Пошук по сайту


Наказ

Наказ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИНАКАЗ


03.03.2015


м. Дніпропетровськ

№ 132/0/212-15
Про проведення державної підсумкової атестації

у загальноосвітніх навчальних закладах

Дніпропетровської області

у 2014/2015 навчальному році
Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України
від 30.12.2014 № 1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.02.2015 №157/26602,
від 20.02.2015 № 192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році», від 01.10.2014 № 1120 «Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08.10.2014 за № 1208 /25985, листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року» та з метою організованого проведення державної підсумкової атестації

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Середній В.Г.:

1.1. Здійснити протягом квітня – червня 2015 року контроль за організацією та проведенням державної підсумкової атестації учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

1.2. Розмістити даний наказ на сайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

2. Виконуючому обов’язки ректора КЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ДОР Романенку М.І.:

2.1. Провести засідання керівників районних методичних об’єднань з базових дисциплін з питання проведення державної підсумкової атестації за участі представників відділу загальної середньої освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації протягом березня – квітня 2015року.

2.2. Розмістити на сайті КЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ДОР та обласній педагогічній газеті “Джерело”:

до 10 квітня 2015 року методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах із навчальних предметів інваріантної складової типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів.

рекомендації учням, батькам щодо раціонального використання часу, емоційного розвантаження при підготовці до державної підсумкової атестації.

2.3. Опублікувати даний наказ в інформаційному збірнику “Освіта Дніпропетровщини”.

3. Керівникам управлінь, відділів освіти:

3.1. Забезпечити проведення протягом березня – квітня поточного року роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, вчителів, учнів, батьківської громадськості, членів піклувальних рад щодо:

проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти;

участі у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень випускників 11-х класів, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році.

3.2. Забезпечити своєчасне виконання навчальних планів і програм у загальноосвітніх навчальних закладах, в яких було тимчасово призупинено навчально-виховний процес через захворюваність на грип, зниження температури повітря, або з інших об’єктивних причин.

3.3. Тримати на постійному контролі питання щодо річного оцінювання навчальних досягнень учнів та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

3.4. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації відповідно до чинного законодавства України:

у 4-х класах з 12 травня по 21 травня 2015 року з 3-х предметів у письмовій формі:

з української мови (мова і читання) та математики у формі підсумкових контрольних робіт. У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин крім атестації з української мови (мова і читання) атестації можуть підлягати результати навчальної діяльності учнів з мови навчання (мова і читання).

у 9-х класах з 1 червня по 8 червня 2015 року з 3-х предметів у письмовій формі, з них:

1 червня – українська мова (контрольний текстовий диктант);

4 червня – математика (алгебра та геометрія);

8 червня – предмет за вибором навчального закладу.

у 11-х класах у два етапи: 24 квітня у пунктах тестування,
з 22 по 28 травня - у навчальних закладах з 3-х предметів у письмовій формі, з них:


24 квітня – українська мова у формі зовнішнього незалежного оцінювання;

22 травня – математика (алгебра та початки аналізу і геометрія) або історія України;

26, 27 травня – з предметів за вибором випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено.

3.5. Здійснити проведення державної підсумкової атестації з навчальних предметів інваріантної складової робочих навчальних планів у письмовій формі.

3.6. Для складання завдань державної підсумкової атестації залучити вчителів відповідного фаху, завдання узгодити на педагогічній раді навчального закладу та затвердити в установленому порядку.

3.7. Державну підсумкову атестацію розпочинати відповідно до правил внутрішньошкільного розпорядку.

3.8. Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти звільнити від атестації:

учасників міжнародних предметних олімпіад та фінальних етапів турнірів, конкурсів, які відповідно до законодавства України мають статус міжнародних, та учасники IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, у яких вони стали переможцями у відповідних випускних класах (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту виставити атестаційний бал з цих предметів – 12 балів;

учасників ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільнити від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту виставити атестаційний бал з цих предметів – 12 балів.

3.9. При складанні розкладу проведення державної підсумкової атестації передбачити, щоб для підготовки до кожної з атестацій учні мали не менше двох-трьох днів, для учнів 11-х класів надати час для підготовки до атестації з української мови терміном на 2 дні.

3.10. Провести атестацію з української мови в 11 класі для учнів, які не з’явилися для її проходження через поважні причини (смерть членів сім’ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють участь у атестації), учнів вечірніх шкіл, які не будуть вступати до вищих навчальних закладів у навчальному закладі у формі переказу.

3.11. Бали за державну підсумкову атестацію в основній та старшій школі виставити у класному журналі в колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна» та у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та враховувати при визначенні середнього балу атестата.

3.12. Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, зробити запис (звільнений (а)).

3.13. Зобов'язати учнів 9-х та 11-х класів, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації, надати медичну довідку, на підставі якої дозволити пройти атестацію в інші терміни.

3.14. Категорично заборонити збір коштів з батьків, учнів та централізовану закупівлю збірників завдань, посібників з окремих предметів для проведення державної підсумкової атестації та покласти відповідальність за незаконне збирання коштів на керівників закладів освіти.

3.15. Здійснювати проведення державної підсумкової атестації екстернів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

3.16. Подати до департаменту освіти і науки облдержадміністрації наступні документи:

наказ про організацію і проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації екстернів у 2014/2015 навчальному році до
13 березня 2015 року;

графіки проведення державної підсумкової атестації у 9, 11 класах
(за 2 тижні до проведення ДПА), затверджений керівником управління, відділу освіти;

списки випускників, які пройшли державну підсумкову атестацію екстерном та відповідні накази – до 15 червня 2015 року;

робочі навчальні плани експериментальних навчальних закладів, які виконуються на Всеукраїнському, обласному рівнях з копіями документів, які спонукали їх розроблення (накази про експериментальну роботу, копії документів, що підтверджують надання відповідних грифів Міністерства авторським та експериментальним програмам тощо) – до 1 липня 2015 року;

навчальним закладам обласного підпорядкування подати на погодження до 01.04.2015 склад державних атестаційних комісій з кожного предмета інваріантної складової робочого навчального плану.

Інформацію подати у відділ загальної середньої освіти у паперовому та електронному вигляді у визначені терміни.

4. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації Середню В.Г.,
контроль – залишаю за собою.

Директор департаменту

освіти і науки облдержадміністрації О.І. ДЕМЧИКподілитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста

Передмова
Прийнято та надано чинності: наказ Національного космічного агентства України від 05. 10. 2006 р. №265

Наказ
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню

Вступ
Прийнято та надано чинності: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 21 січня 2008 р. №19, чинний з...

Наказ
З метою організованого переходу на нові Державні стандарти та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки...

Міністерство освіти І науки україни наказ
З метою організованого переходу на нові Державні стандарти та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки...

Календарно-тематичне планування з алгебри
Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень., затверджена Міністерством освіти І науки України. Наказ від 28. 10. 10...

Календарно-тематичне планування з геометрії
Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень., затверджена Міністерством освіти І науки України. Наказ від 28. 10. 10...

Безм'ятежненська зош І iii ступенів Шевченківської районної ради Харківської області наказ
...

Наказ
Мон україни, проводився в загальноосвітніх навчальних закладах міста моніторинг якості загальної середньої освіти. Загальна кількість...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка