Пошук по сайту


ДОДАТОК А - Реферат Пояснювальна записка до наукової роботи: 22 сторінки, 2 рисунки, 2 таблиці

Реферат Пояснювальна записка до наукової роботи: 22 сторінки, 2 рисунки, 2 таблиці

Сторінка3/3
1   2   3

ДОДАТОК АТаблиця 1 – Трансформатор типу АОДЦТН 167000/500/200, зна-ходиться в експлуатації 28 років

Трансформатор було виведено в ремонт для усунення дефектів. Після їх усунення уведений до експлуатації, активність ЧР після ліквідації була відсутня

Фактичний стан при розробці


Результат візуального контролю

Дугові процеси між металевими части-нами вузлу верхньої ярмової балки

Розрядів на бар’єрах не зайдено (вони не розбирались), точко-ві ефекти у місцях екранів вводу 500 кВ

Порушення контак-тів в РПН у трьох вузлах зі значною ерозією

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Передбачувані дефекти за результатами локації ЧР


Зони дефектів

1. Верхня частина баку, праворуч вводу 500 кВ

2. Середня частина баку під вводом 500 кВ

3. Середня частина баку під тризажим-ним вводом у районі РПН

Можливі явища

Іскріння (дуга) між металевими частинами

Поверхневі розряди по бар’єрній ізоляції; ЧР в ізоляції

Іскріння (дуга) між металевими частинами; явища двох видів; іскра, інтенсивна дуга

Результати аналізу проб масла


Вміст розчинених газів

Значне перевищення граничних концентрацій по H2, CH4, CO, C2H6, C2H2

Ріст концентрації у 3 рази перевищує норму по H2, CH4, C2H2

Фуранові сполучення

Відсутні

Вміст вологи

У нормі

Результат контролю трансформатора при вимиканні за місяць до ремонту


Дані контролю по роботі [3]

Rіз норма, tg осн.із норма, Рхх норма, Zк норма, Uпр. масла норма, tg масла норма

Аналіз ефективності різних видів діагностики


Вимірювання характеристик ЧР на робочій напрузі

Практично повний збіг зон, визначених локалізацією ЧР з фактичним пошкодженнями

Аналіз проб масла

Збіг даних газохроматографічного аналізу з фактом – наявність дугових процесів

Вимірювання характеристик при вимиканні

Вимірювання по роботі [3] не виявили дефектівПримітка до цієї таблиці. Rіз – опір основної ізлоляції; tg осн.із - тангенс кута діелектричних втрат в основній ізоляції; Рхх - потужність втрат у випробуванні холостого ходу; Zк - опір короткого замикання; Uпр. масла - пробивна напруга трансформаторного масла; tg масла - тангенс кута діелектричних втрат трансформаторного масла. Робота [3] – згідно переліку літератури.


ДОДАТОК В
а)б)
Трансформатор: а) зовнішній вигляд; б) на екрані тепловізора.
1   2   3

Схожі:

Пояснювальна записка Замовник
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Пояснювальна записка
О. А. Шум, директор окзо дніпропетровська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1для дітей

Пояснювальна записка до навчального плану
У 2014-2015 навчальному році в Костогризівській загальноосвітній школі налічується 12 класів

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Т. О. Панфілова історія мистецтва: методичні рекомендації
...

Таблиці в текстовому документі
...

Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек
На жаль, до шкільних бібліотек України вони практично не потрапили. Крім того, розроблені в Росії, ці таблиці не завжди відповідають...

Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек
На жаль, до шкільних бібліотек України вони практично не потрапили. Крім того, розроблені в Росії, ці таблиці не завжди відповідають...

Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...

Пояснювальна записка Тематичний план початковий рівень і-й рік навчання
Програма побудована на предметно практичній діяльності, яка для дітей 5-8 років є необхідною ланкою цілісного процесу комунікативного,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка