Пошук по сайту


Рекомендовані завдання - Програма побудована на принципах

Програма побудована на принципах

Сторінка2/7
1   2   3   4   5   6   7

Рекомендовані завдання

Число і цифра.

Лічба предметів у межах 10 (розміщення предметів хаотичне, лінійне, по колу).

Порядкова і кількісна лічба.

Загальні властивості чисел натурального ряду: не тільки дане, а будь-яке число можна утворити додаванням 1 до попереднього; будь-яке число більше, ніж кожне з попередніх чисел, і менше кожного з наступних.

Назва чисел від 1 до 10, від будь-якого числа до 10, від 10 до будь-якого. Бути ознайомленими з цифрами 0,1- 9. Склад числа 1-5.

Встановлювати відповідності між цифрою та її назвою (числом), між числом і групою предметів, що позначаються цим числом.

Порівняння чисел на основі попереднього встановлення відношень між предметними множинами.

Вивчення складу чисел у межах 10 за допомогою розкладання предметних множин на дві частини.

Множина.

Мати понятя: усі, кожний, будь-які, останній.

Проводити практичні дії з множинами: операції об'єднання і вилучення частини із множини. Збільшення або зменшення на 1.

Порівнювати дві множини за кількістю і визначення відношень „на скільки більше?”, „на скільки менше?”, „порівну”, „стількиж”.

Додавання і віднімання. Задачі.

Складати приклади на додавання і віднімання за малюнками, за практичними діями.

Викладати приклади па додавання і віднімання в межах 5 за допомогою цифрових карток.

Знаки „ + ” (додати), „ – ” (відняти), „ = ” (дорівнює).

Читати приклади.

Прийоми прилічування і відлічування по 1.

Додавання і віднімання в межах 5 за допомогою шкали лінійки.

Задачі на знаходження суми і остачі.

Розв'язування задач за допомогою малюнків або практичних дій з фішками.

Величина предметів.

Порівняння предметів за висотою, шириною, товщиною, довжиною, загальною величиною.

Побудова упорядкованих послідовних рядів: великий, маленький, найменший.

Використання еталонних та інших способів вимірювання.

Геометричні фігури.

Трикутник, чотирикутник, п'ятикутник, круг, квадрат та їх особливості.

Розпізнавання геометричних фігур, їх властивостей.


Орієнтування в просторі.

Розміщення предметів на таблиці прямокутної форми із зображенням двох-трьох рядків і стовпчиків. Визначення розміщення предметів за двома координатами - назвою рядка і стовпчика.

Визначення розташування предмета відносно іншого.

Просторове розміщення на площині (на столі, у зошиті).

Схеми, плани як моделі просторового розміщення.

Орієнтування в часі.

Тиждень як проміжна одиниця вимірювання часу між добою і місяцем. Визначення поняття „доба”.

Встановлення послідовності днів тижня з опорою на порядкові числівники (Сьогодні четвертий день тижня- четвер).

Назва поточного місяця, попереднього і наступного, ознайомлення з календарями та користування ними.
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАВКОЛИШНІМ СВІТОМ

Діти повинні вміти:

- правильно називати пори року, розповідати про її характерні особливості.

- знати назви місяців та розповісти про походження назв.

- знати назвати дні тижня, порядок слідування, попередній та наступний день.

- поняття доби. Частини доби (ранок, день, вечір, ніч).

- пояснити значення та скласти речення зі словами сьогодні, вчора, завтра.

- мати поняття про живу (рослини, тварини) і неживу природу (сонце , вітер, опади, вода…).

- Свята ( осінні, зимові, весняні, літні).

Рекомендовані завдання

Називати пори року, розповідати про її характерні особливості.

Назвати місяці та розповісти про походження цих назв.

Назвати дні тижня, порядок слідування, попередній та наступний день.

Дати поняття доби. Частини доби (ранок, день, вечір, ніч).

Пояснити значення та скласти речення зі словами сьогодні, вчора, завтра.

Пояснити, що таке жива (рослини, тварини ) і неживе природа (сонце , вітер, опади, вода...). Навести приклади.

Рослини

Мати уявлення про те, з чого виростає рослина, для чого рослині коріння, листки; одні трав'янисті рослини живуть упродовж одного року - однорічні, інші багато років - багаторічні; чим корисні для нас овочі і фрукти, чому їх миють перед споживанням.

Тварини

Мати сформоване поняття про тварин: комах, риб, птахів, звірів. Вміти розпізнавати тварин за їхніми зовнішніми ознаками (величина, форма, чим вкрите тіло, якого кольору покрив ). Про те, що тварини, які живуть поряд з людиною, - свійські.

Вода. Її властивості.

Назвати свята (осінні, зимові, весняні, літні).
ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України „Про дошкільну освіту”;

 2. Базовий компонент дошкільної освіти/ Богуш А.М. [та ін]; ― К.: Видавництво, 2012. - 26 с.

 3. Білан О.І. Українське довкілля: Програма розвитку дитини дошкільного віку/Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. – Тернопіль: Мандрівець, 2013 – 264с.

 4. Борщ Р.М., Радість творчості: програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку/ (авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.) –Тернопіль: Мандрівець, 2014, 72с.

 5. Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи: збірник методичних матеріалів/ Долинна О.П. [та ін] - Тернопіль: Мандрівець, 2012, 480с.

 6. Лохвицька Л.В.Розвивальне предметне середовище в дошкільних навчальних закладах/ Лохвицька Л.В. – Шкільний світ, 2010.

ПРОГРАМА ГУРТКА

ФЕЯ ГРАМАТИКА”

(Автор: Курта С.Д.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Однією з найбільш складних і актуальних проблем дошкільної освіти є проблема формування та розвитку мовлення компетентності дітей дошкільного віку. Особливого значення вона набула в зв’язку з введенням „Закону про середню освіту”, який передбачає навчання дітей шестирічного віку. Це означає, що йдучи в перший клас шести річки повинні мати запас знань і умінь, які стануть запорукою успішного навчання в школі.

Основна мета програми - виховувати мовну культуру дитини. Адже, по тому, наскільки змістовно, чітко і правильно дитина висловлює свої думки, можна судити про її загальний розвиток.

Головним завданням у розвитку мовлення дитини є навчити її правильно висловлювати свої думки, розвивати її розумові здібності: привчати до самостійного здобуття знань з навколишнього середовища, формувати уміння спостерігати. Цьому сприяють спостереження об’єктів навколишньої дійсності ( жива і нежива природа, побут і праця людей ), розгляд картин, бесіди, читання художніх творів для дітей, різноманітні вправи, побудовані на наочному матеріалі та спрямовані на формування необхідних уявлень і понять.

Програма створена на основі базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Українське дошкілля”.

Даний курс розраховано на два роки і в залежності від віку дитини має свої особливості. У програмі для дітей п’ятого року життя – на розвиток фонематичного слуху. Адже, недосконалість його може призвести до труднощів при розрізненні звуків, а потім при читанні. Для дітей шостого року життя в програму вводяться поняття „голосні” та „приголосні” звуки, „букви”.

Для забезпечення виконання цих завдань використовуються такі методи роботи, як дидактичні ігри та вправи, елементи театралізованої гри за мотивами улюблених казок. Крім того, використовуються такі методи як творчі розповіді дітей ( на певну тему, за зразком. За картиною, опорними словами).

Використання цих методів допомагає дітям не лише засвоювати мову, а й самостійно застосовувати засвоєне, вибирати засоби спілкування, створювати власні засоби для досягнення мети.

Активна діяльність дітей на заняттях забезпечується чергуванням різних видів роботи та форм її організації; проводяться 1 раз на тиждень по 30 хвилин.
Перший рік навчання

НАЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
п/п


Розділ, тема

Кількість годин

Теоретичні

заняття

Практичні

заняття

Усього


1.

Звукова культура мовлення

1

4

5

2.

Словникова робота

2

4

6

3.

Граматична правильність мовлення

2

2

4

4.

Зв’язне мовлення

3

4

7

5.

Мовленнєвий етикет

1

2

3

6.

Навчання елементів грамоти

1

3

4

7.

Підготовка до навчання

письма

2

4

6

8.

Підсумкове заняття1

1
Разом

12

24

36


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Звукова культура мовлення (5 год.)

 • Складання розповідей. Звукова культура;

 • Українська народна казка „Колосок” (Розповідь українських народних казок);

 • Щедрі дарунки осені. Динамічні відтінки (пошепки, тихо, голосно);

 • Подорож в країну Звукляндію ( знайомство із звуками);

 • В гості до казки. Розвиток інтонаційної виразності мовлення (дикції, тембру, мелодики, фразовий і логічний наголоси).

2. Словникова робота (6 год.)

 • Описові розповіді за схемою (поповнення словникового запасу);

 • Знайомство з приголосними звуками;

 • Типи речень;

 • Знайомство з м’якими приголосними звуками;

 • Живі та неживі предмети (вживання синонімів та антонімів, порівняння);

 • Родинне дерево ( активізація вживання слів).

3. Граматична правильність мовлення (4 год.)

 • Складання казки про ялинку (будова складнопідрядних речень);

 • До нас йде святий Миколай. Засвоєння граматичних форм (рід, число, відмінок);

 • Колядки, щедрівки (правильна вимова слів, чіткість);

 • Якого кольору сніг ( будова речень різного типу).

4. Зв’язне мовлення ( 7 год.)

 • Складання розповідей за картиною „Зимові розваги”;

 • Віршик для матусі;

 • Бесіда про доброту ( вчити вільно спілкуватися, висловлювати свою думку);

 • Свійські та дикі тварини (опис тварин, спонукання до мислення, порівняння);

 • Професії (опис професії, складання розповіді за зразком);

 • Хатинки – павутинки. Комахи. (ігри на розвиток зв’язного мовлення);

 • Дидактична гра „Коли це буває” (описові ігри за моделями та схемами).

5. Мовленнєвий етикет ( 3 год.)

 • Кодекс поведінки в лісі (вітання, прощання, знайомство, подяка);

 • Яких рослин торкнулася весна (вчити розмовляти спокійним, лагідним тоном, тактовне спілкування);

 • Чекаємо птахів (привітне ставлення до гостей).

6. Навчання елементів грамоти ( 4 год.)

 • Лісові звірята взимку ( засвоєння поняття „звук”, „слово”);

 • Бережи здоров’я змолоду ( вчити складати речення, використовуючи наочний матеріал, називати слова в реченні);

 • Квіти – посмішки природи, зелена аптека (звукові ігри);

 • Складнопідрядні речення.

7. Підготовка до навчання письма ( 6 год.)

 • Великодня казка (розвиток окоміру, декоративні візерунки на вирізаних формах у вигляді писанки);

 • Улюблені казки (пальчиковий театр);

 • Про водичку – голубу сестричку (пальчикова гімнастика);

 • Фізкультура – добра справа (розвиток кисті руки та дрібних м’язів пальців);

 • Особиста гігієна;

 • Бесіда про дружбу (повага до сусіда за партою, положення руки при письмі).

8. Підсумкове заняття ( 1 год.)

Підсумкове заняття. Підведення підсумків та повторення вивченого матеріалу.

Другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
п/пРозділ, тема

Кількість годин

Теоретичні

заняття

Практичні

заняття

Усього


1.

Звукова культура мовлення

1

4

5

2.

Словникова робота

2

3

5

3.

Граматична правильність

мовлення

2

3

5

4.

Зв’язне мовлення

1

3

4

5.

Мовленнєвий етикет

1

1

2

6.

Навчання елементів грамоти

3

4

7

7.

Підготовка до навчання письма

2

5

7

8.

Підсумкове заняття1

1
Разом

12

24

36


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Пояснювальна записка Тематичний план початковий рівень і-й рік навчання
Програма побудована на предметно практичній діяльності, яка для дітей 5-8 років є необхідною ланкою цілісного процесу комунікативного,...

Вступ Програма «Інформатика»
Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої...

Навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...

Чинна програма Нова програма Зміни 54 години. I семестр 16 годин,...
Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх властивості. Вимірювання відрізків І кутів. Бісектриса кута. Відстань...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...

Програма електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник»
Програма електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник» Посібник для методистів з бібліотечних фондів та бібліотекарів...

Програма вступних фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою ктпн на основі освітньо-професійної...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Програма адаптована до Програми «Міжпредметний зв'язок математики...
Програма адаптована до Програми «Міжпредметний зв'язок математики та інформатики на різних рівнях навчальної діяльності школярів»...

Програма Інтел Навчання для майбутнього № з/пБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка