Пошук по сайту


Програма передбачає 2 роки навчання: початковий рівень 144 год. (4 год на тиждень), 1-й рік навчання

Програма передбачає 2 роки навчання: початковий рівень 144 год. (4 год на тиждень), 1-й рік навчання

типова Навчальна програма

з моделювання іграшок-сувенірів
Початковий та основний рівні
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Моделювання іграшок-сувенірів – це залучення дітей до народних традицій і художньої культури українського народу в процесі творчої діяльності.

Навчальна програма реалізується в гуртках науково-технічного напряму художньо-технічного профілю та спрямована на вихованців віком від 7 до 14 років.

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами технічної творчості.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальна – ознайомлення з різними матеріалами, інструментами, техніками виготовлення іграшок-сувенірів;

практична – вироблення трудових вмінь, навичок обробки матеріалів, роботи з інструментами, засвоєння технологій виготовлення іграшок-сувенірів;

творча – формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтересу, творчої уяви, фантазії, задоволення потреб особистості у творчій самореалізації; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток;

соціальна – розвиток стійкого інтересу до мистецтва свого народу, його історії та традицій; виховання позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство тощо), доброзичливості у ставленні до інших, вміння працювати в колективі.

Програма передбачає 2 роки навчання:

початковий рівень – 144 год. (4 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання.

Програмою передбачено теоретичні та практичні заняття. При викладанні теоретичного матеріалу використовуються такі методи роботи як розповідь, яка супроводжується показом репродукцій, каталогів, фільмів; бесіди з переглядом і аналізом зразків сувенірів.

На заняттях основний час відводиться практичній роботі. До неї входить виготовлення моделей іграшок по шаблону, розробка нових конструкцій, розкрій тканини, пошиття (плетіння) й оздоблення виробів.

Під час навчання вихованці поступово опановують різноманітні техніки виготовлення іграшок. Вони оволодівають новим рівнем знань на основі раніше одержаних відомостей.

На першому році навчання діти ознайомлюються з іграшкою як одним із видів українського народного мистецтва, вчаться працювати з різними матеріалами й інструментами. У процесі навчання вони набувають практичних навичок у виготовленні шаблонів, читанні схем, підборі та розкрою матеріалів, пошитті й оздобленні іграшок. Вивчають правила техніки безпеки під час роботи з різними матеріалами й інструментами.

На другому році навчання учні ознайомлюються з більш складними технологіями виготовлення іграшок-сувенірів. Тому вони не тільки закріплюють набуті навички та вміння, а й здобувають нові. Гуртківці самостійно працюють із кресленнями, виготовляють об’ємні іграшки, опановують елементи конструювання лялькового одягу.

Весь навчальний процес має творчий і виховний характер. Діти вчаться проектувати та створювати свої іграшки та вироби для практичного вжитку: оформлення житлових кімнат, закладу тощо.

Працюючи над колективними завданнями, вихованці виконують окремі частини спільної композиції. Це дуже згуртовує групу; діти розуміють, що від роботи кожного залежить кінцевий результат. Колективна робота виховує у дітей дружні взаємовідносини, почуття взаємодопомоги.

Робота в гуртку тісно пов’язана з народним мистецтвом, тому учні під час навчання знайомляться з історією української іграшки, відомими народними промислами, такими як витинанка, бісероплетіння, писанкарство.

Програма інтегрує знання гуртківців із різних галузей знань: креслення, технології, історії, що суттєво доповнює варіативну частину шкільної програми з трудового навчання. Заняття в гуртку відкривають широкі можливості для професійної орієнтації учнів.

З метою естетичного виховання учнів, розширення їх світогляду велике значення мають екскурсії в музеї, на виставки декоративно-ужиткового мистецтва, зустрічі з народними майстрами.

Для більш успішного засвоєння матеріалу на заняттях необхідно використовувати дидактичний матеріал: яскраві плакати із зображенням іграшок і кресленнями до них, зразки іграшок, різноманітні ілюстративні матеріали, вироби народних майстрів.

Контроль за засвоєнням гуртківцями даної програми здійснюється через поточні перевірки знань та умінь впродовж усього навчання і з урахуванням результатів участі в конкурсах і виставках різних рівнів.

За даною програмою можуть проводитись заняття в групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки №1123 від 10.12.2008р).

Програма даного гуртка складена на основі програми для позашкільних закладів, рекомендованої Міністерством освіти України «Навчальна програма з моделювання іграшок-сувенірів» (автори: Л.М. Гайдай, О.В. Козачок) та змінена відповідно до особливостей навчально-виховного процесу, матеріально-технічного забезпечення, рівня підготовленості вихованців.

Початковий рівень, перший рік навчання
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

2

-

2

2.

Початкові графічні знання та вміння

1

9

10

3.

Виготовлення іграшок і сувенірів із різних матеріалів

2

20

22

4.

Українська народна іграшка

2

14

16

5.

Сувеніри-прикраси з бісеру

1

13

14

6.

Іграшки з тканини

8

58

66

7.

Виготовлення виставкових робіт

-

6

6

8.

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

6

-

6

9.

Підсумок

2

-

2
Разом

24

120

144ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Вступ (2 год.)

Значення праці в житті людини. Ознайомлення з планом роботи на навчальний рік. Демонстрація зразків саморобних іграшок.

Правила поведінки в колективі, навчальному кабінеті, закладі. Загальні правила безпеки праці. Інструменти, матеріали та пристрої, які необхідні для роботи. 1. Початкові графічні знання та вміння (10 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з основними креслярськими інструментами (олівець, лінійка, косинець). Їх призначення та правила користування.

Поняття про лінії (прямі, ламані, криві) й відрізки. Лінії креслення. Ознайомлення з умовними позначеннями лінії згину, лінії видимого контуру, лінії надрізування, прорізування, відрізування, місця нанесення клею.

Поняття про симетрію, симетричні фігури, вісь симетрії. Симетричне вирізування.

Витинанки. Основні прийоми виготовлення витинанок.

Практична частина. Виготовлення поробок на основі розгортки коробочки (скринька, причеп, колиска, стіл та ін.). Проведення дослідів із дзеркалом, визначення симетрії фігури і фігур симетричних одна одній. Виготовлення поробок із використанням симетричного вирізування (метелик, квіти, сніжинка, гойдалка, літачок). Виготовлення найпростіших витинанок.


 1. Виготовлення іграшок і сувенірів із різних матеріалів (22 год.)

Теоретична частина. Прийоми і способи виготовлення сувенірів та іграшок із різних матеріалів (пластилін, папір, тканина, природний матеріал). Способи з’єднання деталей (за допомогою клею, ниток, закріпок із дроту, інших з’єднувальних деталей). Способи і прийоми оздоблювальних робіт, художнього оформлення виробів. Правила безпечної роботи з інструментами під час виготовлення сувенірів.

Практична частина. Виготовлення листівок (технікою аплікації, колажу, мозаїки), віконних картинок, виробів із яєчної шкаралупи, композицій та орнаментів із рослин, поробок із природного матеріалу (каштанів, жолудів, шишок тощо), пластиліну (глини), тканини.


 1. Українська народна іграшка (16 год.)

Теоретична частина. Історичні дані про іграшку. Національні традиції виготовлення іграшок. Лялька, її роль у культово-обрядових діях нашого народу. Побут і житло у фольклорі.

Поняття про матеріали й інструменти для виготовлення іграшок-сувенірів. Технологія виготовлення української народної іграшки.

Практична частина. Виготовлення вузлової ляльки й іграшок із солоного тіста. Виготовлення закладок і сувенірів-мініатюр.


 1. Сувеніри-прикраси з бісеру (14 год.)

Теоретична частина. Сувеніри-прикраси з бісеру, їх призначення та види. Матеріали й інструменти, необхідні для виготовлення сувенірів із бісеру.

Різноманітність технік і технологія виготовлення виробів із бісеру визначення довжини нитки, способи закріплення ниток на початку та наприкінці роботи, способи нанизування. Поєднання форм та кольорів при нанизуванні. Робота за схемами.

Практична частина. Виготовлення декоративних прикрас із бісеру («квітка», «метелик»). Виготовлення сувенірів, прикрашених бісером: кулони.


 1. Іграшки з тканини (66 год.)

Теоретична частина. Іграшки з тканини, їх призначення та властивості. Поняття про виготовлення іграшок з тканини ручними швами.

Загальні дані про тканину. Види тканин, їх застосування й призначення. Правила виконання ручних робіт. Ручні шви. Шаблони, правила їх виготовлення. Збільшення та зменшення креслення по клітинах.

Практична частина. Виконання зразків ручних швів (петельний шов, косий стібок через край, шви «назад голку» та «вперед голку»). Виготовлення голочниці. Копіювання малюнка, виготовлення шаблонів.

Технологія виготовлення іграшок із тканини ручними швами. Вибір і замальовка моделі іграшки.

Правила роботи з викрійками та виготовлення шаблонів за ними. Розкроювання деталей іграшки та послідовність її виготовлення. Техніка безпеки під час роботи з ножицями, голками, електропраскою.

Види та правила оздоблення іграшок. Виготовлення оздоблювальних елементів (помпон, шнур).

Виготовлення виробів побутово-ужиткового призначення: кухонних прихваток, настінних кишеньок, грілок на заварювальний чайник тощо.

Виготовлення іграшок за зразками та задумом гуртківців.

Поняття про виготовлення іграшок із застосуванням шаблонів геометричних фігур (конуса, кулі, овалу, трикутника). Робота з креслярським інструментом.

Поняття про ескіз. Розробка іграшок за власним задумом.

Виготовлення і практичне застосування шаблонів геометричних фігур для іграшок.

Виготовлення іграшок на основі двох кульок («курчатко», «ведмедик» та ін.). Виготовлення іграшок для лялькового театру.


 1. Виготовлення виставкових робіт (6 год.)

Виготовлення робіт на районну виставку дитячої творчості.


 1. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (6 год.)

Екскурсії, конкурси, виставки декоративно-ужиткового мистецтва. Організація та проведення різноманітних масових заходів.

 1. Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка. Відзначення кращих вихованців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • українські національні традиції, національний костюм;

 • історію народної іграшки;

 • основні властивості кольорів;

 • елементарні геометричні поняття;

 • властивості матеріалів, які використовуються на заняттях гуртка, їх застосування;

 • види тканин,їх застосування і призначення;

 • правила робот із викрійками, виготовлення шаблонів;

 • поняття про паперопластику;

 • правила техніки безпеки під час роботи.


Вихованці мають вміти:

 • підбирати тканини;

 • виконувати ручні шви;

 • виготовляти сувеніри-аплікації, конструювати й виготовляти сувеніри-іграшки, об’ємні вироби із картону та паперу;

 • користуватися кресленнями;

 • виконувати ескіз виробу;

 • виготовляти шаблони деталей іграшки.


У вихованців мають бути сформовані компетентності:

пізнавальна – ознайомлення з різними матеріалами, інструментами;

практична – вироблення вмінь, навичок обробки матеріалів, роботи з інструментами;

творча – формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтересу, творчої уяви, фантазії;

соціальна – розвиток стійкого інтересу до мистецтва українського народу, його історії та традицій.

Основний рівень, перший рік навчання
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

3

-

3

2.

Орігамі

1

5

6

3.

Виготовлення іграшок і сувенірів із різних матеріалів

2

22

24

4.

Іграшки з бісеру

2

16

18

5.

Художня аплікація з тканини

2

25

27

6.

М’яка іграшка

6

48

54

7.

Національна лялька

5

37

42

8.

Писанковий розпис

1

14

15

9.

Виготовлення виставкових робіт

-

12

12

10.

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

12

-

12

11.

Підсумок

3

-

3
Разом

37

179

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Вступ (3 год.)

Ознайомлення з планом роботи на навчальний рік. Інструменти, матеріали та прилади, необхідні для роботи. Правила поведінки в колективі. Правила техніки безпеки на заняттях.


 1. Орігамі (6 год.)

Теоретична частина. Мистецтво створення й конструювання із паперового квадрата різноманітних виробів та іграшок. Історія виникнення орігамі. Популярність орігамі в наш час. Умовні позначки в кресленнях. Основні типи ліній: «долина», «гора». Основні типи згину квадрата: «долина», «гора», «всередину», «шапочка», «перегин», «переворот», «східці», «пелюстка». Прийоми складання фігурок орігамі. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина. Виконання сувенірів у техніці орігамі за умовними графічними зображеннями.
3 Виготовлення іграшок і сувенірів із різних матеріалів (24 год.)

Теоретична частина. Способи і прийоми виготовлення та оздоблення до свят сувенірів, подарунків, вітальних листівок, інших атрибутів свят із різних матеріалів (паперу, картону, тонкої фанери, дроту, фольги, пластмаси, тканини, природних матеріалів тощо).

Елементи художнього оформлення виробів.

Практична частина. Виготовлення подарунків, віконних картинок, вітальних листівок інших сувенірів за зразком і власним задумом.


 1. Іграшки з бісеру (18 год.)

Теоретична частина. Технологія виготовлення об’ємних іграшок з бісеру. Добір матеріалів. Умовні позначення. Підготовка шаблонів, каркасів для іграшок-сувенірів. Викроювання деталей. Послідовність з’єднання деталей іграшки.

Виготовлення дрібних деталей. Підбір бісеру за розміром і кольором. Техніка безпечної роботи з інструментами.

Практична частина. Виготовлення об’ємних іграшок з бісеру.
5. Художня аплікація з тканини (27 год.)

Теоретична частина. Аплікація з тканини, її види. Підбір тканини за фактурою і кольором. Композиція та оздоблювальні елементи. Розробка ескізу. Виготовлення шаблонів. Перенесення малюнка на тканину. Розкрій деталей аплікації. З’єднання та наклеювання деталей на підоснову.

Печворк, види й технологія виготовлення. Сувеніри з клаптиків міцних тканин, драпу, шкіри.

Практична частина. Виготовлення картин-панно, декоративних сумок, килимів.

 1. М’яка іграшка (54 год.)

Теоретична частина. Поняття про м’які іграшки з різноманітних матеріалів. Текстильні матеріали та правила їх комбінування при виготовленні об’ємних іграшок.

Технологія виготовлення іграшки. Підготовка шаблонів і розкрій деталей іграшки. Поєднання ручних і машинних робіт. Використання каркасів при виготовленні м’якої іграшки, їх види. Матеріали для набивання іграшки. Правила набивання деталей іграшки.

Фурнітура та її виготовлення. Оформлення іграшки згідно з ескізом.

Практична частина. Виготовлення м’яких іграшок із різноманітних матеріалів.


 1. Національна лялька (42 год.)

Теоретична частина. Національна лялька із текстильних матеріалів. Виготовлення ляльки та регіональні особливості її оформлення. Поняття про український народний костюм, його елементи, вишивка. Елементи конструювання одягу для ляльок. Виготовлення сукні. Оздоблення одягу.

Практична частина. Виготовлення ляльки. Креслення деталей ляльки, розкрій та зшивання деталей. Виготовлення волосся. Оформлення обличчя ляльки.

Виготовлення українського народного костюму для національної ляльки. Обмірювання ляльки, побудова найпростіших викрійок одягу на неї. Пошиття лялькового одягу. Виготовлення українського костюму (сорочка плахта, віночок).


 1. Писанковий розпис (15 год.)

Теоретична частина. Історичні дані про виникнення писанкового розпису в Україні. Основи символіки та композиції.

Технологія розпису писанок на основі геометричних і рослинних орнаментів. Матеріали, інструменти, обладнання. Техніка безпеки.

Практична частина. Виконання писанкового розпису. Розпис писанок за композицією, характерною для свого регіону.


 1. Виготовлення виставкових робіт (12 год.)

Виготовлення робіт на виставки дитячої творчості.
10. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (12 год.)

Екскурсії, конкурси, виставки декоративно-ужиткового мистецтва. Організація та проведення різноманітних масових заходів.
11. Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • українські національні традиції, національний костюм;

 • історію народної іграшки;

 • властивості різних текстильних матеріалів;

 • способи з’єднання тканини;

 • види декоративного оздоблення виробів;

 • основні види роботи з папером, нитками, тканиною, бісером й іншими матеріалами;

 • умовні позначення на схемах;

 • правила техніки безпеки під час роботи.


Вихованці мають вміти:

 • підбирати тканини за фактурою та кольоровою гамою;

 • виконувати розкрій деталей;

 • виготовляти оздоблювальні елементи;

 • виконувати об’ємні композиції, конструювати й виготовляти сувеніри з різноманітних матеріалів, оздоблювати їх;

 • читати і записувати схеми узорів.


У вихованців мають бути сформовані компетентності:

пізнавальна – ознайомлення з різними матеріалами, інструментами, техніками;

практична – вироблення вмінь та навичок обробки матеріалів, роботи з інструментами, засвоєння різних технологій;

творча – формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтересу, творчої уяви, фантазії, задоволення потреб особистості у творчій самореалізації;

соціальна – розвиток стійкого інтересу до мистецтва свого народу, його історії та традицій, виховання самостійності, наполегливості, працелюбства, доброзичливості, товариськості у ставленні до інших, вміння працювати в колективі тощо.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

№ п/п

Основне обладнання

Кіл-ть, шт.

Матеріали

1.

Бісер

15 наборів

2.

Блискавки різні

20

3.

Ватин

15 м

4.

Велюр

15 м

5.

Гудзики різні

60

6.

Гумова стрічка

2 мотки

7.

Дріт (Д-1,5-2,5 мм)

10 м

8.

Калька для олівця

2 рулони

9.

Клей «Бутекс», «Момент», ПВА

10-20 банок

10.

Кольорові стрічки

5 упаковок

11.

Крейда для дошки

1 комплект

12.

Крейда для розкрою

10

13.

Моток ліски

20

14.

Набір ниток

10 комплектів

15.

Набір стеклярусу

20 комплектів

16.

Нитки «Ірис»

20 упаковок

17.

Нитки «Штопка»

20 упаковок

18.

Нитки акрилові

20 комплектів

19.

Нитки бавовняні

10 кг

20.

Нитки кольорові

30

21.

Нитки муліне

30 мотків

22.

Нитки синтетичні

10 кг

23.

Нитки швейні №30, 40

50

24.

Нитки шерстяні

10 кг

24.

Синтепон

10 м

25.

Синтетичний трикотаж

5 м

26.

Тасьма

5 комплектів

27.

Тканина льняна

10 м

28.

Фломастери

20 наборів

29.

Фурнітура різна

1 упаковка

30.

Хутро штучне

5 м

Прилади та пристосування

1.

Гачки різних розмірів (2-5 мм)

5 комплектів

2.

Голка для бісеру

10

3.

Голка звичайна

15

4

Косинець класний

5

5.

Кусачки

2

6.

Лекало

15

7.

Лінійка дерев’яна 1000 мм

5

8.

Наперсток

15

9.

Ножиці «зигзаг»

2

10.

Ножиці побутові

15

11.

Пензлик № 1,2,3

15

12.

Пінцет

10

13.

Плоскогубці

2

14.

Стрічка сантиметрова

5

15.

Циркуль класний

1

Друковані таблиці, плакати

1.

Вишивка бісером

1 комплект

2.

Плетіння бісером

1 комплект

3.

Зразки ручних швів

5 комплектів

4.

Схеми плетіння виробів із бісеру

10 наборів

5.

Правила техніки безпеки

1 комплект

Картки для індивідуальної роботи

1.

Зразки ручних швів

5 комплектів


ЛІТЕРАТУРА
1. Авксентьева О. Г. Українська іграшка / О.Г. Авксентьева, І.Д. Авдеева. – К.: Мистецтво, 1973. – 196 с.

2. Бойко, М. Подаруй ми писаночку: альбом / авт.-упоряд. М. Бойко; худ. Б. Губаль; літ. – упоряд. Н. Бабій. – 2-е вид., доп. – Л.: Каменяр : Ґердан Графіка, 2001. – 95 с. – ISBN 5-7745-0868-4.

3. Борецька Є.Я. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу /Є.Я. Борецька, П.М. Малюга. – К.: Вища школа, 1992. – 367 с.

4. Горобець, І. Твої іграшки / І. Горобець. — К.: Веселка, 1970. – 122 с.

5. Декоративно-ужиткове мистецтво: Словник / За заг. ред. Я. П. Запас­ка. – Львів: Афіша, 2000. – т. 1-2.

6. Кочетова С. В. Мягкая грушка. Игрушки с бисером / С.В.Кочетова. –М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. – 40 с. – ISBN 5-7905-1036-1.

7. Кришталева В. С. Вязание узоров крючком / В.С. Кришталева. –М.: Легпромбытиздат, 1987. – 168 с.

8. Кульська-Крішчечко М. Декоративні в’язані вироби / М.Кульська-Крышчечко. – К.: Техніка, 1985. – 136 с.

9. Максимова М. В. Азбука в’язания / М.В. Максимова. – М.: ПК «Атгач», 1992. – 56 с.

10. Молотобарова О. С. Кружок изготовления игрушок-сувениров: пособие для руководителей кружков общеобразовательной школы и внешкольных учреждений / О.С.Молотобарова. – М.: Просвещение, 1990. – 177 с. – ISBN 5-09-002664-5.

11. Наулко В.І. Культура і побут населення України: Навчальний посібник / В.Наулко, Л.А. Артюх, В.Ф. Горлечко. – К.: Либідь, 1993. – 288 с. (2-е изд.). – ISBN 5-325-00304-6.

12. Наш дом. –К.: Час, 1990. –Вып. 8.

13. Програма гуртка «Фольклорна лялька» / Укл. Л. М. Божко. –К.: Інс­титут змісту і методів навчання, 1997. – 84 с.

14. Трудове навчання: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. –К.: Шкільний світ, 2001. – 321 с.

15. Радкевич В. О. Технологія вишивки: Підручник для учнів професійних, навчально-виховних закладів, педагогічних училищ, коледжів та позашкільних установ / В.О. Радкечнч, Г.М. Пащенко; за ред. Н.Г. Нечкало. –К:. Вища школа, 1997. – 303 с.

16. Традиційне й особистісне у мистецтві: Колективне дослідження за матеріалами ІV Гончарівських читань / Відп. ред. М. Селівачова. –К.: УЦНК «Музей Івана Гончара», 2002. – 423 с.

17. Українська народна іграшка. –Львів, 1980.

18. Хазенбанк В. Сделай сам / В.Хазенбанк, Э. Хениш – Берлин: Фольк унд Биссен, 1990. – 176 с. – ISBN 3-06-282593-6.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тематичне планування з математики для 5-11класів
Математика (4 год на тиждень, у І семестрі 64 год., у ІІ семестрі 76 год., усього 140 год.)

Тематичне планування з математики для 5-11класів
Математика (4 год на тиждень, у І семестрі 64 год., у ІІ семестрі 76 год., усього 140 год.)

Пояснювальна записка Тематичний план початковий рівень і-й рік навчання
Програма побудована на предметно практичній діяльності, яка для дітей 5-8 років є необхідною ланкою цілісного процесу комунікативного,...

8 клас. Геометрія 105 годин І семестр 48 год., 3 год на тиждень

Інформаційна карта дистанційного навчання
Кількість аудиторних годин з дисципліни (предмету) на період 09. 03. 15 – 13. 03. 15 рр. 12 год

Інформаційна карта дистанційного навчання
Кількість аудиторних годин з дисципліни (предмету) на період 02. 03. 15 – 13. 03. 15 рр. 4 год

Інформаційна карта дистанційного навчання
Кількість аудиторних годин з дисципліни (предмету) на період 02. 03. 15 – 13. 03. 15 рр. 2 год

Програма з математики для вступу на I курс
Навчання математики в основній школі передбачає формування предметної математичної компетентності, сутність якої є вимоги до загальноосвітньої...

Програма до співбесіди з математики для вступу на I курс
Навчання математики в основній школі передбачає формування предметної математичної компетентності, сутність якої є вимоги до загальноосвітньої...

Вступ
Миколка дає друзям покататися на своєму велосипеді. За 1 плитку шоколаду він дозволяє кататися 1,5 год, а за 2 цукерки — 0,5 год....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка