Пошук по сайту


Нака з

Нака з


ВІДДІЛ ОСВІТИ


П’ЯТИХАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІН А К А З
25.03.2016 м. П’ятихатки № 41-од
Про проведення державної

підсумкової атестації у загальноосвітніх

навчальних закладах П’ятихатського

району у 2015/2016 навчальному році
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 «Про затвердження положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.02.2015 за № 157/26602, від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти 2015/2016 навчальному році» (зі змінами), від 14.09.2015 № 923 «Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20.10.2015 за № 1270/27715, від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти 2015/2016 навчальному році», від 16.03.2015 № 300 «Про затвердження Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.03.2015 за № 359/26804, наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 25.02.2016 року № 135/0/212-16 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області у 2015/2016 навчальному році», листів Міністерства освіти і науки від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 16.02.2016 № 2/2-14-264-16 «Про проведення державної підсумкової атестації з української мови у 2015/2016 навчальному році для учнів 11-х класів, які прибули з-за кордону і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році», розпорядження голови облдержадміністрації від 09.02.2016 № Р-43/0/3-16 «Про організаційні заходи щодо проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання здобутих на основі повної загальної середньої освіти» та з метою організованого проведення державної підсумкової атестації у 2015/2016 навчальному році
НАКАЗУЮ:  1. Головному спеціалісту відділу освіти райдержадміністрації Січовій З.І.:

здійснити протягом квітня-червня 2016 року контроль за організацією та проведенням державної підсумкової атестації учнів у загальноосвітніх навчальних закладах району.

розмістити даний наказ на сайті відділу освіти райдержадміністрації.

подати до департаменту освіти і науки облдержадміністрації наказ про організацію і проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації екстернів у 2014/2015 навчальному році до 25 березня 2016 року;

інформацію подати у відділ загальної середньої освіти у паперовому та

електронному вигляді у визначені терміни.
2.Директору комунальної науково-методичної установи « П’ятихатський

районний методичний кабінет» Пономаренко Н.І.:

провести засідання районних методоб’єднань з базових дисциплін з питань проведення державної підсумкової атестації протягом березня- квітня 2016 року;

розмістити даний наказ на сайті КНМУ «П’ятихатський районний методичний кабінет».


  1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району:

забезпечити проведення протягом березня-квітня поточного року роз’яснювальну роботу серед вчителів, учнів, батьківської громадськості, членів піклувальних рад щодо:

проведення державної підсумкової атестації учнів системи загальної середньої освіти;

участі у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень випускників 11 класів, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2016 році;

забезпечити своєчасне виконання навчальних планів і програм у загальноосвітніх навчальних закладах.

тримати на постійному контролі питання щодо річного оцінювання навчальних досягнень учнів та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

забезпечити проведення державної підсумкової атестації відповідно до

чинного законодавства України:

у 4-х класах з 12 травня по 21 травня 2016 року з 3-х предметів у письмовій формі:

з української мови( мова і літературного читання ) та математики у формі підсумкових контрольних робіт. Контрольні роботи проводяться в загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п’ятниці, а також днів перед і після святкових.

У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин крім атестації з української мови ( мова і читання) атестації можуть підлягати результати навчальної діяльності учнів з мови навчання ( мова і читання).

Додаткові підсумкові контрольні роботи у 4-х класах не проводяться.

у 9-х класах з 1 червня по 8 червня 2016 року з 3-х предметів у письмовій формі, з них:

1 червня – українська мова ( контрольний текстовий диктант);

3 червня – математика ( алгебра та початки аналізу і геометрія);

7червня – предмет за вибором навчального закладу.

Завдання для проведення атестації укладають учителі відповідного фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу.

У загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням або вивченням мов національних меншин державна підсумкова атестація з мови може проводитися у формі диктанту, переказу (докладного або стислого) або виконання тестових завдань.

у 11-х класах з 05 травня по 20травня 2016 року з 3-х предметів з них:

05 травня – українська мова у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі ЗНО) у пунктах проведення ЗНО;

11 травня – математика або 13 травня – історія України (період ХХ – початок ХХІ століття) у формі зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах проведення ЗНО за вибором учня;

20 травня – англійська мова у навчальних закладах за єдиними завданням Міністерства освіти і науки у формі тестових завдань.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання зараховуються як результати державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти всім випускникам 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року без виключень, навіть тим,що почали вивчати українську мову в поточному навчальному році.
У період проведення державної підсумкової атестації з української мови (05.05.2016) призупинити навчальні заняття, в інші строки державної підсумкової атестації у формі ЗНО (11.05. 2016 та 13.05.2016) навчальні заняття не призупиняються для учнів 11-х класів.
Для складання завдань державної підсумкової атестації залучити вчителів відповідного фаху, завдання погодити на педагогічній раді навчального закладу та затвердити наказом керівника навчального закладу.
Державну підсумкову атестацію розпочинати відповідно до правил внутрішньо шкільного розпорядку.
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти звільнити від атестації:

учасників міжнародних предметних олімпіад та фінальних етапів турнірів, конкурсів, які відповідно до законодавства України мають статус міжнародних, та учасники ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, у яких вони стали переможцями у відповідних випускних класах ( за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту виставити атестаційний бал з цих предметів – 12 балів;

учасників ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук ( у відповідних випускних класах) звільнити від атестації з предмета, який є базовим для оцінюваннянавчальних досягнень учнів під час конкурсу ( за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту виставити атестаційний бал з цих предметів – 12 балів.

випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту у поточному навчальному році (Deutches Sprachdiplom (DSD), Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD), Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 - німецька мова; DELF/DALF - французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge English Language Assessment, Pearson Test of English (PTE) - англійська мова; D.E.L.E. - іспанська мова) рівня B-1 - для загальноосвітніх навчальних закладів, B-2 - для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, результати зазначених іспитів зараховуються як атестація. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляється атестаційна оцінка з цих предметів 12 балів.

Здійснити контроль за проходженням державної підсумкової атестації у формі ЗНО під час додаткової сесії ЗНО випускників, які через поважні причини не змогли взяти участь у ЗНО з певного навчального предмета в основну сесію. Відповідно атестати вони отримають пізніше.

Дозволити пройти атестацію у навчальному закладі з української мови, математики або історії України – за вибором учня, в 11 класі у вересні поточного року в письмовій формі, за завданнями укладеними навчальним закладом:

учням, які не з’явились для її походження у формі зовнішнього незалежного оцінювання без поважних причин;

особам, які зареєструвалися на екстернатну форму навчання після 04 березня 2016 року, але не зареєструвалися в установлені терміни для участі ЗНО.

Провести державну підсумкову атестацію у загальноосвітніх навчальних закладах (за місцем навчання) в терміни визначені навчальним закладом та укладеними завданнями на підставі рішення педагогічної ради і наказу керівника для учнів (вихованців):

які хворіли під час проведення атестації, та які не з’явилися для її проходження або не взяли участь під час основної, додаткової сесій ЗНО з певного навчального предмета результат якого зараховується як державна підсумкова атестація через поважні причини (смерть членів сім’ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють участь у атестації),

які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації;

вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів, які зареєструвалися для проходження ЗНО, оцінка за ДПА з відповідного предмета виставляється за результатами ЗНО;

Міжнародної української школи;

закладів при установах пенітенціарної системи.
Виставити до документа про освіту за державну підсумкову атестацію з певного предмета 1 (один) бал особам, які з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО але роботу над тестом яких достроково припинено у зв’язку із допущеними ними порушеннями процедури проходження ЗНО.

Тестові бали результатів зовнішнього незалежного оцінювання державної підсумкової атестації перевести оцінки за шкалою 1 – 12 балів та внести їх у додатки до атестата про повну загальну середню освіту з урахуванням наслідків розгляду апеляційних звернень випускників (відповідно випускники атестати отримають пізніше).

Бали за державну підсумкову атестацію в основній та старшій школі виставити у класному журналі в колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна» та у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та враховувати при визначенні середнього балу атестата.

Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, зробити запис (звільнений (а)).

Зобов'язати учнів 9-х та 11-х класів, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації, надати медичну довідку, на підставі якої дозволити пройти атестацію в інші терміни.

Категорично заборонити збір коштів з батьків, учнів та централізовану закупівлю збірників завдань, посібників з окремих предметів для проведення державної підсумкової атестації.

Здійснювати проведення державної підсумкової атестації екстернів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

Дозволити бути присутніми під час проведення атестації, крім членів комісії, особам уповноважених місцевими органами управління освітою та представникам батьківського комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу, але в одному приміщенні (аудиторії) не можуть бути присутніми більше однієї особи, уповноваженої місцевими органами управління освітою,і більше двох представників батьківського комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу.

Подати до відділу освіти райдержадміністрації наступні документи:

наказ про допуск екстернів до державної підсумкової атестації до 30 квітня 2016 року;

наказ про організацію і проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації у 2014/2015 навчальному році та склад комісій ДПА до 10 квітня 2016 року;

списки випускників, які пройшли державну підсумкову атестацію екстерном та відповідні накази – до 01 червня 2015 року.

4. Координацію роботи покласти на директора КНМУ «Пятихатський РМК» Пономаренко Н.І., контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о.начальника відділу освіти З.І.СІЧОВА

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Про затвердження Базового переліку засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової...

Нака з
Контролюючі роботи з англійської мови, фізики, хімії, біології, історії, географії, інформатики та інших предметів допускається проводити...

Нака з
Про підсумки проведення І (міського) відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів...

Нака з
Дпа та зно у 2016 р та наказу Донецького обліппо від 02. 10. 2015 р. №62 «Про підготовку та проведення моніторингу якості знань учнів...

Нака з
Білоцерківського району сучасних І якісних підручників, відповідно до Положення про апробацію та моніторингові дослідження навчальної...

Нака з. 08. 2011 р. № «про організацію методичної роботи»
Реалізацію методичної проблеми здійснювати в процесі діяльності таких підрозділів

План методичної роботи на 2014-2015 навчальний рік Нака з
Знз, організації роботи щодо систематичного підвищення професійної компетентності, рівня психологічної підготовки та формування методичної...

Нака з 14
України від 21. 11. 2016 №1/9-609 «Щодо експертизи проектів підручників» інформуємо, Інституту післядипломної педагогічної освіти...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка