Пошук по сайту


Заняття 17. ПОМИЛКИ У ВИБОРІ ПРОФЕСІЇ - Факультативний курс для старшокласників Кривий Ріг

Факультативний курс для старшокласників Кривий Ріг

Сторінка10/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Заняття 17. ПОМИЛКИ У ВИБОРІ ПРОФЕСІЇ.1.Бесіда.
Що найголовніше при виборі професії ? Щоб твоя робота в майбутньому була успішною й приносила задоволення. Все, що сприяє такому вибору - добре, все, що протидіє - погано.

Можна виділити дві помилки, які призводять до невірного вибору професії. Це, по-перше, неправильне відношення до різних обставин вибору (до області діяльності, до порад і поводження навколишніх), включаючи й недостатню самостійність в ухваленні рішення;

по-друге, недостатність знань, досвіду , інформованності про істотні обставини цього вибору.

 • Чи зустрічалися вам дорослі, які, на ваш погляд, помилилися у виборі професії?

 • Як вони живуть і що почувають?

- Чому це відбулося?

Бажано викликати учнів на дискусію, у ході якої за допомогою вчителя сформулювати й записати причини, які призвели до неправильного вибору професії, упередження, "за компанію" ,ідеалізація ,захоплення "антуражем", омани (на свій рахунок, на рахунок професії).

Відносно ряду професій існують упередження, які полягають у тому, що деякі види діяльності сприймаються як непрестижні.Список цих професій може змінюватися протягом одного або декількох поколінь.Так, професія вчителя, яка піввіку вважалася в нашій країні престижною , на початку 90-х років перейшла в розряд непрестижних. Зараз її репутація повільно відновлюється.

 • Як ви думаєте, чому це відбулося?

 • Які професії ви вважаєте престижними та чому?

 • Як ви , взагалі, розумієте слова "престиж","престижність"?

Досить часто випускники вибирають професію "за компанію". Погано це чи добре? Добре в тому випадку, якщо в друзів збігаються інтереси, схильності й здібтності до однієї й тієї ж професійної діяльності.Погано, якщо один з них керується тільки цим принципом. В цьому випадку на нього, як правило, чекає жорстоке розчарування, і після довгих, іноді болісних пошуків, він змушений змінювати вибір. Це в кращому разі. В гіршому, він буде все життя, яке залишилося, займатися справою, яку він не любить.

- Які наслідки це буде мати для його кар'єри?

Нерідко інтерес до професії формується під впливом книг, кінофільмів, знайомства з цікавою людиною, яку хочеться наслідувати.

- Які професії героїв популярних сучасних фільмів вам подобаються?

- Як ви до цих професій ставитеся?

І останнє . Помилок можна уникнути, якщо реально уявити власні можливості, знати особливості своєї нервової системи, пам'яті, уваги, мислення, правильно оцінювати рівень підготовленості, інтереси та схильності.

Заняття 18. ФОРМУЛА ПРОФЕСІЇ.
1. Практична робота.
Засвоєння матеріалу відбувається під час проведення ігрової профорієнтаційної методики, розробленої Н.С.Пряжніковим.

Методика існує для оперативного визначення найбільш підходящих для підлітка професій на основі вибору відповідних характеристик трудової діяльності. Вона проста й ефективна.
1. Мета праці

1.1.Оцінювати, перевіряти.

1.2.Досліджувати що-небудь, робити відкриття.

1.3.Перевозити що-небудь.

1.4.Виготовляти якісь предмети.

1.5.Навчати, виховувати, консультувати.

1.6.Творити, створювати нове.

1.7.Керувати людьми.

1.8.Обслуговувати кого-небудь, або що-небудь обслуговувати.

1.9.Постійно працювати над собою, "бути у формі".

2. Предмет праці

2.1.Технічні об'єкти.

2.2.Тексти, графіки, числа.

2.3.Економіка й політика.

2.4.Мистецтво.

2.5.Наука.

2.6.Рослини та мікроорганізми.

2.7.Тваринний світ

2.8.Люди.

2.9.Деталі та матеріали.
3. Засоби праці

3.1.Ручні.

3.2.Механічні.

3.3.Автомеханічні.

3.4.Комп'ютери.

3.5.Інтелект.

3.6.Виразні рухи, міміка.

3.7.Творче мислення.

3.8.Можливості організму й органів почуттів.

3.9.Голос, інтонація.
4. Умови та організація праці.

4.1.Побутовий мікроклімат.

4.2.Приміщення з більшим числом людей.

4.3.Роз'їзди.

4.4.Самостійність.

4.5.Відкрите повітря.

4.6.Екстремальні умови.

4.7.Особливі умови.

4.8.Вишукані відносини.

4.9.Робота вдома.
Після того як комплект карток зроблений (це повинно зайняти не більше 20 хвилин), учням пропонується з кожної групи карток вибрати 2-3 найбільш привабливі. В результаті вибору переважних цілей, предмету, засобів й умов праці виникає досить повна мотиваційна картина професійного вибору. Якщо підліток ще не вибрав професію, то за цими характеристиками можна її визначити.

Після того, як всі учні розкладуть перед собою картки з відібраними ознаками, можна попросити кого-небудь прочитати вголос ці ознаки, а іншим пропонується вгадати, яку професію загадано.

Якщо залишиться час, можна запропонувати стати профконсультантом для сусіда по парті й прокоментувати його вибір карток.

- На яку професію вам вдалося вийти в результаті?

- Чи відповідає ця професія вашому вибору, якщо він є?

Запишіть отримані характеристики та професію.

2.Домашнє завдання.
"Проконсультуйте" за допомогою цієї методики своїх батьків і визначте, як співвідноситься вибір зазначених характеристик з їх реальною професією.

Заняття 19. ЗДІБНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНА ПРИДАТНІСТЬ.


1.Бесіда.
Якщо вимоги, пропоновані професією до людини, збігаються з його особистими якостями та можливостями, то говорять про професійну придатність. Профпридатність – це гармонія людини і його справи.

Придатність до професії характеризують такі показники, як успішність в оволодінні професією та задоволеність людини своєю працею.В основі першого показника лежать, насамперед, здібності людини. Під цим терміном розуміють індивідуально - психологічні особливості людини, які допомагають їй домагатися успіху в професійній діяльності, але не обмежуються знаннями, звичками, навичками. Наявність здібностей пояснює легкість і швидкість придбання цих знань та вмінь.

В основі однакових досягнень можуть лежати різні здібності, адже ми не знаємо, скільки праці витратила та або інша людина.

Отже, здібності - це можливість досягнення високого рівня майстерності.

Розрізняють загальні та спеціальні здібності.

- Які здібності на вашу думку , можна вважати загальними?

- А спеціальними?

Загальні здібності - це такі якості, як працьовитість, уважність, кмітливість, цілеспрямованість. Ці якості важливі у всіх видах діяльності. Спеціальні здібності - це якості, які забезпечують успіх у вузькому колі діяльності. До них відносяться : музичний слух, зорова й слухова пам'ять, здібність до співчуття особлива чутливість рук і багато інших.

Кожній людині властиві певні здібності. З того, наскільки вони відповідають вимогам, пропонованим конкретною професією до людини, звичайно, судять про її професійну придатність.

Вищий рівень професійної придатності має на увазі наявність у людини яскраво виражених якостей.Тоді говорять про покликання.

У тому випадку, коли в людини немає необхідних здібностей для обраної професії , вона може йти одним із двох шляхів: або відмовитися від свого вибору та перемкнутися на що-небудь інше, або згадати про чудову властивість людської психіки - компенсація.

Компенсація здібностей - це відшкодування відсутніх або погано розвинених якостей за рахунок інших.

- Як ви думаєте, яким чином?
2.Домашнє завдання.
Запишіть, якими здібностями ви володієте, і які хотіли б розвивати в собі.

Заняття 20. ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ.1. Практична робота.
Учням пропонується методика "Опитувальник професійної готовності" Л.Н.Кабардової, роздають опитувальники, бланки та пропонується звичайна інструкція.

На виконання методики потрібно 20-25 хвилин. Учням варто нагадати, що не можна обговорювати питання один з одним і занадто довго думати - як правило, перша реакція сама вірна. Можна також нагадати, що вірогідність результатів залежить від об'єктивності самооцінки, важливо адекватно оцінити свої вміння.

Найбільша кількість балів говорить про перевагу якоїсь професії. Чим більша сума, тим яскравіше виражена схильність до професії. Результат менший 20 балів по всих п'яти групах говорить про неготовність до вибору професії. Цим учням необхідна індивідуальна консультація.
- На які п'ять груп поділяються професії за предметами праці?

- Спробуйте проаналізувати питання та зрозуміти, які типи професій відповідають кожному з п'яти стовпчиків?

Якщо учні зазнають труднощів, вчитель розповідає, який тип професії відповідає кожному стовпчику, наводить приклади.

Якщо визначити сферу своєї майбутньої діяльності за цим тестом учні зможуть самостійно, то сказати конкретно, якого типу професія йому підходить, може тільки вчитель у ході індивідуальної експрес - консультації.

Як правило, за урок вдається кожному сказати, яка професія йому підходить, якщо сам учень готовий до усвідомленого вибору професії.

2. Домашнє завдання.
Співвіднесіть результати тестування зі своїм вибором (якщо він є); запишіть свої міркування з цього приводу.

Заняття 21. ЩО ТАКЕ ПРОФЕСІОГРАМА ?1.Бесіда.
Одним з найважливіших джерел інформації про професії є профессіограма. Професіограма - характеристика, опис професії, який включає в себе основні вимоги, пропоновані професією до особистих якостей людини.

Всі професіограми побудовані приблизно за однією схемою:
- назва професії;

- вид праці (ручний, механізований, автоматизований, інтелектуальний);

- предмет праці та продукт праці;

- знання та уміння, необхідні для виконання роботи;

- умови роботи;

- медичні протипоказання;

- вимоги до людини;

- шляхи одержання професії.
Учні записують схему професіограми.

2. Практична робота.
Гра "Аукціон".

На початку гри школярі розподіляються на дві чисельнорівні команди -"Оптимістів "та "Скептиків". Попередньо уточнюється значення цих слів. Потім вчитель називає кілька професій різних типів (за типологією Е.А.Клімова) і пропонує учасникам команд, враховуючи свої ролі , назвати максимальну кількість їх позитивних або негативних характеристик.

Для підготовки дається не більше 10 хв. За цей час учасники можуть порадитися один з одним, навести необхідні довідки в заздалегідь підібраній літературі. Відповідаючи, їм необхідно висвітити наступне (склавши професіограму):

 • Яке значення має дана професія для суспільства?

 • Яка праця - автоматизована, механізована або ручна - в ній використовується?

 • Назвати об'єкт праці, кінцевий результат роботи, зразкову зарплату.

 • Охарактеризувати умови праці.

 • Чи припускає ця професія інтенсивне спілкування з людьми?

 • Чи має вона медичні протипоказання?

 • Якими якостями повинна володіти людина, що вибрала цю професію --- Де її можна одержати?

Вчитель може використати дошку або стенд для запису питань. Команди виступають по черзі. За кожну обґрунтовану характеристику одержують 1 - бал. Виграє команда, яка набрала найбільшу кількість балів.

Нерідко при виборі професії та сама характеристика розглядається як позитивна, так і негативна. В цьому випадку перемагає команда, аргументи якої більш вагомі. Для того щоб подання про професії було більш повним, вчитель може задати запитання або назвати відсутні характеристики.

У висновку вчитель звертається до граючих з питаннями:

- Хто з вас хотів би вибрати цю професію?

- Кому з команди вона більш підходить і чому?

- Що вас особливо приваблює в ній?

- Наскільки коректно та продуктивно проходило обговорення?

- Як ви оцінюєте успішність роботи в групі?
3. Домашнє завдання.
Складіть професіограму будь-якої професії, повторіть пройдений матеріал і підготуйтеся до заключного уроку.

При підготовці матеріалів були використані:

Методичні рекомендації Державного центру зайнятості, Дніпропетровського обласного центру зайнятості;
сайти Інтернету: http://gymn174.iatp.by
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

3. «Цікаве спілкування» факультативний курс для учнів початкових класів
Оволодіння школярами універсальними навчальними діями створює можливість самостійного успішного засвоєння нових знань, умінь І компетентностей,...

Пояснювальна записка Перехід від дитинства до дорослості має як основний...
«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)

Про міський конкурс творчо-пошукових робіт з геометрії «Студія геометричних...
У 2014 році на базі Криворізької гімназії №49 Жовтневого району вчетверте буде проведено міський інтелектуальний конкурс творчо-пошукових...

Самовдосконалення особистості є важливою для людини в будь-якому...
«Я» підлітка, формування життєздатної особистості, яка має достатні ресурси для успішної адаптації в соціумі. Одним із шляхів формування...

Пояснювальна записка Курс математики важлива складова навчання І...
Курс математики – важлива складова навчання І виховання молодших школярів, основоположна частина математичної освіти. Цей курс у...

Вул. Героїв Майдану, 176, м. Чернівці, 58029 тел./факс (0372) 3-30-87
«Інтегрований курс «Література» (румунська та зарубіжна) підручник для 8 класу знз з навчанням румунською мовою

Програма з математики для вступу на I курс
Навчання математики в основній школі передбачає формування предметної математичної компетентності, сутність якої є вимоги до загальноосвітньої...

Уроках математики
Однак, як це робити, викладач не завжди знає. Нерідко це приводить до того, що розвиток логічного мислення значною мірою йде стихійно,...

Програма до співбесіди з математики для вступу на I курс
Навчання математики в основній школі передбачає формування предметної математичної компетентності, сутність якої є вимоги до загальноосвітньої...

Курс для дистанційного навчання Підготувала: вчитель математики
Математичні знання І вміння розглядаються не стільки як самоціль, а як засіб розвитку особистості школяра, забезпечення його математичної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка