення англійської мови та підтримувати цей інтерес упродовж усього періоду навчання;

 • цілеспрямовано навчати спілкування англійською мовою в межах комунікативного мінімуму, що пов'язаний зі світом дитинства;

 • залучати мовленнєвий досвід дітей спілкування рідною мовою для перенесення на спілкування англійською і навпаки;

 • актуалізувати в процесі навчання позитивні риси характеру,

 • сприяти формуванню культури спілкування, загальнолюдських моральних якостей;

 • формувати позитивне ставлення до довкілля, що передбачає відкритість, толерантність, повагу до інших народів.Програма розрахована на два роки навчання.
Група I-го року навчання комплектується з дітей віком 4 роки.

Метою 1-го року навчання є:

-В доступній та зацікавлюючій формі ознайомити дітей із звучанням англійської мови( звуки, букви, слова).

-Розвивати у дошкільнят інтерес до англійської мови.

-Навчити дітей окремим словам відповідно до теми.

-Вивчення простих фраз щоденного вжитку.

-Вивчення коротких віршиків та пісень.
Перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
п/пРозділ, тема

Кількість годин

Теоретичні

заняття

Практичні

заняття

Усього


1.

Знайомство

1

1

2

2.

Мовленнєва компетенція.

3

4

7

3.

Пори року

3

5

8

4.

Числа. Кольори.

1

1

2

5.

Частини тіла.

1

1

2

6.

Моя сім’я

1

1

2

7.

Іграшки.

1

2

3

8.

Овочі та фрукти.

1

2

3

9.

Світ навколо нас. Меблі. Посуд.

2

2

4

10.

Комахи

1

1

2

11.

Заключне заняття.

-

1

1
Всього

15

21

36
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Пояснювальна записка Тематичний план початковий рівень і-й рік навчання
Програма побудована на предметно практичній діяльності, яка для дітей 5-8 років є необхідною ланкою цілісного процесу комунікативного,...

Вступ Програма «Інформатика»
Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої...

Навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...

Чинна програма Нова програма Зміни 54 години. I семестр 16 годин,...
Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх властивості. Вимірювання відрізків І кутів. Бісектриса кута. Відстань...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...

Програма електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник»
Програма електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник» Посібник для методистів з бібліотечних фондів та бібліотекарів...

Програма вступних фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою ктпн на основі освітньо-професійної...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Програма адаптована до Програми «Міжпредметний зв'язок математики...
Програма адаптована до Програми «Міжпредметний зв'язок математики та інформатики на різних рівнях навчальної діяльності школярів»...

Програма Інтел Навчання для майбутнього № з/пБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка