Пошук по сайту


Таблиці в текстовому документі

Таблиці в текстовому документі

Тема: Таблиці в текстовому документі.

Мета:

навчальна: формування поняття: комірка, стовпець, рядок; формувати вміння створювати й редагувати таблиці; навчити використовувати інструменти для креслення й настроювання властивостей таблиць у текстовому документі, створювати в текстовому документі таблиці довільного рівня складності різними способами, використовувати набуті знання на практиці; виховувати прагнення самостійно розв'язувати поставлені задачі.

розвиваюча: розвивати творчі здібності, аналітичне та логічне мислення, образне мислення, самостійність, уміння застосовувати набуті знання на практиці, інформаційну компетентність.

виховна: виховувати спостережливість, самостійність; формувати науковий світогляд.

Обладнання: мультимедійний проектор, пакет програм Microsoft Office, дидактична презентація, інструктивні картки для практичної роботи.

Тип уроку: комбінований урок.
Структура уроку

 1. Організаційний етап.

 2. Актуалізація опорних знань.

 3. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети уроку.

 4. Вивчення нового матеріалу

  1. Таблиці та їх властивості.

  2. Алгоритм створення таблиці.

 5. Закріплення нового матеріалу.

 6. Формування вмінь і навичок.

VIІ. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

VIІІ. Завдання додому.
Хід уроку

І. Організаційний етап

1. Вітання.

2. Інструктаж з техніки безпеки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій.
ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

 1. Як змінити вид маркера чи номера?

 2. У чому полягає автоматична нумерація елементів списку? Як її можна змінити?

 3. Яким чином відмінити нумерацію (маркування) після закінчення введення списку?

 4. У списку учнів вашого класу було пропущене кілька прізвищ. Опишіть, як їх вставити в текст.

 5. Які існують списки?

 6. Опишіть способи створення простих списків.

 7. Як створити багаторівневий список?

 8. Як вставити графічне зображення в документ?

 9. Які ви знаєте види графічних зображень?

 10. Як змінити розміри зображення?

 11. Як перемістити зображення?

 12. Як скопіювати зображення?

 13. Які є методи розташування зображення в тексті?

 14. Які параметри зображення можна змінити?

 15. Якими способами це можна здійснити?


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Оголошення теми, мети уроку.

У повсякденному житті ви стикаєтесь із різними текстовими документами, що містять не тільки текстові матеріали. На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтеся про додаткові можливості текстового процесора, завдяки яким зможете у подальшій своїй діяльності створювати в текстовому документі різноманітні таблиці: наприклад, розклад уроків, розклад руху транспорту, табель успішності, різні відомості, порівняльні таблиці тощо. Без таблиць важко, а інколи і неможливо правильно розташувати текст, розподілити його за певними змістовими ознаками.

Тема сьогоднішнього уроку — «Таблиці в текстовому документі». І сьогодні на уроці ми ознайомимося з різними способами створення таблиці, навчимося вставляти їх у текстовий документ, редагувати, форматувати. Створимо текстовий документ «Меню замовлення». Завдання цього уроку — навчитися створювати, редагувати таблиці різної складності.
Піфагор і Менделєєв свої результати

Не у списку подавали, не писали в чатах.

Без комп'ютерів (згадайте, коли вони жили!)

Піфагор і Менделєєв таблиці створили.

Ми ж не гірші від великих, адже вгору йдемо,

Тож сьогодні опануєм найновішу тему.

Піфагорові на диво таблиці збудуєм,

Тоді, може, і про нас світ колись почує?
ІV. Вивчення нового матеріалу
Виклад матеріалу супроводжується презентацією «Таблиці в текстових документах».

1. Таблиці та їх властивості

Для впорядкування і наочного подання в документах даних різних типів використовують таблиці. Дані, подані в таблиці, виглядають компактно і зручні для сприймання. Таблиця складається зі стовпців і рядків, на перетині яких знаходяться комірки. Стовпці, рядки, комірки є об'єктами таблиці. Таблиця у Word може містити до 63 стовпців і довільну кількість рядків. У комірках таблиці може розміщуватися текст, числа, рисунки, формули і навіть інші таблиці.

Як видно з наведеного прикладу (табл. 1), висота рядків і ширина стовпців таблиці може бути різною. Кілька комірок можуть бути об'єднані в одну, а деякі з комірок можуть бути розділені на кілька. Орієнтація тексту в комірці може бути горизонтальною або вертикальною. Для різних об'єктів таблиці можна встановити межі різного типу та різну заливку.
Таблиця 1.

уроку

Дзвоники

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П`ятниця

1

8.30

9.15

Алгебра

Інформатика

(І група)

Іноземна мова

(ІІ група)

Українська література

Креслення

Хімія

2

9.25

10.10

Геометрія

Історія України

Людина і світ

Біологія

3

10.30

11.15

Українська мова

Психологія

Хімія

Алгебра

Етика

Велика перерва

4

11.35

12.20

Українська література

Зарубіжна література

Біологія

Всесвітня історія

Фізика

5

12.30

13.15

Фізична культура

Алгебра

Інформатика

(ІІ група)

Іноземна мова

(І група)

Геометрія

6

13.25

14.10

Історія

Економіка

Технології

Фізична культураТаблиця як об'єкт текстового документа має такі властивості:

 • розмір таблиці задається шириною таблиці в сантиметрах або у відсотках від ширини сторінки;

 • х кількість стовпців і рядків у таблиці;

 • вирівнювання таблиці на сторінці може набувати таких значень: за лівим краєм, за правим краєм, по центру;

 • обтікання таблиці текстом може набувати таких значень: без обтікання, з обтіканням навколо таблиці;

 • межі таблиці задаються кольором, типом і шириною меж усієї таблиці або окремих її об'єктів;

 • заливка об'єктів таблиці задається кольором і візерунком та ін.


2. Алгоритм створення таблиці

У Word існує кілька способів створення таблиці в текстовому документі:

 • вставити таблицю простої структури;

 • накреслити таблицю довільної структури;

 • перетворити фрагмент тексту на таблицю.

Усі команди створення таблиць знаходяться у списку кнопки Таблиця групи Таблиці вкладки Вставлення.
І спосіб

Вставити в документ таблицю простої структури можна так:

 1. Вибрати в документі місце, де потрібно вставити таблицю.

 2. Виконати Таблиця — Вставити — Таблиці.

 3. Виділити на схемі таблиці необхідну кількість рядків і стовпців та клацнути ліву кнопку миші. Наприклад, на рисунку виділено частину схеми, що складається з 5 стовпців і 2 рядків.


ІІ спосіб

Таблицю будь-якої структури можна накреслити. Особливо це доцільно, коли таблиця має складну структуру, як на рисунку. Для цього потрібно:

 1. Виконати Таблиця — Накреслити таблицю.

 2. Вказівником, що набуває вигляду олівця, намалювати контур усієї таблиці.

 3. Намалювати лінії, що розділяють рядки та стовпці.

Якщо під час креслення таблиці були створені зайві або помилкові дані, їх можна «стерти», використавши інструмент Гумка. Для цього слід виконати команди Таблиці і межі — Гумка, навести вказівник на лінію і витерти її. Після видалення лінії кнопку Гумка слід вибрати повторно, щоб вимкнути.
IІІ спосіб

Виділений фрагмент тексту можна перетворити на таблицю, використавши послідовність дій Таблиця — Перетворити — Текст в таблицю. У діалоговому вікні треба вказати потрібну кількість стовпців і символи, які є роздільниками комірок (пропуски, табуляції, розриви абзаців, крапки з комою тощо).

V. Закріплення нового матеріалу.

 1. Для чого в документі використовують таблиці? З чого вони складаються?

 2. Назвіть об'єкти таблиці та їх властивості.

 3. Якими способами можна вставити таблицю в текстовий документ?

 4. Яким способом зручніше створити таблицю складної структури?

 5. Яким чином можна переміщувати курсор по комірках таблиці?

 6. Як виділити різні об'єкти таблиці?

 7. У таблиці виділено кілька рядків. Поясніть, у чому полягатиме різниця результатів натискання клавіш Deleteе та Васksрасе.

 8. Якими способами можна видалити, вставити рядки чи стовпці в таблиці?

 9. У кінці таблиці потрібно додати ще один рядок. Яким чином це здійснити?

 10. Як можна вставити рядок усередині таблиці? Як змінити розміри стовпців і рядків?

 11. Як виконати операції з редагування вмісту комірки таблиці?

 12. Як виконати операції з форматування вмісту комірки таблиці?

 13. Як виконати редагування таблиці?

 14. Як виконати форматування таблиці?

 15. Як виконати об'єднання та розділення комірок таблиці?

 16. Опишіть, як змінити напрямок тексту в комірці. Опишіть, як виконати сортування рядків таблиці.

 17. Як оформити таблицю за допомогою стилів?

 18. Як здійснити обчислення в таблиці?

 19. Яких правил запису формули слід дотримуватися?


VІ. Формування вмінь та навичок.
Виконання практичної роботи № 5 за інструктивними картками. (Додаток)
VIІ. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.
Інтерактивна технологія методу «Прес».

 1. Чітка позиція: «Я вважаю, що...»

 2. Обґрунтування: «... тому, що...»

 3. Приклад: «... наприклад...»

 4. Висновки: «Отже (тому), я вважаю...»Додаток.
Інструктивна картка
Практична робота № 5
Хід виконання роботи

 1. Для виконання практичної роботи використати інструктивні картки та зразок виконання роботи.

 2. Ввести текст, у кінці кожного рядка натискати клавішу Enter.

 3. Заголовок «Меню замовлення» вирівняти по центру, шрифт напівжирний, розрядка між буквами 3 пт, шрифт на один розмір більший (15 пт), ніж для решти тексту.

 4. Основний текст вирівняти за лівим краєм.

 5. Вставити таблицю 2, вказавши кількість рядків — 5 і стовпців — 8.

 6. У першому рядку в 5 і 6 стовпцях об'єднати комірки за допомогою контекстного меню.

 7. Аналогічного виконати об'єднання комірок у першому рядку в 7 і 8 стовпцях.

 8. Для заливки таблиці потрібно виділити діапазон комірок, викликати контекстне меню, обрати команду Властивості таблиці — Границі і заливка — вкладка Заливкаобрати потрібний колір — ОК.

 9. Ввести заголовки стовпців до таблиці.

 10. Справа від заголовку встановити логотип «Меню» (міститься в папці «Практична робота № 5»).

 11. Для зображення встановити параметри: висота – 5 см., положення – навколо рамки, лінії рамки: колір – на власний смак, товщина – 2 пт. Створити тінь і об`єм (форму і тип обрати самостійно).

 12. Заголовки стовпців вирівняти по центру, шрифт курсив, 12 пт.

 13. Зберегти роботу у власній папці під своїм Прізвищем_П.р.5.Зразок виконання роботи
Меню замовлення №На___________ос.

Замовник__________

Дата і час обслуговування______________

Офіціант__________________з/п

Назва

страв і напоїв

Одиниця вимірювання

Ціна

Замовлення

Фактично відпущено

Кількість

Сума

Кількість

Сума

1


2


3


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек
На жаль, до шкільних бібліотек України вони практично не потрапили. Крім того, розроблені в Росії, ці таблиці не завжди відповідають...

Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек
На жаль, до шкільних бібліотек України вони практично не потрапили. Крім того, розроблені в Росії, ці таблиці не завжди відповідають...

Урок геометрії в 8 класі. Тема: Чотирикутники
...

Фізика наука практична
Обладнання: портрети вчених, таблиці, сигнальні картки, прилади, фізичні газети, плакати із зображенням різних фізичних приладів

Реферат Пояснювальна записка до наукової роботи: 22 сторінки, 2 рисунки, 2 таблиці
Подано короткий порівняльний аналіз розглянутих засобів й методів діагностики, визначено позитивні якості й недоліки кожного. Наведено...

Задачі І вправи для самостійної роботи вища математика т елементи...
Для виробництва промислової продукції створено 3 фірми, кожна з яких випускає один вид продукції. В таблиці заданіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка