Пошук по сайту


«Декартові координата на площині» (2 частина)

«Декартові координата на площині» (2 частина)

Контрольна робота з теми «Елементи прикладної математики»

Варіант 1.

1. Розв’яжіть задачу , побудувавши її математичну модель.

а). Модуль рівнодіючої двох сил , напрямлених під прямим кутом, дорівнює 24Н. Якщо модуль однієї сили збільшити на 8Н , а другої – зменшити на 4Н, то модуль їх рівнодіючої не зміниться. Знайдіть модулі цих сил.

б). Комісійний магазин ціну на антикварну книжку, що коштувала 350 гривень, знижував два рази на одну і ту саму кількість відсотків. На скільки відсотків змінювалася ціна на книжку кожного разу, якщо після двох знижень книголюб купив книжку за 283грн.50коп.

в). Доведіть ,що при будь – якому натуральному n виконується рівність 

Варіант 2.

а). Дві бригади вантажників, працюючи разом, можуть розвантажити товарний поїзд за 6 годин.

Перша бригада виконала усієї роботи, потім її змінила друга бригада, яка й закінчила розвантаження. Уся робота була виконана за 12 годин. Скільки часу потрібно кожній бригаді для самостійного розвантаження поїзда?

б). упродовж року завод два рази збільшував випуск продукції на одну і ту саму кількість відсотків. Знайдіть це число, коли відомо, що на початку року завод щомісяця випускав 600 деталей, а наприкінці року став випускати 726 деталей.

в). Доведіть, що при будь – якому натуральному n виконується рівність.

1*2+2*3+3*4+…+n(n+1)=

Контрольна робота.

Тема : «Декартові координата на площині» (2 частина)
Варіант 1.

 1. Складіть рівняння прямої, яка проходить через точки М(3; – 3) і К( - 6;12).

 2. Знайдіть площу трикутника , обмеженого осями координат і прямою 2x – y=4

 3. Знайдіть відстань від точки А(1;2) до прямої 2x+3y+6=0.

 4. Складіть рівняння прямої. Яка проходить через точку А(-3;-1) і перпендикулярна до прямої 2x+y= - 3.


Варіант 2.

 1. Складіть рівняння прямої, яка проходить через точки А( - 4 ; - 1) і В(9; - 1).

 2. Знайдіть площу трикутника, обмеженого осями координат і прямою. (4x - 3y = 12), 7y - 2x = 28.

 3. Знайдіть відстань від точки В (4;3) до прямої x – y = 5. X – y – 5 = 0.

 4. Складіть рівняння прямої, яка проходить через точку М( - ; 10 ) і паралельна прямій 6x+ 2y = 7.Алгебра 9 клас.
Контрольна робота

на тему «Властивості та графік квадратної функції»

Варіант 1

 1. Побудувати графік функції y = - 4x = 3.

Користуючись графіком знайдіть: y = , y =( - х – 2)

а). Область значень функції;

б). проміжок зростання і спадання функції;

в)найбільше і найменше значення функції;

2. Знайдіть область визначення функції: y = + .

3. Розв’яжіть нерівність:

а). + 4x – 21 > 0 б). + 14x + 49 <0.

4. Розв’яжіть нерівність методом інтервалів:

а).< . б). ( - 4)(

Варіант 2.

 1. Побудуйте графік функції: y = ; y = | 2

 2. Знайдіть область визначення функції: y = +.

 3. Розв’яжіть нерівність:а) ;

б).y = 3

4. Розв’яжіть нерівність методом інтервалів:

а). + < 1 б) (3x +1)(3 – x)(x + 5)<0

ВСТУП ДО СТАТИСТИКИ.

Самостійна робота.

№1

Значе

ння

x іСереднє арифметичне


Відхилення (-x)


Квадрат відхилення


Квадратне відхиленняКК

3.

2.

5.

7.

7.

8.

8.

11.

12.


1.Знайдіть міри центральної тенденції сукупності даних (мода, медіана, середнє значення)

12, 13, 14, 16, 18, 18, 19, 19, 19.

 1. Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатирі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть.

Для букв «а», «е», «ї», «і», «н», «о», «р», «у», «ф», «я», складіть частотну таблицю їх наявності у поданому вірші. Визначте моду отриманих даних.

11 клас

Контрольна робота.

На тему « Тіла обертання»

Варіант 1

 1. Висота циліндра дорівнює 10 см.,а діагональ його осьового перерізу утворює з площиною основи кут 60° . Знайти площу осьового перерізу циліндра.

 2. В циліндрі паралельно осі проведена площина, що відтинає від кола основи дугу в 60°.Довжина твірної циліндра 10 см., а відстань від центра основи циліндра до площини дорівнює 2 см. Знайти площу перерізу.

 3. Радіуси двох куль дорівнюють 36дм. І 29дм. Відстань між їх центрами 25дм. Знайдіть довжину лінії, по якій перетинаються їх поверхні.

Варіант 2

 1. Знайти площу осьового перерізу конуса, у якого твірна дорівнює 6 см. І утворює з площиною основи кут 60°.

 2. В циліндрі паралельно осі проведена площина. Що відтинає від кола основи дугу в 60°. Довжина твірної циліндра 12см.,а відстань від центра основи циліндра до площини дорівнює 3см. Знайдіть площу перерізу.

 3. Радіуси куль дорівнюють 15см. і13см. Відстань між їх центрами 14 см. Знайти довжину лінії, по якій перетинаються їх поверхні.


1* Знайти площу осьового перерізу конуса, у якого радіус основи дорівнює 2см. і твірна утворює з площиною основи кут 30°.

Контрольна робота

По темі «Доведення нерівностей»

Варіант 1.


 1. Доведіть нерівність: а). 4

б). + -4++1 => 0.

2. Відомо, що x + y = 1.Доведіть, що +>.

3. Для всіх дійсних чисел х і у, доведіть нерівність :

++ 4>8ху.

 1. Доведіть, що при всіх дійсних значеннях змінної є правильною нерівність: - 8ав + 17 - 2в + 3> 0.Варіант 2.


 1. Доведіть нерівність : а). 4 + 4у + 1 > 0.

б). + - 2 - + 1 > 0.

2. Доведіть, що коли а + в + с =1, то + + >.

3. Для довільних чисел а і в доведіть нерівність:

 + + 1> ав + а +в.

4.Доведіть, що при всіх дійсних значеннях змінної є правильна нерівність: 10- 6ху + - 4х + 6 > 0.


9 клас.

Контрольна робота

По темі «Повторення навчального матеріалу за курс алгебри 8 класу»

 1. Спростити вираз(4х – 3у)(4х + 3у) + (3х+4у)(4у – 3х)
 1. Розкласти на множники: - 4.
 1. Спростити вираз: -


4. Розв’язати рівняння: 2 - 8х +11 = 0.

Варіант 2.


 1. Спростити вираз: - (х – 3)(х+ 3)..


2.Розкласти на множники: -.

3. Спростити вираз: .

4.Розв’язати рівняння: 16 - 8х +1 = 0.

Контрольна робота
по темі «Квадратична функція»
Варіант 1.


 1. При яких значеннях в має два дійсні різні корені рівняння: в- (3в +1)х +в =0.

 2. Знайдіть, при яких значеннях а виконується при всіх дійсних значеннях х нерівність: а - 4х + а +3< 0.

 3. При яких значеннях в один з коренів рівняння

+(в-6)х+-24=0

 1. Для кожного значення а розв’яжіть нерівність: (х – 4)> 0.

 2. Розв’яжіть нерівність методом інтервалів: < 0.Варіант 2.


 1. Знайдіть, при яких значення а не має коренів рівняння: (10 – 2а) - (а -5)х +1 = 0.

 2. При яких значеннях а корені рівняння -6ах+9-2а+2=0 біліше ніж 3.

 3. При яких значеннях m один з коренів квадратного рівняння (m-5)-2(+1)х +m-1=0 більший за -1, а другий менший від -1.

 4. Для кожного значення а розв’яжіть нерівність: (х -а)< 0.

 5. Розв’яжіть нерівність методом інтервалів: (х + 6,8)( 1- х)(2 - х)>0


Урок – аукціон .

Тема : геометричні фігури. Многогранники. Круглі тіла.

Мета : систематизація та узагальнення знань; збудження інтересу до предмета; розвиток уваги і спостережливості; виховання навичок співпраці у групах.

Обладнання: моделі геометричних тіл, рисунки геометричних тіл на дошці; гонг, молоток.

Форма проведення заняття: гра « Аукціон»

Хід заняття:

I.Слово вчителя: Увага! Сьогодні замість уроку геометрії в нас відбудеться аукціон – розпродаж геометричних фігур.

Що таке аукціон?

Аукціон – це публічний продаж майна, під час якого покупцем стає той, хто запропонує більш високу ціну. Учасники аукціону називаються аукціонерами, людина, яка проводить аукціон – аукціоністом, а товар – лотом.

На наш аукціон надіслано кілька геометричних тіл.

Умова:хто одразу дає точне означення і властивості, всі елементи покаже фігури, запише формули для обчислення бічної,повної поверхонь та формулу за якою обчислюється об’єм той її і купує. Якщо в когось будуть уточнення і доповнення,фігуру буде продано тому, хто закінчить повну відповідь. Отже,намагайтеся одразу дати повну відповідь. Бажаючі відповісти (тобто купити фігуру) піднімають руку.

Хто перший підніме – той і починає.
Аукціоніст після кожної неповної відповіді буде вдаряти в гонг до трьох раз, доки не з’явиться учень(аукціонер), який виявить бажання доповнити відповідь.

Геометричні фігури всі виставлені на окремому столі.
Аукціон можна розпочинати.

II. Розпродаж геометричних тіл і задач.

 • Дати визначення (призма, правильна)

 • Показати її елементи.

 • Що складає бічну та повну поверхню

 • Як обчислити бічну поверхню, повну поверхню.

 • Об’єм призми.

 1. На продаж виставляється піраміда.

 • Дати її визначення.

 1. На продаж виставляється конус.

 • Дати його визначення.

 1. На продаж виставляється циліндр.

 • Дати його визначення.

 1. На продаж виставляються правильні многогранники.

 • Назвати їх назви.

 1. На продаж виставляється куля.

 • Дати її визначення.

 1. На кону його величність задача.

Задача: В основі призми лежить трикутник зі сторонами 7 см.,5см. і 6см. Висота призми 4см. Знайдіть об’єм.

 • Що дано за умовою задачі?

 • Що треба знайти?

 • Формула об’єму призми?

 1. І знову задача.

Задача 1. Основою піраміди є прямокутник зі сторонами 6см. і 15см. Висота піраміди дорівнює 4см. і проходить через точку перетину діагоналей основи. Знайдіть площу бічної поверхні піраміди.

 • Записати формулу за якою обчислюється бічна поверхня піраміди.

 • Знайти потрібні елементи.

Задача 2. Паралельно осі циліндра проведено площину,що перетинає нижню основу по хорді, яку видно із центра цієї основи під кутом 2. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра, якщо діагональ утвореного перерізу дорівнює а і нахилена до площини основи циліндра під кутом .

Задача 3. Визначте об’єм конуса, якщо в його основі хорда а стягує дугу , а кут між твірною і висотою конуса дорівнює .
III. Підсумки заняття.

 1. Аукціон завершено. У ході аукціону ми узагальнили відомості про всі фігури, які ми вивчали в 11 класі пригадали визначення, формули для обчислення бічної та повної поверхонь, об’ємів геометричних т іл..

 2. Оцінювання учнів хто скільки одерж


Формуляр читача

Прізвище____________________

Ім’я та по батькові____________

Рік народження_______________

Морозівська ЗОШ№___клас____

Контактна інформація_________

____________________________

__________________________

Дата запису_______________
Правила бібліотеки зобов’язуюсь

виконувати.
Підпис читача_____________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Застосування векторів до розв’язування простих задач на площині та...

Тема: Декартові координати в просторі. Перетворення фігур в просторі...
На осі ординат знайдіть точку М, відстань від якої до точки А(4; 3; 0) дорівнює 5

Факультативний курс для старшокласників Кривий Ріг
Друга частина " Моя професія" знайомить із вимогами різних професій; учні можуть співвіднести їх зі своїми можливостями. Третя частина...

Державні будівельні норми україни споруди транспорту автомобільні...
Держдорнді), Державне підприємство Український державний інститут з проектування об'єктів дорожнього господарства (Укрдіпродор),...

Дано тетраедр sавс. Яке взаємне розташування прямих sа І вс?
Паралелограм авсд І трапеція адfк ( ад || fк) не лежать в одній площині. Як розташовані пряма fк І площина авс?

Урок №1 Тема: Повторення. Взаємне розташування прямих на площині
Розвивати у учнів вміння раціонально працювати І мислити, вміння застосовувати знання

Урок з геометрії
Мета: Повторити, узагальнити та систематизувати набуті в попередніх класах під час вивчення теми: «Прямокутна система координат»...

Єврокод 3: проектування сталевих конструкцій частина 1–6: Міцність та стійкість оболонок
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Навчальна книга богдан
Жодна частина цього видання не може бути використана чи відтворена дь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва

Нацоінальний стандарт україни
Частина 1 Загальні правила. Додаткові правила для холодноформованих елементів І профільованих листівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка