Пошук по сайту


ЗМІСТ ПРОГРАМИ - Програма побудована на принципах

Програма побудована на принципах

Сторінка3/7
1   2   3   4   5   6   7

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Звукова культура мовлення (5 год.)

 • Спогади про літо. (Розповіді з власного досвіду);

 • Овочі та фрукти (звукова виразність мовлення, розподіл овочів і фруктів по кошиках);

 • Дидактичні ігри на розвиток фонематичного слуху;

 • Осіння казка ( інтонація у розповіді, сила голосу);

 • Зимові загадки (питальна та ствердна інтонація);

2. Словникова робота ( 5 год.)

 • Подарунки осені. Урожай (поповнення словникового запасу)

 • Іграшки ( розширення запасу слів за рахунок назв іграшок, якостей та дій);

 • Дидактична гра „Мишко, зроби!”.

 • Небезпечні речі (вміння добирати слова з протилежним значенням (можна – неможна, безпечно – небезпечно);

 • Ліс (опис природи лісу та лісових мешканців).

3. Граматична правильність мовлення ( 5 год.)

 • Птахи ( утворювання назв птахів жін. та чол. роду);

 • Транспорт (дидактичні ігри та правильну вимову слів);

 • Казка „Рукавичка” (будова речень різного типу);

 • Календар (орінтування в часі. Теперішній, минулий та майбутній час);

 • Загадки (питальні речення).

4. Зв’язне мовлення ( 4 год.)

 • Сніг (складання творчої розповіді);

 • Колядки, щедрівки (правильна вимова слів, чіткість);

 • „Рукавичка” (вчити дітей послідовно будувати розповідь) .

 • „Зимонька – пора весела” (ігри на розвиток зв’язного мовлення).

5. Мовленнєвий етикет ( 2 год.)

 • Січень січе (порівняння слів грубості та ввічливості).

 • „Дарунки від білочки” ( слова ввічливості „дякую”, „будь ласка”…).

6. Навчання елементів грамоти (7 год.)

 • голосні звуки (звуковий аналіз слова. Вправи);

 • „Про що розкаже Зима” ( дидактичні гра: вчити складати речення, використовуючи наочний матеріал, називати слова в реченні);

 • птахи ( Звуковий аналіз слів);

 • „Весна на порозі” (назви слів за заданим складом, поняття „речення”, „слово”, „склад”, „звук”);

 • жуки ( поділ слів на склади);

 • „Хліб – усьому голова” ( наголошення слів) ;

 • весняні квіти ( звукові ігри).

7. Підготовка до навчання письма ( 7 год.)

 • „Уже квітень за вікном” (малювання весняних малюнків);

 • „Веселий юнга” ( пальчикова гімнастика);

 • Великдень. Народні традиції. (розвиток окоміру, декоративні візерунки на вирізаних формах у вигляді писанки);

 • „Райдуга – веселка” (малювання дуг);

 • Подорож у казку ( пальчикова гімнастика):

 • „Доброта рани заживляє” (повага до сусіда за партою, положення руки при письмі);

 • Фізкультура і спорт (розвиток кисті руки та дрібних м’язів пальців).

8. Підсумкове заняття ( 1 год.)

Підсумкове заняття. Підведення підсумків та повторення вивченого матеріалу.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

перший рік навчання
Вихованці мають знати:

 • імена та по-батькові, прізвища своє, своїх батьків, родичів, друзів, вихователів;

 • кілька скоромовок, загадок, віршів;

 • народні обереги-символи; і рослини-символи; народні традиції;

 • складати розповіді – описи та творчі розповіді, сюжетні оповідання з опорою на наочність та по пам’яті;

 • вільно переказувати літературні твори;

 • робити звуковий аналіз слів та позначати відповідними фішками;

 • користуватися схемами при визначенні звуків у словах, слів у реченні.

Вихованці мають вміти:

 • говорити чітко, правильно;

 • виразно, без повторювань і перестановок переказувати зміст казок, розповідати вірші, оповідання, добирати рими до заданих слів;

 • визначати перший і останній звук у слові;

 • придумувати слова з відповідним звуком, складом;

Вихованці мають набути досвід:

 • спілкування ( вести діалог);

 • самостійного складання розповіді з п’яти – восьми речень описового та сюжетного характеру, використовуючи наочність.

Другий рік навчання
Вихованці мають знати:

 • імена та по-батькові, прізвища свої, батьків, знайомих;

 • назву міста, де вони проживають;

 • домашню адресу;

 • знати напам’ять вірші, скоромовки, загадки, прислів’я;

 • народні обереги, їх значення;

 • народні традиції.

Вихованці мають вміти:

 • класифікувати та групувати предмети за видами та родовими поняттями;

 • самостійно добирати антоніми, синоніми;

 • складати речення, виділяти послідовність слів у реченні, складів і звуків у словах;

 • визначати голосні, м’які та тверді приголосні звуки;

 • визначати наголос;

 • переказувати дослівно казку, оповідання;

 • широко орієнтуватися в просторі.

Вихованці мають набути досвід:

 • культури мовленнєвого спілкування;

 • спілкування між собою і дорослими, дотримуючись правил, говорити чітко, правильно;

 • правильно тримати олівець під час виконання графічних вправ.Л І Т Е Р А Т У Р А:

 1. Закон України „Про дошкільну освіту”;

 2. Базовий компонент дошкільної освіти/ Богуш А.М. [та ін]; ― К.: Видавництво, 2012. - 26 с.

 3. Білан О.І. Українське довкілля: Програма розвитку дитини дошкільного віку/Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. – Тернопіль: Мандрівець, 2013 – 264с.

 4. Білан О.І. Навчання розповідання з використанням наочності (старший дошкільний вік)/ Білан О.І. - Тернопіль: Мандрівець, 2014

 5. Богуш А.М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти/ Богуш А.М. – Ранок, 2013

 6. Богуш А. М. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку: методичний посібник, предметні картинки / Богуш А. М., Гавриш Н. В. – Ґенеза, 2013 – 159с.

 7. Піроженко Т.О. Ігрова діяльність дошкільника / Піроженко Т.О, Карасьова К.В. – Ґенеза, 2013 – 95с.


СПИСОК ДИДАКТИЧНИХ

МАТЕРІАЛІВ

 1. Набір дорожніх знаків – для дітей всіх вікових категорій.

 2. Гра „Підбери картинку” – ознайомлення з видами транспорту – для дітей 5-го і 6-го року життя.

 3. Дидактична гра „Що прошепотіла квітка” – закріплення знань про звуки - для дітей 4-го і 5-го року життя.

 4. Гра „Поїзд” – закріплення знань про поділ слів на склади - для дітей 5-го життя.

 5. „Чарівна квітка” – знайомство та закріплення знань про пори року - для дітей всіх вікових категорій.

 6. Лото „З якого дерева листочок ” – закріплення назв дерев - для дітей всіх вікових категорій.

 7. „ 25 цікавих вправ для хлопчаків та дівчат”.

 8. Набір предметних та сюжетних карток.

 9. Атрибути до вправ на мовне дихання: сніжинки, човники, сніжні кульки, повітряні кульки, чашечки.

 10. Будиночок „Веселої абетки” (набір букв та картинок)

 11. Дидактична гра „Живі букви”

 12. Дидактична гра „Що наплутав художник”

 13. Гра „Пароплав” –„Весела абетка” – для дітей 6-го р. ж.

 14. Набір ребусів - для дітей 6-го року життя.

 15. Картини – схеми опису овочів, фруктів, пір року, тварин.

 16. Набори для звукового аналізу слів.

 17. Таблиці та орфограми для читання.

 18. Фланелограф.

ПРОГРАМА ГУРТКА

ЦАРИЦЯ МАТЕМАТИКА”

(Автор: Шевчук А.К.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Успішне оволодіння математичними поняттями знаходиться в прямій залежності від розвитку сприйняття, тобто сенсорного розвитку дітей. Сама здатність узагальнення та абстрагування розвивається на основі практики виявлення властивостей предметів, групування їх за певними ознаками. Тому необхідна спеціальна робота по формуванню математичних уявлень, логічного мислення, вміння розв’язувати прості задачі, розвитку природної зацікавленості та прагнення до пізнання нового.

Через ідеї збереження кількості до числа, через логічне пізнання об’єктів та явищ навколишнього світу, підвести до вміння здійснювати аналіз і синтез, абстрагування і конкретизацію, порівняння і узагальнення.

Програма створена на основі базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Українське дошкілля”.

Мета програми:

 • розширити, поглибити та узагальнити в дітей елементарні математичні поняття, розвивати діяльність рахунку, дати уявлення про те, що число предметів не залежить від їх розмірів, просторового розміщення і від напрямку рахунку, дати поняття, що множина, що складає однакову кількість елементів відповідає одному натуральному числу. Формувати поняття про те, що деякі предмети можна розділити на кілька рівних частин, розвивати вміння орієнтуватися в просторі, часі, закріпити знання геометричних фігур, тощо;

 • виховувати у дітей інтерес до математичних завдань, зацікавити їх дотепними іграми, логічними задачами з елементами гумору, проблемними ситуаціями, викликати радість пізнання;

 • формувати у дітей уявлення про світ в цілому, місце людини в ньому і способи його пізнання, вказувати на певні напрямки засвоєння певного досвіду.

Всебічний розвиток особистості реалізується на основі комплексного підходу, який забезпечує гармонійне поєднання розумового, естетичного, морального і фізичного виховання. В процесі навчання математики у дошкільнят виховуються вольові якості: наполегливість, самостійність, кмітливість, ініціатива. Успішне навчання дитини залежить від рівня її мовного розвитку. Отже, головним завданням є також розвиток мови, вміння логічно висловлюватись, переконливо викладати свої думки.

Активна діяльність дошкільнят на занятті з математики забезпечується насамперед найбільш прийнятною до певних вікових категорій програмою навчання.

Процес формування початкових математичних понять у дітей 5-го року життя умовно розділяють на два періоди: до числовий і числовий.

У до числовому періоді дітей навчають виділяти кількість, величину, форму і колір предметів, розвивають у них вміння абстрагувати кількість від інших особливостей множин, навчають порівнювати конкретні множини зіставленням їх елементів, тобто встановлювати взаємно однозначну відповідність між елементами множин. Отже, діти цього віку дістають знання про множини, навчаються їх порівнювати прийомами накладання, прикладання.

У числовому періоді на основі здобутих знань і вмінь у дітей формується поняття про числа 1, 2 , 3, 4, 5, геометричні фігури, величини предметів. Заняття в цій віковій групі проводяться по 15 – 20 хвилин 1 – 2 рази на тиждень.

В групах дітей 5 – го і 6 – го року життя акцент ставиться на роботу саме з кількістю (операції рахунку та вимірювання, формування уявлення про зміни і збереження кількості). Пізніше поява здатності уявити і утримати в свідомості ланцюжок взаємозв’язаних між собою подій дозволяє дитині перейти від розгляду статистичних груп до ситуацій змін кількості. І справді, для того, щоб порівняти за кількістю або відповідати на запитання: стало більше чи менше? – необхідно утримувати у свідомості одночасно або дві групи чисел, або два стани ( „було” і „стало”) однієї групи.

На першому етапі, використовуючи казки з циклічним сюжетом ( „Ріпка”, „Трійко поросят” і т.д.) дається уявлення про послідовність, для того, щоб дітям легше було засвоїти уявлення про ряд упорядкований. Далі необхідно познайомити дітей з загальною ідеєю зміни взагалі, для того, щоб можна було розглядати ситуації зміни кількості і тим більше ставити питання „ Скільки стало?”.

Знайомлячи дитину з математичною задачею, основне завдання – навчити її думати, тобто осмислювати і уявити собі, що відбувається в задачі, щоб надалі процес віднімання або додавання не перетворився на просто цифрові дії або значення.

В групах дітей 6 – го року життя акцент ставиться на формування уявлення про число , як абстрактне поняття, не зводячи його тільки до кількості. З цією метою дітей знайомлять з числовою прямою. Це уявлення вони можуть використовувати протягом вивчення математики в школі. Знайомство дітей з числовою прямою дозволяє відокремити число від цілого, показати, як можна за допомогою прямої вирішувати математичні дії (додавання, віднімання, порівняння).

Велика увага приділяється розв’язанню задач на основі практичних дій з предметами та текстовими задачами: на знаходження суми остачі, задачі з невідомим доданком, на збільшення і зменшення на кілька одиниць та задачі на різницеве порівняння величин.

З метою розвитку дрібної моторики та координації руху руки дитини, а також здорового сприйняття, довільної уваги, мислення та уяви, використовуються різні типи завдань зошиті: штрихування різними лініями (вертикально, горизонтально, похило), обвідка контурів, робота з трафаретом, робота з лінійкою. А також використання дрібного геометричного матеріалу (площинного), силуетних картинок. Активна діяльність дітей на заняттях забезпечується чергуванням різних видів роботи та форм її організації; проводиться 1 раз на тиждень по 30 хвилин.

Перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
п/пРозділ, тема

Кількість годин

Теоретичні

заняття

Практичні

заняття

Усього


1.

Число і цифра

4

8

12

2.

Множина

1

3

4

3.

Додавання і віднімання. Задачі

2

4

6

4.

Величина предметів

1

2

3

5.

Геометричні фігури

2

4

6

6.

Орієнтування у просторі

1

2

3

7.

Орієнтування у часі

1

1

2
Разом

12

24

36


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Число і цифра. ( 12 годин )

Лічба предметів в межах 10. порядкова і кількісна лічба. Лічба парами, в зворотному порядку. Загальні властивості чисел натурального ряду: будь-яке число можна утворити додаванням одиниці до попереднього; будь-яке число більше, ніж кожне попереднє із чисел і менше кожного з наступних. Назва чисел від 1 до 10. ознайомлення з цифрами на позначення чисел.

Вивчення складу чисел у межах 5 за допомогою розкладання предметних множин на 2 частини. Кількісний склад числа з одиниць. Незалежність кількості предметів від їх величин та просторового розміщення. Поняття суміжних чисел.

Множина. ( 4 години )

Засвоєння понять „ усі, кожний, будь-які, останній”. Практичні дії з множинами: операції вилучення, об’єднання частини з множин за кількістю і визначення відношень „на скільки більше?”, „на скільки менше?”, „порівну”.

Додавання і віднімання. Задачі. ( 6 годин )

Складання прикладів на додавання і віднімання за малюнками. Практичними діями. Викладання прикладів в межах 5 за допомогою цифрових карток. Знаки „+” (плюс), „ - ” (мінус), „=” (дорівнює). Читання прикладів. Поняття „задачі”. Структура (умова, запитання, розв’язання, відповідь). Задачі на знаходження суми і остачі за малюнком, практичними діями.

Величина предметів. (3 годин )

Порівняння предметів за висотою, шириною, товщиною, довжиною, загальною величиною. Умовна мірка. Вимірювання довжин за допомогою умовної мірки. Вимірювання об’єму рідких та сипучих речовин умовною міркою.

Геометричні фігури. ( 6 годин )

Трикутник, чотирикутник, квадрат, прямокутник, ромб, п’ятикутник, круг, овал, їх особливості. Поняття кути, сторони, вершини. Поділ квадрата на дві рівні частини, на чотири.

Орієнтування в просторі. ( 3 години )

Визначення предмета відносно один одного. Просторове розміщення на площині (зліва, направо, уверх, униз, над, під).

Орієнтування в часі. (2 години )

Доба. Частини доби. Ознайомлення з тижнем як проміжною одиницею вимірювання часу між добою і місяцем. Послідовність днів тижня з опорою на числівники (понеділок – перший...), місяці, пори року.
Другий рік навчання
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Пояснювальна записка Тематичний план початковий рівень і-й рік навчання
Програма побудована на предметно практичній діяльності, яка для дітей 5-8 років є необхідною ланкою цілісного процесу комунікативного,...

Вступ Програма «Інформатика»
Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої...

Навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...

Чинна програма Нова програма Зміни 54 години. I семестр 16 годин,...
Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх властивості. Вимірювання відрізків І кутів. Бісектриса кута. Відстань...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...

Програма електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник»
Програма електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник» Посібник для методистів з бібліотечних фондів та бібліотекарів...

Програма вступних фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою ктпн на основі освітньо-професійної...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Програма адаптована до Програми «Міжпредметний зв'язок математики...
Програма адаптована до Програми «Міжпредметний зв'язок математики та інформатики на різних рівнях навчальної діяльності школярів»...

Програма Інтел Навчання для майбутнього № з/пБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка