Пошук по сайту


Робочий навчальний план харківської приватної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Лєствіца» Харківської області на 2013/2014 навчальний рік

Робочий навчальний план харківської приватної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Лєствіца» Харківської області на 2013/2014 навчальний рік

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Харківської приватної загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів «Лєствіца» Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік

ХАРКІВ — 2013

ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖЕНО

Засновник Харківської Начальник

приватної загальноосвітньої Головного управління освіти і науки

школи І-ІІІ ступенів «Лєствіца» Харківської обласної державної

Харківської області адміністрації

____________В.М. Бойко _______________Р.В. Шаповал

«___»__________ 2013 року «___»_______________2013 року
ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту освіти

Харківської міської ради

________________О.І. Деменко

«___»_______________2013 року

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти

адміністрації Київського району

Харківської міської ради

________________ Т.В. Куценко

«___»_______________2013 року


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Харківської приватної загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів «Лєствіца» Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік


ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради Повна назва закладу

протокол від 2_.05.2013 №_

Голова ради Повна назва закладу

_____________О.О.Оооооооооо

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради Повна назва закладу

протокол від 2_.05.2013 №_

Голова педагогічної ради,

директор

____________О.О.Ооооооооооо
М.П

ХАРКІВ - 2013


7
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану Харківської приватної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Лєствіца» Харківської області
І. Загальні засади

Харківська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лєствіца» Харківської області (далі школа «Лєствіца») здійснює діяльність на підставі ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), власного Статуту.

За Статутом школа «Лєствіца» є загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІІ ступенів і має таку структуру:

І ступінь - початкова школа (1-4-і класи);

ІІ ступінь – основна школа (5-8-і класи);

ІІІ ступінь – учні відсутні.

Мова навчання – російська.

У 2013/2014 навчальному році у школі «Лєствіца» функціонуватимуть 8 класів, в яких навчатимуться 197 учнів.

Робочий навчальний план школи «Лєствіца» на 2013/2014 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 №1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року» та наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.05.2013 № 354 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області»:

  • для 1-2-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572 (додаток 3) – додатки 1-2;

  • для 3-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 №682 (додаток 3) – додатки 3-4;

  • для 5-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 №551 (додаток 2) – додаток 5;

  • для 6-8-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 №66 (додаток 4) – додатки 6-8.


ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план школи «Лєствіца» включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсу, курсу за вибором та індивідуальних і групових занять, а саме:

- для виконання Державного стандарту з літературного читання в 2-му класі за рахунок варіативної складової виділено додаткові 0,5 години на вивчення предмету «Літературне читання»;

- для виконання Державного стандарту з музичного та образотворчого мистецтва в 1-2-х класах за рахунок варіативної складової виділено додаткові години на викладання цих дисциплін (по 0,25 години - на образотворче мистецтво та по 0,25 години - на музичне мистецтво) за модифікованою програмою за погодженням методичної ради методичного центру управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради (протокол від 27.05.2013 №5);

  • у 3-8-х класах, за згодою батьків, з метою залучення учнів до моральних цінностей на основі вивчення фактів християнської історії введено курс за вибором «Біблійна історія та християнська етика» (по 1 годині на тиждень). З метою виконання навчальної програми в повному обсязі цей курс буде викладатись в 5-8-х класах таким чином:

- в 5-му класі - по 0,5 години на тиждень;

- в 6-му класі - по 0,5 години на тиждень;

- в 7-му класі - по 1,5 години на тиждень;

- в 8-му класі - по 1,5 години на тиждень.

- на виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2001 №476 «Про впровадження у навчально-виховний процес факультативного курсу «Харківщинознавство», з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії рідного краю і міста Харкова за рахунок варіативної складової у 8-му класі введено спецкурс «Харківщинознавство» (1 година на тиждень).

За рахунок годин інваріантної складової робочого навчального плану викладаються такі інтегровані курси:

- у 3-4-х класах – «Я і Україна. Природознавство», «Я і Україна. Громадянська освіта» (по 1 годині на тиждень) освітньої галузі «Людина і світ»;

- у 5-му класі - «Література» (2 години на тиждень) освітньої галузі «Мови і літератури»;

- у 6-му класі – «Історія України. Всесвітня історія» (2 години на тиждень) освітньої галузі «Суспільствознавство»;

- у 1-2-х та 5-му класах – «Природознавство» (по 2 години на тиждень) освітньої галузі «Природознавство»;

- у 6-му класі - «Природознавство» (1 година на тиждень) освітньої галузі «Природознавство»;

- у 5-7-х класах – «Основи здоров`я» (по 1 годині на тиждень) освітньої галузі «Здоров`я і фізична культура»;

- у 8-му класі – «Основи здоров`я» (0,5 години на тиждень) освітньої галузі «Здоров`я і фізична культура».

З метою поліпшення опанування української мови та сприяння розвитку мовної культури у 5-6-х класах відводяться години на вивчення навчальних предметів українською мовою:

- у 5-му класі курсу «Історія України (Вступ до історії)» (1 година на тиждень);

- у 6-му класі інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України» (2 години на тиждень).

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та з метою виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, для виконання в повному обсязі навчальної програми з фізичної культури третя година фізичної культури у 6-7-х класах компенсується за рахунок залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи з предмета.

Зміст предмета «Фізична культура» реалізується за рахунок варіативних модулів, які визначені шляхом анкетування учнів: 5-8-і класи - футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика та гімнастика.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного Стандарту базової і повної загальної середньої освіти години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнів.

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.

Відповідно до навчальних програм будуть викладатись:

- предмети «Російська мова» та «Російське читання» у 3-4-х класах: І семестр - «Російська мова» - 3 години, «Російське читання» - 2 години; ІІ семестр - «Російська мова» - 2 години, «Російське читання» - 3 години;

- предмети «Алгебра» та «Геометрія» у 7-му класі: І семестр - «Алгебра» - 3 години, «Геометрія» - 1 година; ІІ семестр - «Алгебра» - 2 години, «Геометрія» - 2 години.

Зміст навчального предмета «Трудове навчання» (5-8-і класи) освітньої галузі «Технології» реалізується за обов’язковими та варіативними модулями:

- 5-й клас - «Технологія виготовлення дерев`яної іграшки», «Технологія писанкарства» (хлопці) та «Технологія приготування страв» «Технологія виготовлення народної ляльки»(дівчата);

- 6-й клас - «Технологія художнього випилювання» (хлопці) та «Технологія вирощування рослин (квітів) та догляду за ними» (дівчата);

- 7-й клас - «Технологія електротехнічних робіт», «Технологія оздоблення виробів геометричним різьбленням» (хлопці) та «Технологія писанкарства», «Технологія вирощування рослин та догляд за ними» (дівчата);

- 8-й клас - «Технологія оздоблення деревини», «Технологія природного землеробства» (хлопці) та «Технологія природного землеробства», «Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні» (дівчата).

Для розвитку творчих здібностей учнів та кращого засвоєння ними програмного матеріалу за рахунок варіативної складової введені години індивідуальних і групових занять у 3-4-х та 8-му класах:

- 3-4-ті класи - з базових навчальних предметів (по 1 годині на тиждень);

- 8-й клас - з географії (0,5 години на тиждень).

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у школі «Лєствіца» запроваджується поділ класів на групи:

  • при вивченні англійської мови у 1-8-х класах і китайської мови у 5-му класі (при кількості учнів у класі більше 27).

  • при проведенні уроків з інформатики у 5-му класі (при кількості учнів у класі більше 27).

За рішенням Ради школи «Лєствіца» поділ класу на 2 групи у 1-8-х класах при проведенні уроків з англійської мови, китайської мови, фізичної культури, трудового навчання, інформатики та уроків «Сходинки до інформатики» буде запроваджуватись незалежно від кількості учнів у класі (якщо кількість учнів менше 27).

Враховуючи специфіку навчального закладу, при проведенні уроків з фізичної культури у 1-8-х класах та з трудового навчання у 5-8-х класах буде здійснюватись поділ класу на 2 групи (окремо для хлопців і дівчат) незалежно від кількості учнів у класі (якщо кількість учнів менше 27).

Курс за вибором та спецкурс викладаються за державною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (додаток 10).
ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2013/2014 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 2 вересня по 27 грудня, ІІ семестр - з 13 січня по 30 травня.

Тривалість уроків у школі «Лєствіца» становить: у 1-му класі – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-8-х – 45 хвилин.

З метою створення сприятливих умов для організації відпочинку молодших школярів та збереження діючої норми педагогічного навантаження вчителів відповідно збільшується тривалість перерв між уроками, тому додатковий облік і компенсація навчального часу в початковій школі не проводиться.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4-х класах, навчальних екскурсій та практики у 5-8-х класах і державної підсумкової атестації випускників початкової школи.

Навчальні екскурсії та практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Навчальні екскурсії та навчальна практика частково будуть проводитись упродовж навчального року.

Навчальні екскурсії проводитимуться для учнів 1-4-х класів протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії для учнів 5-8-х класів - протягом 10 днів: у 5-6-х класах – по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах – по 4 академічні години.

Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 №151/14842, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2010 №1237/18532.

Упродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули: орієнтовно, осінні з 28 жовтня по 3 листопада, зимові з 30 грудня по 12 січня, весняні з 24 по 30 березня.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, можуть проводитись для учнів 1-го класу додаткові тижневі канікули.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.


Директор школи

Додаток 1

складений відповідно до Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572 (додаток 3)
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1-го класу з російською мовою навчання


Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

1

Інваріантна складова

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Російська мова. Навчання грамоти

6

Українська мова

3

Іноземна мова (англійська)

1


Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

Технології

Трудове навчання

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Разом

19+3

Варіативна складова 1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової:

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

1

0,5

0,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

Всього фінансується (сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових)

23

Граничний обсяг домашнього завдання

-
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

Засновник Харківської Директор Департаменту науки І
Харківської приватної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Лєствіца» Харківської області

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Робочий навчальний план харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Державних санітарних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
України від 11. 06. 2014 №701 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 22. 04. 2014 №504», листа Міністерства...

Перелік навчальних програм в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ...
Комплекс навчально-розвивальних програм для 1-4 класів загальноос-вітньої школи. Рівкінд Ф. М

План роботи новопідгороднянської середньої загальноосвітньої школи...
Розділ аналіз навчально-методичної та виховної роботи за минулий навчальний рік та основні завдання на новий навчальний рікБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка